נשבה ארון הקודש: כלל ישראל מוקיר טובה ותורם לטובת נשמת מרן רבינו שמריהו יוסף חיים בן רבינו יעקב ישראל זצוק"ל - להמשך מפעלותיו שמסר עצמו עליהם - ועד הרבנים : ועד הרבנים נשבה ארון הקודש: כלל ישראל מוקיר טובה ותורם לטובת נשמת מרן רבינו שמריהו יוסף חיים בן רבינו יעקב ישראל זצוק"ל - להמשך מפעלותיו שמסר עצמו עליהם - ועד הרבנים

נשבה ארון הקודש: כלל ישראל מוקיר טובה ותורם לטובת נשמת מרן רבינו שמריהו יוסף חיים בן רבינו יעקב ישראל זצוק"ל – להמשך מפעלותיו שמסר עצמו עליהם
מספר קרן: 6500

500,000 ₪
  • 432,536 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 6,523 Donors

את כל חייו הקדיש מרן זצוק"ל לנו – בניו אהוביו, התורמים היקרים והנתמכים שמסר את נפשו כדי שיהיה להם מה לאכול.

עכשיו נותרנו יתומים ואין אב.

למרות הקושי והחלל הנורא אנחנו חייבים להתנער, להראות לו שאנחנו ממשיכים ביתר עוז ושאת את מפעל חייו, להכיר לו תודה על העבר ולבקש שישפיע עלינו מלמעלה לעתיד.

כל תרומה לעניי ועד הרבנים ודאי גורמת לנשמתו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי זצוק"ל נחת רוח גדולה והוא מביט עלינו וממשיך להרעיף מכח ברכותיו.

קופת הצדקה של ועד הרבנים, היתה חביבה עליו ומעולם לא חסך במאמצים כדי לעזור לאביונים ולתורמים ולהעניק להם את כל מחסורם.

כעת, בימי השבעה הקשים, כולנו מרימים תרומה לאותה קופה ויהי זה עילוי לנשמתו הטהורה של רבינו שמריהו יוסף חיים בן רבינו יעקב ישראל.

על פי צוואתו של מרן רבי עקיבא איגר יש לתת  לצדקה סכום זהה למניין שמו של הנפטר, סך 785 ש”ח כמנין השם “שמריהו יוסף חיים”.

ובשעת הצדקה אמרו את הנוסח הבא:

"הריני תורם סכום של 785 ₪ לטובת נשמת רבינו שמריהו יוסף חיים בן רבינו יעקב ישראל ויהי רצון שבזכות הצדיק אזכה להיוושע (וכאן יוסיף כל אחד את בקשתו הפרטית)"

גדולי ישראל שליט"א תורמים בעת הקמת "קרן צדקת הגר"ח" – בועד הרבנים הצדקה של מרן זצוק"ל

רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א

מרן הגר"ד לנדא שליט"א

מרן הגר"ש בעדני שליט"א

מרן הגרמ"ה הירש שליט"א

מרן הגר"ח פיינשטיין שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה שליט"א

מרן הגר"ד כהן שליט"א

מרן הגר"מ גרוס שליט"א

גלריה מרטיטה של השנה האחרונה במחיצת גדול הדור

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל עובר בקורת רוח על דוח התמיכות של ועד הרבנים – ר"ח אדר ב' תשפ"ב "מאה ועשרים מליון מלאכים שומרים על התורמים של ועד הרבנים"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מברך את הקמיע הישועות ההסיטורי של רבי ישעיה מקרעסטיר – ר"ח אדר ב' תשפ"ב "מסוגל לפרנסה שמירה והצלחה מעל דרך הטבע – לשובע ולא לרזון"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל לישועת תורמי ועד הרבנים בהדלקת נר חנוכה תשפ"ב

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל לישועת תורמי ועד הרבנים בהדלקת נר חנוכה תשפ"ב

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל עם שטר הפרנסה שבירך עבור תורמי ועד הרבנים "יוכפלו מזונותיכם"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל עם שטר הפרנסה שבירך עבור תורמי ועד הרבנים "יוכפלו מזונותיכם"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל עם שטר הפרנסה שבירך עבור תורמי ועד הרבנים "יוכפלו מזונותיכם"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל על תורמי ועד הרבנים ערב ראש השנה תשפ"ב

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל על תורמי ועד הרבנים ערב ראש השנה תשפ"ב

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל על תורמי ועד הרבנים ערב ראש השנה תשפ"ב

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל על תורמי ועד הרבנים בסוכתו בחג הסוכות תשפ"ב

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל על תורמי ועד הרבנים ערב יום כיפור תשפ"ב

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל על תורמי ועד הרבנים ערב ראש השנה תשפ"ב

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל על תורמי ועד הרבנים מוצאי יום כיפור תשפ"ב

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל מתפלל על תורמי ועד הרבנים הושענא רבא תשפ"ב

 

 

אנונימי

פורסם - 02/04/2022

אנא בבקשה בזכות הצדיק רב חיים קנייבסקי אנא בבקשה להתפלל לבריאות שלמה להצלחה בעבודת ה׳ לשמירה לסייתא דישמייא ולפרי בתן לשמואל בן לידיסיא ולרבקה יפה ג׳מילה אלבז. אנא בבקשה להתפלל לזיווג הגון של ירמיה אברהם בן נעמי ומיכל בת שושנה. אנה בבקשה להתפלל לרפואה שלמה של נעמי בת ג׳מילה, אלינוע שימחה בת סנדי רחל וגם לקרן בת בלרי. תודה רבא

אנונימי

פורסם - 30/03/2022

"וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ד'". הלב כואב ודואב.

מוריה שטרית

פורסם - 27/03/2022

אשמח לברכה לזיווג הגון פרנסה והצלחה בעסק למוריה בת סליה

אבישג הדסה קוריאט

פורסם - 26/03/2022

בבקשה לברך את אבישג הדסה שזכות הצדקה תעמוד לה ותיזכה לזווג טוב והגון במהרה ולילדים בריאים וכל הישועות

אנונימי

פורסם - 25/03/2022

שעם ישראל ישאר מאוחד !

אנונימי

פורסם - 24/03/2022

ברכה והצלחה

גל רונן

פורסם - 24/03/2022

להצלחה בחתונה שלום בית פרנסה טובה ובריאות הגוף והנפש לגל בת טליה ולרועי בן דבורה

אנונימי

פורסם - 23/03/2022

לכבוד השם יתברך

אברהם קליין

פורסם - 23/03/2022

זיע"א ועל כל ישראל אמן לכל הישועות ברוחניות ובגשמיות ולגאולה קרובה בבאכי"ר!

שמואל מזרחי

פורסם - 22/03/2022

רבינא ורב אשי סוף הוראה.

נתן לרר

פורסם - 22/03/2022

לרפואת אהרון נתן חיים בן שרה מיכלא

אנונימי

פורסם - 21/03/2022

התרומה היא לע"נ מורנו הצדיק והגאון הגדול הרב חיים קנייבסקי, זצוק"ל. ת נ.צב ה וימליץ טוב ממרומים בע"ה על כלל עם ישראל, אמן!

אורנה כהן

פורסם - 21/03/2022

נתרם לע"נ ר' חיים קנייבסקי זצ"ל ולרפואת והצלחת המשפחה

זהבה כהן ארזי

פורסם - 21/03/2022

לרפואת יצחק בן אסתר ובשורות טובות במהרה.

אנונימי

פורסם - 21/03/2022

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

לעילוי נשמת מרן שר התורה הרב ישעיהו יוסף חיים בן פשא מרים קנייבסקי זצ"ל

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

לזכר נשמת רבנו הקדוש זי"ע

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

אשר בן ציון בן מלכה זוג

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

לעילוי נשמת הרב

אברהם פישר

פורסם - 20/03/2022

לעילוי נשמת הרב חיים קניבסקי זצ"ל

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

לעילוי נשמת הרב הצדיק רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל ולגאולת עם ישראל ברחמים.

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

זכותו תגן עלינו

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

לעילוי נשמת הרב חיים קנייבסקי זצוקל ולרפואת אריאלה בת חנה

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

לעילוי נשמת הרב הגאון שמריהו יוסף חיים בן רבינו יעקב ישראל זצוק"ל.

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

לעילו נשמת גדול דור

אברהם קליין

פורסם - 20/03/2022

שיהיה לע"נ נשמתו הקדושה של מרן רבן של כל ישראל זיע"א יהיה מליץ יושר על כל עמ"י .ושנזכה בע"ה לגאולה שלמה ולתחיית המתים ברחמים בב"א

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

ברוך דיין האמת. צדיק הדור

יאיר ויעל איטח

פורסם - 20/03/2022

לעילוי נשמתו הקדושה של מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי זצ'ל

יוסף אנידגר

פורסם - 20/03/2022

לזיווג הגון לבני אליהו בן דליה

ודים זאב אוסטפנקו

פורסם - 20/03/2022

לטובת נשמת מרן רבינו שמריהו יוסף חיים בן רבינו יעקב ישראל זצוק"ל

אריה צפריר

פורסם - 20/03/2022

לע.נ הטהורה של הרב.

YOSEF HARUSH

פורסם - 20/03/2022

לע"נ מורינו ורבינו להצלחה בכל

ליאור בן יקר

פורסם - 20/03/2022

לעילו נשמת גדול הדור. היה עוגן לנפשות של כל עם ישראל

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

בס״ד. יהי זכרו של הרב חיים קנייבסקי ברוך זכותו תגן בעד כולנו ויהא מליץ יושר עבורינו בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש אמן.

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

לע"נ רבנו שמריהו יוסף חיים בן רבי ישראל יעקב זצוק"ל זיע"א לרפואה שלימה לחנה בת שמעון בן חסיבה. תודה וסליחה מהרב זצוק"ל שלא עשיתי את כל מה שהורית. מתחייבת בלי נדר לעשות.

בתשבע קרישבסקי

פורסם - 20/03/2022

שיהא מליץ יושר על כל עם ישראל שימליץ טוב בעדינו

אנונימי

פורסם - 19/03/2022

לזכותו של אלירן בן יפה. זיווג הגון במהרה, מידות טובות וכיבוד הורים

אנונימי

פורסם - 19/03/2022

לכבוד השם יתברך

אנונימי

פורסם - 19/03/2022

לכבוד השם יתברך
חגי זילברשץ

תרם 180 ב 18.04.2022 00:35

יעקב-חיים יעקובוביץ

תרם 36 ב 11.04.2022 12:48

אנונימי

תרם 5 ב 11.04.2022 07:17

מוריה קורץ

תרם 180 ב 07.04.2022 22:43

יעקב-חיים יעקובוביץ

תרם 36 ב 07.04.2022 12:12

אנונימי

תרם 20 ב 05.04.2022 08:11

אנונימי

תרם 260 ב 05.04.2022 00:38

אנונימי

תרם 80 ב 02.04.2022 21:28

מוריה קורץ

תרם 77 ב 01.04.2022 15:03

אנונימי

תרם 36 ב 30.03.2022 22:12

אנונימי

תרם 180 ב 29.03.2022 06:48

שמואל חנון

תרם 1000 ב 28.03.2022 20:50

אנונימי

תרם 20 ב 27.03.2022 18:20

מוריה שטרית

תרם 50 ב 27.03.2022 16:14

אנונימי

תרם 2 ב 27.03.2022 10:57

אנונימי

תרם 785 ב 27.03.2022 08:56

אנונימי

תרם 50 ב 27.03.2022 08:12

אנונימי

תרם 100 ב 26.03.2022 23:51

יוסף סגל

תרם 8 ב 26.03.2022 23:17

אנונימי

תרם 8 ב 26.03.2022 23:12

אבישג הדסה קוריאט

תרם 52 ב 26.03.2022 21:20

אנונימי

תרם 10 ב 25.03.2022 18:02

אנונימי

תרם 100 ב 25.03.2022 16:22

Yishay Pinhas

תרם 42 ב 25.03.2022 14:02

אבנר ששר

תרם 120 ב 25.03.2022 13:44

מרדכי אוסלנדר

תרם 180 ב 25.03.2022 12:26

שלמה זלמן

תרם 50 ב 25.03.2022 09:51

אנונימי

תרם 18 ב 25.03.2022 09:34

אנונימי

תרם 77 ב 25.03.2022 04:01

אנונימי

תרם 50 ב 24.03.2022 23:14

אנונימי

תרם 300 ב 24.03.2022 22:34

אנונימי

תרם 52 ב 24.03.2022 21:16

אנונימי

תרם 180 ב 24.03.2022 17:45

גל רונן

תרם 20 ב 24.03.2022 13:25

אנונימי

תרם 50 ב 24.03.2022 11:54

תרם 68 ב 24.03.2022 09:23

תרם 26 ב 24.03.2022 00:08

אנונימי

תרם 36 ב 23.03.2022 17:31

אנונימי

תרם 20 ב 23.03.2022 15:32

יהודה חזן

תרם 20 ב 23.03.2022 15:26

אנונימי

תרם 150 ב 23.03.2022 14:29

אנונימי

תרם 18 ב 23.03.2022 13:54

אנונימי

תרם 52 ב 23.03.2022 13:47

אברהם קליין

תרם 785 ב 23.03.2022 13:08

שירה ברכה קורקוס

תרם 300 ב 23.03.2022 12:05

אנונימי

תרם 200 ב 23.03.2022 08:24

אנונימי

תרם 180 ב 23.03.2022 01:44

הדריה שני

תרם 18 ב 23.03.2022 00:43

שמואל מזרחי

תרם 360 ב 22.03.2022 21:28

אנונימי

תרם 360 ב 22.03.2022 21:01

שרה קרומביין

תרם 100 ב 22.03.2022 20:59

נתן לרר

תרם 90 ב 22.03.2022 19:23

אנונימי

תרם 18 ב 22.03.2022 13:26

אליאן רוזנבאום

תרם 180 ב 22.03.2022 12:18

אנונימי

תרם 180 ב 22.03.2022 11:23

שלומית סיטבון

תרם 360 ב 22.03.2022 09:07

ואלרי אפריאט

תרם 18 ב 22.03.2022 05:58

אנונימי

תרם 180 ב 21.03.2022 22:55

אורנה כהן

תרם 180 ב 21.03.2022 22:51

אנונימי

תרם 18 ב 21.03.2022 22:21

אנונימי

תרם 360 ב 21.03.2022 20:12

דינה עמרם

תרם 50 ב 21.03.2022 17:26

אנונימי

תרם 500 ב 21.03.2022 13:37

אנונימי

תרם 360 ב 21.03.2022 11:59

אנונימי

תרם 180 ב 21.03.2022 10:11

אנונימי

תרם 100 ב 21.03.2022 10:03

אנונימי

תרם 50 ב 21.03.2022 09:49

אנונימי

תרם 360 ב 21.03.2022 09:21

זהבה כהן ארזי

תרם 360 ב 21.03.2022 09:15

אנונימי

תרם 50 ב 21.03.2022 00:24

אלחנן צור

תרם 18 ב 20.03.2022 23:09

שירה טא

תרם 100 ב 20.03.2022 22:12

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 21:54

Cohen Déborah

תרם 36 ב 20.03.2022 21:34

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 20:54

ציון טל

תרם 54 ב 20.03.2022 20:03

אופיר שטרית

תרם 180 ב 20.03.2022 18:36

אנונימי

תרם 18 ב 20.03.2022 18:33

אנונימי

תרם 785 ב 20.03.2022 18:30

אנונימי

תרם 500 ב 20.03.2022 18:10

אנונימי

תרם 100 ב 20.03.2022 18:09

טרונש סולומון

תרם 180 ב 20.03.2022 18:04

אנונימי

תרם 100 ב 20.03.2022 17:56

אברהם פישר

תרם 36 ב 20.03.2022 17:49

אנונימי

תרם 18 ב 20.03.2022 17:30

דניאל רבקין

תרם 90 ב 20.03.2022 17:27

ודים זאב אוסטפנקו

תרם 150 ב 20.03.2022 17:21

אנונימי

תרם 150 ב 20.03.2022 17:13

אנונימי

תרם 18 ב 20.03.2022 16:35

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 16:31

Yishay Pinhas

תרם 785 ב 20.03.2022 16:16

אנונימי

תרם 104 ב 20.03.2022 16:04

שמשון ישוב

תרם 50 ב 20.03.2022 15:48

אנונימי

תרם 26 ב 20.03.2022 15:48

רובי רוזנפלד

תרם 54 ב 20.03.2022 15:41

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 15:36

אנונימי

תרם 200 ב 20.03.2022 15:26

BERROS Arié

תרם 26 ב 20.03.2022 15:12

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 15:07

אנונימי

תרם 52 ב 20.03.2022 14:55

אנונימי

תרם 785 ב 20.03.2022 14:46

אנונימי

תרם 52 ב 20.03.2022 14:45

אנונימי

תרם 18 ב 20.03.2022 14:43

אנונימי

תרם 36 ב 20.03.2022 14:18

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 14:01

אנונימי

תרם 220 ב 20.03.2022 13:55

טוביה תירם

תרם 100 ב 20.03.2022 13:46

אנונימי

תרם 26 ב 20.03.2022 13:25

אברהם קליין

תרם 785 ב 20.03.2022 13:20

שלמה רביבו

תרם 100 ב 20.03.2022 13:05

אנונימי

תרם 18 ב 20.03.2022 13:03

אנונימי

תרם 100 ב 20.03.2022 12:53

אנונימי

תרם 80 ב 20.03.2022 12:46

אלעזר גלבשטיין

תרם 54 ב 20.03.2022 12:42

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 12:38

אנונימי

תרם 200 ב 20.03.2022 12:24

אנונימי

תרם 20 ב 20.03.2022 12:17

אנונימי

תרם 150 ב 20.03.2022 12:16

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 11:42

יאיר ויעל איטח

תרם 36 ב 20.03.2022 11:27

אנונימי

תרם 360 ב 20.03.2022 11:10

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 11:04

אנונימי

תרם 120 ב 20.03.2022 10:54

אנונימי

תרם 200 ב 20.03.2022 10:29

מיכאל עטיה

תרם 102 ב 20.03.2022 10:24

אנונימי

תרם 360 ב 20.03.2022 09:29

יוסף אנידגר

תרם 52 ב 20.03.2022 09:14

ודים זאב אוסטפנקו

תרם 150 ב 20.03.2022 08:34

Samuel Stern

תרם 785 ב 20.03.2022 08:33

אריה צפריר

תרם 360 ב 20.03.2022 06:53

תרם 100 ב 20.03.2022 04:05

מיכל גרוס

תרם 50 ב 20.03.2022 03:52

אנונימי

תרם 108 ב 20.03.2022 02:38

אנונימי

תרם 10 ב 20.03.2022 02:29

YOSEF HARUSH

תרם 1 ב 20.03.2022 02:08

ליאור בן יקר

תרם 100 ב 20.03.2022 01:57

אנונימי

תרם 126 ב 20.03.2022 01:47

אנונימי

תרם 18 ב 20.03.2022 01:42

אנונימי

תרם 18 ב 20.03.2022 01:22

בתשבע קרישבסקי

תרם 50 ב 20.03.2022 01:19

שרה לוין

תרם 18 ב 20.03.2022 01:13

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 01:12

אנונימי

תרם 18 ב 20.03.2022 01:07

אנונימי

תרם 100 ב 20.03.2022 00:47

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 00:46

אנונימי

תרם 18 ב 19.03.2022 23:46

ירחמיאל

תרם 785 ב 19.03.2022 23:29

יוסי

תרם 120 ב 19.03.2022 23:28

יערית פרנץ

תרם 200 ב 19.03.2022 23:19

אנונימי

תרם 5 ב 19.03.2022 23:12

אנונימי

תרם 180 ב 19.03.2022 22:35

אנונימי

תרם 180 ב 19.03.2022 21:18

אנונימי

תרם 360 ב 19.03.2022 20:49

אנונימי

תרם 18 ב 19.03.2022 20:42