4 שעות לפני ראש השנה: מעמד התפילה של גדולי הדור על כלל ישראל - ועד הרבנים : ועד הרבנים 4 שעות לפני ראש השנה: מעמד התפילה של גדולי הדור על כלל ישראל - ועד הרבנים

4 שעות לפני ראש השנה: מעמד התפילה של גדולי הדור על כלל ישראל
מספר קרן: 6350

100,000 ₪
  • 2,288 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 20 Donors

מעמד התפילה המסורתי של גדולי ישראל בכותל המערבי , ייערך גם בערב ראש השנה תשפ"ג,  4 שעות לפני התקדש יום הדין מול קודש הקודשים.

<<<העבירו עכשיו את שמכם לתפילה כאן>>>

 

עשרות צדיקים עולים למקום המקדש ומתחננים עבורנו. במשך שעה שלמה הם יגידו מזמורי תהילים, מנחה, יהי רצון, י"ג מידות של רחמים ובקשות פרטיות על כל שם מעם ישראל.

4 שעות לפני ראש השנה, יש עוד כל כך הרבה מה להספיק, להרהר בתשובה, להיפרד מתשפ"ב אבל גדולי ישראל עוצרים את הזמן מלכת ונוסעים לכותל המערבי.

שם יעתירו במקום הקרוב ביותר לשכינה על כל שם מעם ישראל שיזכה לשנה טובה ומתוקה, ושה' ימלא משאלות ליבו לטובה.

הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. אלו ימי דין ורחמים. אוצרות של חמלה וחסד. גדולי הדור פותחים לנו את הערוצים הישירים, צינורות של שפע וברכה לתורמי ועד הרבנים.

הכוח של התפילה הזו הוא עצום: כוח התורה, כוח הציבור, כח הצדקה!

מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל התבטא: 

"בכוח מעמד תפילת ועד הרבנים בערב ראש השנה, לשנות גזר דינו של אדם לחיים…!"

כל שם שיישלח עד ליום ראשון כ"ט באלול, תשפ"ב. יוזכר על ידי הרבנים לזכות בדין ולהיכתב בספרן של צדיקים לשנה טובה, גזרות טובות ישועות ונחמות לכלל ולפרט.

 

<<<העבירו עכשיו את שמכם לתפילה כאן>>>