מרן הגאון הגדול רבי אביגדור נבנצאל שליט"א בסרטון נדיר: אני מבקש את עזרת הציבור עבור הרב בלוך - ועד הרבנים : ועד הרבנים מרן הגאון הגדול רבי אביגדור נבנצאל שליט"א בסרטון נדיר: אני מבקש את עזרת הציבור עבור הרב בלוך - ועד הרבנים

מרן הגאון הגדול רבי אביגדור נבנצאל שליט"א בסרטון נדיר: אני מבקש את עזרת הציבור עבור הרב בלוך
מספר קרן: 6068

170,000 ₪
  • 162,059 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 1,129 Donors

14 ילדים,

דירת 2 חדרים שכוללת 50 מטר רבוע

ואבא, תלמיד של מרן הגאון רבי אביגדור נבנצאל, יושב והוגה בתורה בלי הפסקה.

 

מי שראה אותם לא האמין, ילדים מטופחים ועדינים שאף פעם לא ראו עליהם עצבות. היה להם טוב וחם בבית הקטן והתורה של אבא האירה להם את הנשמה.

אבל אז דברים השתנו אצל משפחת בלוך והיציבות התערערה, אבא חלה, ההכנסה הצנועה שהיתה להם נגמרה והם הגיעו לפת לחם.

מרן הרב נבנצאל שהתקשה לראות בצער הגדול, יצא בסרטון נדיר בו הוא מבקש עזרה מעומק ליבו עבור התלמיד היקר:

 

"אני מאוד מבקש את עזרת הציבור עבור הרב בלוך, 

שהוא תלמיד חכם גדול ובעל משפחה גדולה בלי עין הרע 

עם הרבה נפשות וצפוף להם במגורים.

הוא ממש יהודי שמוסר נפשו על התורה ואין להם כלום בבית 

הם משפחה גדולה במצב דחוק עד מאוד

אני מבקש מכל מי שיכול לעזור לו ולסייע להם

 ותבוא עליו הברכה עם הברכה של התומכים בתורה להחזיק אותה

והקב"ה יברך אותם בעולם הזה ובעולם הבא

ויראו הצלחה בכל מעשה ידיהם, אמן!"

 

בואו נשמע לבקשה העדינה שיוצאת מעומק ליבו של מרן הרב נבנצאל ונעזור ל14 – ילדים שנמצאים במצוקה קשה!

אנונימי

פורסם - 16/05/2022

מצווה

אנונימי

פורסם - 20/04/2022

בס"ד שהקדוש ברוך הוא ישלח לרב בלוך רפואה שלימה ויזכה לצאת מהמצב בו הוא נמצא לרווחה כלכלית בריאותית ורוחנית אמן.

נועם נוסן

פורסם - 20/04/2022

ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה

אנונימי

פורסם - 19/04/2022

לזיווג הגון רבקה בת שושנה

אנונימי

פורסם - 19/04/2022

"..נְקַדְּמָה פָנָיו בְּתוֹדָה;.." אמן

יהודה שפירו

פורסם - 13/04/2022

זכות גדולה לעזור למשפחה כזאת מרוממת

אנונימי

פורסם - 11/04/2022

כשראיתי את הרב נבנצאל מדבר הבנתי שחובה לסייע!

יעקב פוברסקי

פורסם - 10/04/2022

זכות לשמוע לבקשת גדול הדור שליט"א ולתרום למשפ' בלוך

אנונימי

פורסם - 10/04/2022

יישר כח

שלמה וחנה רסקין פרנקפורט רסקין

פורסם - 02/04/2022

בשורות טובות

שושנה וונג

פורסם - 31/03/2022

תבורכו משמיים

אנונימי

פורסם - 30/03/2022

שהקב"ה ירחיב את גבולם , יתן להם ברכה ,רווחה והצלחה בכל מעשה ידיהם.

אנונימי

פורסם - 30/03/2022

ישועת ד' כהרף עין! למילוי נשמת הנרצחים בחדרה ובבני ברק.

אנונימי

פורסם - 30/03/2022

להצלחה מחיל לחיל בגשמיות וברוחניות מיד..בטוב הנראה והנגלה.אמן

אנונימי

פורסם - 29/03/2022

להצלחת ילדיי

אנונימי

פורסם - 29/03/2022

הרבה בהצלחה בס"ד

מיכאל מאיר מלכה

פורסם - 29/03/2022

לרפואה מיכאל מאיר בן פני

אנונימי

פורסם - 29/03/2022

לברכה והצלחה ולבריאות שלמה

אנונימי

פורסם - 28/03/2022

ברכה והצלחה לעם ישראל. חג שמח לכל בית ישראל.

אנונימי

פורסם - 28/03/2022

לרווח והצלה ולגאולה קרובה ברגע זה ממש

לימור בכר

פורסם - 28/03/2022

ברכה וישועה !

אנונימי

פורסם - 28/03/2022

בשורות טובות

אריה מינץ

פורסם - 28/03/2022

בריאות לרב בלוך ולמשפחתו

אנונימי

פורסם - 27/03/2022

הלוואי ותצאו מכל החובות ורווח והצלה יהיה לכם מאת ה' יתברך אמן כן יהי רצון

אנונימי

פורסם - 27/03/2022

רפואה שלמה לאושרה בת שרה זוליט

אנונימי

פורסם - 26/03/2022

לבריאות שלמה וישועות בגוף ובנפש לכלל ולפרט

אנונימי

פורסם - 25/03/2022

יוסף ה' אליכם ככם אלף פעמים

אנונימי

פורסם - 24/03/2022

לבריאות זיווגים הגונים שלום בית ופרנסה קלה לכל המשפחה

Abraham and techiya fisher

פורסם - 24/03/2022

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שלא ישמע שוד ושבר בגבולנו

אנונימי

פורסם - 24/03/2022

לע"נ הנועם אלימלך שהיום ההילולה שלו זצוק"ל לרפו"ש לפריחה בת רחמה הי"ו ולזש"ק לשרה בת מרים הי"ו

אנונימי

פורסם - 24/03/2022

הרבה בהצלחה ורפואה שלמה!

איתמר פלק

פורסם - 24/03/2022

ברכה והצלחה

ליבנת אילון

פורסם - 24/03/2022

זכות לימוד התורה של הרב בלוך תעמוד לנו שבמהרה יבוא משיח צידקינו ויגאלינו

אורי בן מיכאל

פורסם - 22/03/2022

גם לחילונים גמורים יש לב.

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

בשורות טובות

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

חדווה בת שושנה להצלחה בכל העינינים

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

ברכה והצלחה ללידה קלה וטבעית בריאות לאמא ולעובר בנפש ובגוף ,אמן

אורית פיליפ

פורסם - 20/03/2022

לעזרה וברכה לנתרם

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

גאולה ברחמים אבא

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

לעילוי נשמת שר התורה הרב חים קנייבסקי זצוק"ל

אנונימי

פורסם - 20/03/2022

אשריכם.

ארז קרלנשטיין

פורסם - 20/03/2022

לע"נ משה יצחק בן יוסף

אנונימי

פורסם - 19/03/2022

לרפואת אליה בן מוריה

אנונימי

פורסם - 19/03/2022

ישועות ורפואה שלימה במהרה וברחמים לרב בלוך ולכל משפחתו ולכל עם ישראל!

אנונימי

פורסם - 18/03/2022

להצלחת מוסדות התורה בכל רחבי ארץ ישראל.

Avraham Shashoua

פורסם - 18/03/2022

לעילוי נשמת לטיף בן נג׳יה ז״ל ומשה בן פורטונה הלוי

אנונימי

פורסם - 18/03/2022

לזכות שלמה בן גולדא

אנונימי

פורסם - 18/03/2022

ליהודים הייתה אורה ושמחה !

אנונימי

פורסם - 17/03/2022

בריאות ובשורות טובות

אנונימי

פורסם - 17/03/2022

למען שמו באהבה

רוברט ואלין בבאג'נוב

פורסם - 17/03/2022

שאני ומשפחתי ננצל ממלחמת גוף ומגוג

אנונימי

פורסם - 17/03/2022

מתנות לאביונים פורים

אנונימי

פורסם - 17/03/2022

פורים שמחרפואה שלמה

אנונימי

פורסם - 17/03/2022

כתבתי שנא להתפלל לזש"ק לטוביה בן פריידה ריזל ואלינה רחל בת פרידה רייזל לזש"ק. ולדבורה מרים בת פריידה רייזל לזיווג הגון עוד השנה בדף הקודם מקווה שזה הגיע. והתרומה למשפחת בלוך שהגאון הרב נבנצל ביקש לתרום.תודה רבה!ותזכו למצוות

אנונימי

פורסם - 16/03/2022

ולוואי ותוושעו בכל בע״ה

חגית בוארון

פורסם - 16/03/2022

רפואה שלמה בתושח"י

אנונימי

פורסם - 16/03/2022

לזיווג הגון בקרוב לנתנאל אליהו בן שושנה סעדה .

אנונימי

פורסם - 16/03/2022

שתזכו לברכה והצלחה ושפע גדול

אנונימי

פורסם - 15/03/2022

משיח עכשיו

אנונימי

פורסם - 15/03/2022

על תשאיר אותנו לבד בודד עני אביון גלמוד וערירי .

אנונימי

פורסם - 15/03/2022

ברכה והצלחה ושה' יברך אתכם בשפע טוב גשמי ורוחני

אנונימי

פורסם - 15/03/2022

רפואה שלמה ופורים שמח משפחה יקרה

יעל שמאי

פורסם - 15/03/2022

להצלחה בחינוך ילדים ונחת מהילדים!

אנונימי

פורסם - 14/03/2022

החלמה מהירה . חג שמח.

מייקל מיכאל אוביץ

פורסם - 14/03/2022

להצלחת המשפחה לצאת ממיצר

אנונימי

פורסם - 14/03/2022

לזכר מחצית השקל

אנונימי

פורסם - 14/03/2022

ברכה והצלחה

יואל דננברג

פורסם - 14/03/2022

לשמוע בקול דברי חכמים

שלמה אלבז

פורסם - 14/03/2022

בברכת פורים שמח

גלית פרץ

פורסם - 14/03/2022

ברכה והצלחה

אנונימי

פורסם - 14/03/2022

תודה על הזכות

אנונימי

פורסם - 14/03/2022

שיהיה מאפלה לאורה!!! זכר למחצית השקל.

חיים פלדהיים

פורסם - 14/03/2022

פורים שמח,פסח כשר,בריאות לעם ישראל.

אנונימי

פורסם - 14/03/2022

להצלחת ילדי ישראל ללכת בדרך ה'

אנונימי

פורסם - 14/03/2022

בריאות, בשורות טובות ופורים שמח !!

דניאל אסייג

פורסם - 13/03/2022

לרפואה

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

בהצלחה ובשורות טובות

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

לרפואת כל חולי עמו ישראל ולהצלחת יהודי אוקראינה

ציון זיו כהן

פורסם - 13/03/2022

ברכה והרווחה לכל המשפחה ולכל עם ישראל

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

יזכו לרוב נחת מכל הצאצאים

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

תנו פרטי חשבון לאן לתרום זה קל יותר מהיר יתר ויעיל כך יאסף כסף רב

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

בעזרת השם שתזכו לישועות ורפואה שלימה חג פורים שמח

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

שהשם ימלא צורכים של כל עם ישראל וישמור על כול עם ישראל.

שלומית רייטר

פורסם - 13/03/2022

שיהיו בעז"ה בשורות טובות , ישועות ונחמות במהרה!

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

להצלחת אוראל בן אילן, שיפתח ליבי בתורה, יתן לי לב טוב ושאזכה להקים בית כשר ונאמן בישראל במהרה.

תמיר ואפרת בן שלומי

פורסם - 13/03/2022

בע״ה בשורות טובות

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

יישר כח לכל הפועלים ורפואה שלמה עבור משפחת בלוך

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

רפואה שלימה

Shoshana Hyer

פורסם - 13/03/2022

תרומה חד פעמית למשפחת בלוך

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

אושר,בריאות והצלחה בע׳ה ! זכר למחצית השקל

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

לזיווג הגון לדביר ישראל בן ענת

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

שהשם יעזור למשפחה בפרנסה ולנו יעזור בהצלחה בחינוך הילדים לתורה ויראת שמיים טהורה!

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

לע"נ יהודית בת הרב מאיר וגבי דרייפוס

יונתן סטרוק

פורסם - 13/03/2022

לעילוי נשמת רחל בת אסתר ז"ל

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

לרפואת כל חולי עמו ישראל בריאות הנפש והגוף.ועבור שלום בית לכל עמו ישראל

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

בשורות טובות

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

מכירה את הרב נבנצאל, מדובר בצדיק עצום, כל ברכה שיוצאת לו מהפה מתקיימת, מתוך ניסיון אישי. הרב התפלל על אחותי שהייתה ללא ילדים 7 שנים והיא נפקדה באותה שנה, בממליצה לכולם לתרום, כל אחד כפי יכולתו ובירכת ה' תעשיר.

אנונימי

פורסם - 13/03/2022

ד' יברך אתכם! בשורות טובות!

דב פלדמן

פורסם - 13/03/2022

רפואה שלמה בעז"ה

Rachel meir

פורסם - 12/03/2022

הצלחה בהצלת המדפחה

רותי פרינץ

פורסם - 12/03/2022

בשורות טובות!

אנונימי

פורסם - 12/03/2022

רפואה שלמה לאב המשפחה,שפע ברכה והצלחה! ליהודים היתה אורה ושמחה..

אנונימי

פורסם - 12/03/2022

לרפואה שלמה למען התורה למען לומדיה ולמען המשפחה.

אנונימי

פורסם - 11/03/2022

רפואה שלמה ובשורןת טובות

אנונימי

פורסם - 11/03/2022

שה' ישלח להם שפע ברכה בריאות ופרנסה

אנונימי

פורסם - 11/03/2022

בהצלחה רבה.

יהודה שני

פורסם - 11/03/2022

תזכו לרפואה שלימה ולרווחה כללית גדולה בכל מכל כל!

אנונימי

פורסם - 11/03/2022

בריאות איתנה בע"ה מכל עם ישראל

אנונימי

פורסם - 11/03/2022

המוןמנצלחה

אנונימי

פורסם - 11/03/2022

בשורות טובות ישועות ונחמות. בריאות ואושר לרב נבנצל שליט"א

אנונימי

פורסם - 11/03/2022

בהצלחה לכל הקשורים , יששכר וזבולון

אלי שבת

פורסם - 11/03/2022

בהצלחה

אנונימי

פורסם - 11/03/2022

שמכח התורה יזכו לאורה ושמחה.ונזכה לגאולת הפרט והכלל

אנונימי

פורסם - 11/03/2022

לזכות יאיר ונריה בני פנינה ויצחק

סופי כפיר

פורסם - 10/03/2022

לברכה והצלחה של כל עם ישראל

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

לרפואת כל עם ישראל ולאב המשפחה

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

להצלחת כלל ישראל ולילדנו היקרים!

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

פרסמו לרבים מצווה לעזור לתלמיד חכם

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

לבקשת גאון ישראל מרן הגר"א נבנצאל שליט"א ולזעות בכל הישועות

יוסף לקס

פורסם - 10/03/2022

בריאות ואושר

רות ברוך-אל

פורסם - 10/03/2022

פשוט נוגע ללב. אם אפשר שהסכום יועבר למשפחה ביום פורים.

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

לחזרה בתשובה וזווג הגון ליעקב ישי ומיכאל בני יפה

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

ברכת יישר כוח לרב נבנצאל על שהתעורר לעזור למשפחה. ולמשפחה היקרה, שהקב"ה יספק להם את כל מחסורם במהרה ושלא יזדקקו למתנת בשר ושם, ושימשיכו להיות בריאים ושמחים ויראו נחת לאורך ימים!

צילה מדן

פורסם - 10/03/2022

לברכה והצלחה למשפחה היקרה

שלומית סיטבון

פורסם - 10/03/2022

ברכה לזיווג מעמקי נשמתו עבור אלמוג בן חגית במהרה ממש

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

רפואה שלמה ברכה והצלחה

שלמה ברהום

פורסם - 10/03/2022

אני מקווה שהכסף הולך נטו למשפחה

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

לישועת המשפחה במהרה

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

לבקשת מרן הרב נבנצאל

אושר משה

פורסם - 10/03/2022

אושר בן שמחה ושולמית בת גניה לזרע בר קיימא ורפואה שלימה

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

לבשורות טובות,ישועות,לרפ״ש כל חולי ישראל,ולזיווג המתאים לבני האהובים

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

בס"ד עזרה לרב היא עזרה לכל עם ישראל

אנונימי

פורסם - 10/03/2022

חג פורים שמח !

גיא ומיכל באומן

פורסם - 09/03/2022

מאחלים ברכה והצלחה למשפחת הרב בלוך היקרה. שיזכו בעזרת השם לשפע ברכה בפרנסה מתוך בריאות שמחה ונחת ויתקיימו בהם ברכות הרב נבנצאל שליטא

נתנאל אריה

פורסם - 09/03/2022

תרומה למשפחת הרב בלוך

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

מה שהרב יגיד נעשה ונשמע-

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

ישועת השם כהרף עין

דורון רבינוביץ

פורסם - 09/03/2022

ועשית ככל אשר יורוך

רינת ומיכאל רידר

פורסם - 09/03/2022

לזיכוי ושחרור עמירם בן נורית

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

רפואה שלמה וישועות גדולות במהרה בעזרת ה' יתברך!

יגאל חבשוש

פורסם - 09/03/2022

אורך ימים ושנות חים להגרא נבנצאל שליטא וישועות למשפחה הקרה

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

ה' ישלח עזרו מקודש. ואם אפשר נא להתפלל לזיווג הגון עבור דוד בן צפורה ובתיה בת צפורה

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

לרפואת והצלחת עם ישראל. בריאות ונחת למשה בן אבנר ושפרה בת רחל ולכל המשפחה בעזרת ה

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

למען כלל ישראל ולקרב את הגאולה ולעילוי נשמת כל נשמות ישראל הזקוקות לעילוי נשמה.

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

זכות התורה תעמוד לכם וכל הישועות!! ב"ה

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

בריאות ושמחה!

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

מצווה גדולה לתמוך בלומדי התורה

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

שתזכה לפרנסה טובה , ה צ ל ח ה, ו - נ י ס י ם!

Nissim Gamliel

פורסם - 09/03/2022

זכר למחצית השקל

שלום אנקרי

פורסם - 09/03/2022

בס"ד לרפואת ציפורה בת שמחה.

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

לכבוד הרב נבנצל שליט"א

אנונימי

פורסם - 09/03/2022

לרפואה שלמה להודיה אילת השחר בת אסתר ויניב בן אהובה בתוך שאר חולי ישראל
אנונימי

תרם 100 ב 11.07.2022 06:15

אנונימי

תרם 1000 ב 27.06.2022 13:55

אנונימי

תרם 10 ב 16.05.2022 14:58

אנונימי

תרם 18 ב 10.05.2022 02:21

אנונימי

תרם 250 ב 09.05.2022 14:28

אליהו שיף

תרם 10 ב 05.05.2022 14:44

אנונימי

תרם 100 ב 02.05.2022 20:46

אנונימי

תרם 280 ב 01.05.2022 22:37

רפאל אשר

תרם 20 ב 29.04.2022 17:37

יהודית זעירא

תרם 72 ב 28.04.2022 21:11

אנונימי

תרם 18 ב 28.04.2022 01:09

רננה פורט

תרם 100 ב 27.04.2022 12:50

אנונימי

תרם 5 ב 26.04.2022 16:48

אנונימי

תרם 108 ב 26.04.2022 00:17

תרם 18 ב 25.04.2022 19:55

תרם 18 ב 25.04.2022 11:41

שרון ציוני

תרם 52 ב 25.04.2022 00:51

אנונימי

תרם 50 ב 24.04.2022 22:59

אנונימי

תרם 10 ב 24.04.2022 20:38

אנונימי

תרם 36 ב 24.04.2022 14:37

מרדכי ובילא ברגר

תרם 200 ב 24.04.2022 12:36

שלום בן חמו

תרם 3 ב 24.04.2022 01:11

אנונימי

תרם 150 ב 21.04.2022 00:28

משה שפירא

תרם 101 ב 20.04.2022 22:43

אנונימי

תרם 101 ב 20.04.2022 16:14

שקד שטרן

תרם 180 ב 20.04.2022 09:28

נועם נוסן

תרם 120 ב 20.04.2022 03:44

אנונימי

תרם 73 ב 20.04.2022 00:05

תרם 101 ב 19.04.2022 23:13

אנונימי

תרם 50 ב 19.04.2022 23:00

אנונימי

תרם 500 ב 19.04.2022 21:31

אנונימי

תרם 55 ב 19.04.2022 20:19

אנונימי

תרם 100 ב 19.04.2022 19:28

אנונימי

תרם 36 ב 19.04.2022 19:16

ענת ניר

תרם 54 ב 19.04.2022 18:46

אריה אברון

תרם 36 ב 19.04.2022 18:41

אנונימי

תרם 100 ב 19.04.2022 18:17

Kfir Lavi

תרם 150 ב 19.04.2022 18:04

אנונימי

תרם 100 ב 19.04.2022 14:29

אנונימי

תרם 360 ב 19.04.2022 10:21

אנונימי

תרם 26 ב 19.04.2022 09:29

בתיה הלפרין

תרם 20 ב 19.04.2022 01:47

תרם 36 ב 18.04.2022 23:57

שרית קריגר

תרם 250 ב 18.04.2022 22:55

רויטל וחיים אדף

תרם 150 ב 18.04.2022 19:07

שניאור אלפסי

תרם 80 ב 18.04.2022 15:55

אנונימי

תרם 100 ב 18.04.2022 08:41

משה קיזלשטיין

תרם 50 ב 17.04.2022 23:37

אנונימי

תרם 102 ב 17.04.2022 22:04

שרה היילברון

תרם 50 ב 17.04.2022 20:39

אנונימי

תרם 100 ב 17.04.2022 20:36

אנונימי

תרם 20 ב 17.04.2022 20:14

אנונימי

תרם 100 ב 17.04.2022 20:09

אנונימי

תרם 134 ב 17.04.2022 19:54

חגית רייבי

תרם 18 ב 17.04.2022 18:18

אנונימי

תרם 52 ב 17.04.2022 18:07

אנונימי

תרם 200 ב 15.04.2022 15:11

יהודה שפירו

תרם 100 ב 13.04.2022 13:54

אנונימי

תרם 26 ב 13.04.2022 00:30

אנונימי

תרם 36 ב 12.04.2022 16:34

מרדכי ובילא ברגר

תרם 350 ב 12.04.2022 14:26

אנונימי

תרם 180 ב 11.04.2022 16:43

אנונימי

תרם 20 ב 11.04.2022 14:07

אנונימי

תרם 5 ב 11.04.2022 07:15

אנונימי

תרם 50 ב 11.04.2022 00:13

יעקב פוברסקי

תרם 5 ב 10.04.2022 23:59

אנונימי

תרם 140 ב 10.04.2022 21:53

אנונימי

תרם 100 ב 10.04.2022 00:47

תרם 800 ב 07.04.2022 11:14

אנונימי

תרם 10 ב 06.04.2022 12:52

אנונימי

תרם 454 ב 06.04.2022 12:47

אנונימי

תרם 26 ב 06.04.2022 09:29

נורית גרינגר

תרם 54 ב 06.04.2022 08:38

אלי חזן

תרם 500 ב 06.04.2022 07:34

אנונימי

תרם 20 ב 06.04.2022 04:42

תרם 50 ב 06.04.2022 03:35

ארנוולד

תרם 72 ב 06.04.2022 03:02

אנונימי

תרם 72 ב 06.04.2022 01:46

אלחנן איזק

תרם 25 ב 06.04.2022 00:58

אנונימי

תרם 200 ב 06.04.2022 00:43

אשר יעקבזון

תרם 50 ב 05.04.2022 23:58

תרם 18 ב 05.04.2022 23:54

אנונימי

תרם 103 ב 05.04.2022 23:41

שרגא הרשטיק

תרם 180 ב 05.04.2022 22:20

אנונימי

תרם 20 ב 05.04.2022 22:09

אנונימי

תרם 30 ב 05.04.2022 20:47

תרם 26 ב 05.04.2022 15:48

אנונימי

תרם 50 ב 04.04.2022 23:03

אנונימי

תרם 60 ב 04.04.2022 07:01

אנונימי

תרם 20 ב 04.04.2022 00:59

אנונימי

תרם 15 ב 03.04.2022 23:39

רות טולידאנו

תרם 50 ב 03.04.2022 20:08

אנונימי

תרם 18 ב 03.04.2022 19:32

אבי

תרם 50 ב 03.04.2022 15:44

אנונימי

תרם 10 ב 03.04.2022 10:10

אנונימי

תרם 52 ב 03.04.2022 09:20

שלמה וחנה רסקין פרנקפורט רסקין

תרם 120 ב 02.04.2022 22:58

אנונימי

תרם 50 ב 02.04.2022 21:13

אנונימי

תרם 600 ב 01.04.2022 17:00

אנונימי

תרם 26 ב 01.04.2022 16:03

אסתר פריזנט

תרם 120 ב 01.04.2022 13:30

אנונימי

תרם 100 ב 01.04.2022 11:49

תרם 50 ב 01.04.2022 10:33

תרם 11 ב 01.04.2022 01:24

נעמה לאה פלדמן

תרם 40 ב 01.04.2022 01:03

אנונימי

תרם 160 ב 01.04.2022 00:18

שושנה וונג

תרם 100 ב 31.03.2022 08:17

אנונימי

תרם 36 ב 31.03.2022 05:23

אנונימי

תרם 360 ב 31.03.2022 01:33

אסתר סלם

תרם 36 ב 31.03.2022 00:07

תרם 20 ב 30.03.2022 07:46

אנונימי

תרם 50 ב 30.03.2022 07:15

אנונימי

תרם 100 ב 30.03.2022 07:06

אנונימי

תרם 70 ב 30.03.2022 07:02

Moshe Kaufman

תרם 50 ב 30.03.2022 06:34

אנונימי

תרם 26 ב 30.03.2022 00:51

אנונימי

תרם 180 ב 30.03.2022 00:07

אנונימי

תרם 100 ב 29.03.2022 23:24

אנונימי

תרם 260 ב 29.03.2022 23:09

אנונימי

תרם 100 ב 29.03.2022 23:01

אנונימי

תרם 30 ב 29.03.2022 22:56

אנונימי

תרם 18 ב 29.03.2022 21:56

אנונימי

תרם 300 ב 29.03.2022 21:41

מיכאל מאיר מלכה

תרם 500 ב 29.03.2022 19:28

אנונימי

תרם 20 ב 29.03.2022 15:59

אנונימי

תרם 100 ב 29.03.2022 10:16

אנונימי

תרם 5 ב 29.03.2022 08:39

אנונימי

תרם 72 ב 29.03.2022 02:45

יוחאי ויעל גרוסברג

תרם 100 ב 29.03.2022 00:48

אנונימי

תרם 36 ב 29.03.2022 00:12

אנונימי

תרם 180 ב 28.03.2022 22:42

אנונימי

תרם 2 ב 28.03.2022 22:20

אנונימי

תרם 100 ב 28.03.2022 21:55

אנונימי

תרם 10 ב 28.03.2022 21:02

הדס וקסברגר

תרם 180 ב 28.03.2022 19:52

אנונימי

תרם 72 ב 28.03.2022 19:46

אנונימי

תרם 80 ב 28.03.2022 19:38

אפרים שוורץ

תרם 200 ב 28.03.2022 19:19

אנונימי

תרם 26 ב 28.03.2022 18:23

אנונימי

תרם 54 ב 28.03.2022 18:14

אנונימי

תרם 84 ב 28.03.2022 16:18

אנונימי

תרם 52 ב 28.03.2022 16:04

לימור בכר

תרם 180 ב 28.03.2022 16:02

אנונימי

תרם 36 ב 28.03.2022 15:30

Marie Myriam Melloul

תרם 26 ב 28.03.2022 14:35

תרם 70 ב 28.03.2022 14:17

אנונימי

תרם 50 ב 28.03.2022 14:01

אנונימי

תרם 10 ב 28.03.2022 13:59

אנונימי

תרם 360 ב 28.03.2022 13:52

אנונימי

תרם 180 ב 28.03.2022 13:49

ISAAC GENUTH

תרם 18 ב 28.03.2022 13:40

אנונימי

תרם 100 ב 28.03.2022 13:31

אנונימי

תרם 180 ב 28.03.2022 13:30

Moshe Greif

תרם 10 ב 28.03.2022 13:20

אריה מינץ

תרם 180 ב 28.03.2022 13:00

אנונימי

תרם 1000 ב 28.03.2022 11:03

יוסף מזרחי

תרם 30 ב 28.03.2022 01:58

יעקב שנייד

תרם 180 ב 27.03.2022 23:14

תרם 26 ב 27.03.2022 22:35

אתי זוהר

תרם 120 ב 27.03.2022 21:57

אנונימי

תרם 50 ב 27.03.2022 16:01

אנונימי

תרם 150 ב 27.03.2022 15:11

מירי סמט

תרם 180 ב 27.03.2022 14:11

אנונימי

תרם 180 ב 27.03.2022 14:11

אנונימי

תרם 180 ב 27.03.2022 14:10

אנונימי

תרם 100 ב 27.03.2022 13:46

אנונימי

תרם 180 ב 27.03.2022 13:29

שושנה ששון

תרם 300 ב 27.03.2022 12:39

אנונימי

תרם 100 ב 27.03.2022 10:55

חיה עזר

תרם 100 ב 27.03.2022 08:53

תרם 10 ב 26.03.2022 22:31

אנונימי

תרם 52 ב 26.03.2022 21:39

אנונימי

תרם 100 ב 26.03.2022 21:37

יגאל מזרחי

תרם 101 ב 26.03.2022 20:10

אנונימי

תרם 50 ב 25.03.2022 18:31

אנונימי

תרם 300 ב 25.03.2022 17:54

אלישבע נוימן

תרם 50 ב 25.03.2022 17:44

אנונימי

תרם 100 ב 25.03.2022 17:41

אנונימי

תרם 100 ב 25.03.2022 17:39

אנונימי

תרם 10 ב 25.03.2022 14:36

אנונימי

תרם 10 ב 25.03.2022 14:33

אנונימי

תרם 150 ב 25.03.2022 13:23

אנונימי

תרם 100 ב 25.03.2022 12:47

אנונימי

תרם 250 ב 25.03.2022 09:30

אנונימי

תרם 1000 ב 25.03.2022 08:58

אנונימי

תרם 180 ב 25.03.2022 00:18

אנונימי

תרם 50 ב 24.03.2022 23:47

תרם 100 ב 24.03.2022 22:42

אנונימי

תרם 100 ב 24.03.2022 22:41

ידידיה אמיניה

תרם 860 ב 24.03.2022 22:18

תרם 100 ב 24.03.2022 21:14

תרם 100 ב 24.03.2022 21:01

אנונימי

תרם 5 ב 24.03.2022 20:57

תרם 5 ב 24.03.2022 19:59

אנונימי

תרם 100 ב 24.03.2022 19:17

אנונימי

תרם 50 ב 24.03.2022 18:24

אנונימי

תרם 180 ב 24.03.2022 18:13

אנונימי

תרם 50 ב 24.03.2022 18:10

אנונימי

תרם 25 ב 24.03.2022 18:02

אנונימי

תרם 100 ב 24.03.2022 17:48

יעל מיארה

תרם 180 ב 24.03.2022 17:28

אנונימי

תרם 52 ב 24.03.2022 17:28

Abraham and techiya fisher

תרם 36 ב 24.03.2022 17:22

אנונימי

תרם 46 ב 24.03.2022 16:43

ליטל אשורוב

תרם 18 ב 24.03.2022 16:17

תרם 200 ב 24.03.2022 16:13

תרם 100 ב 24.03.2022 16:08

אנונימי

תרם 200 ב 24.03.2022 16:06

אנונימי

תרם 100 ב 24.03.2022 16:05

אנונימי

תרם 55 ב 24.03.2022 15:55

אנונימי

תרם 180 ב 24.03.2022 15:48

תרם 20 ב 24.03.2022 15:42

איתמר פלק

תרם 50 ב 24.03.2022 15:39

אנונימי

תרם 10 ב 24.03.2022 15:39

אנונימי

תרם 1000 ב 24.03.2022 15:13

אנונימי

תרם 100 ב 24.03.2022 15:13

מנחם גרוס

תרם 180 ב 24.03.2022 15:11

מרים SEGAL

תרם 36 ב 24.03.2022 15:05

אנונימי

תרם 124 ב 24.03.2022 15:01

אנונימי

תרם 100 ב 24.03.2022 14:57

אנונימי

תרם 101 ב 24.03.2022 14:45

הלל לודמיר

תרם 20 ב 24.03.2022 14:42

אנונימי

תרם 50 ב 24.03.2022 14:34

דוד עובדיה

תרם 50 ב 24.03.2022 14:28

Ephraim Green

תרם 100 ב 24.03.2022 14:24

אנונימי

תרם 50 ב 24.03.2022 14:18

מאיר נאמן

תרם 180 ב 24.03.2022 14:15

הלל בן נתן‎

תרם 100 ב 24.03.2022 14:14

יהודה כהן

תרם 260 ב 24.03.2022 14:14

אנונימי

תרם 25 ב 24.03.2022 14:02

אנונימי

תרם 20 ב 24.03.2022 14:00

אנונימי

תרם 35 ב 24.03.2022 13:59

אנונימי

תרם 20 ב 24.03.2022 13:38

אמיר גוהריאן

תרם 1000 ב 24.03.2022 13:28

אנונימי

תרם 101 ב 24.03.2022 13:16

אנונימי

תרם 100 ב 24.03.2022 13:13

תרם 157 ב 24.03.2022 13:10

אנונימי

תרם 36 ב 24.03.2022 13:08

אנונימי

תרם 18 ב 24.03.2022 13:08

אנונימי

תרם 200 ב 24.03.2022 12:48

אנונימי

תרם 180 ב 24.03.2022 12:47

אנונימי

תרם 18 ב 24.03.2022 12:43

ליבנת אילון

תרם 60 ב 24.03.2022 12:32

אמיר ניסנהולץ

תרם 180 ב 24.03.2022 12:29

אנונימי

תרם 50 ב 24.03.2022 10:37

אנונימי

תרם 100 ב 24.03.2022 10:26

תרם 26 ב 24.03.2022 07:18

אנונימי

תרם 300 ב 23.03.2022 21:22

שי קלדרון

תרם 50 ב 23.03.2022 17:53

אנונימי

תרם 30 ב 23.03.2022 14:41

אנונימי

תרם 52 ב 23.03.2022 14:38

אנונימי

תרם 100 ב 23.03.2022 14:37

אנונימי

תרם 180 ב 23.03.2022 14:28

מירב ירקוני

תרם 300 ב 23.03.2022 12:50

רמי אודסר

תרם 50 ב 23.03.2022 12:48

אנונימי

תרם 100 ב 23.03.2022 12:37

יעקב-חיים יעקובוביץ

תרם 36 ב 23.03.2022 12:27

עקיבא טרטנר

תרם 180 ב 23.03.2022 12:20

אנונימי

תרם 100 ב 23.03.2022 11:34

אנונימי

תרם 720 ב 23.03.2022 11:32

אנונימי

תרם 20 ב 23.03.2022 11:26

דוד אברהמי

תרם 50 ב 23.03.2022 10:56

אנונימי

תרם 36 ב 23.03.2022 08:21

תרם 26 ב 23.03.2022 08:18

אנונימי

תרם 100 ב 23.03.2022 07:44

אנונימי

תרם 120 ב 23.03.2022 07:40

משולם האיתן

תרם 100 ב 23.03.2022 01:03

אנונימי

תרם 300 ב 23.03.2022 00:27

אנונימי

תרם 100 ב 22.03.2022 22:58

אנונימי

תרם 450 ב 22.03.2022 22:47

דינה וצבי שפילמן

תרם 100 ב 22.03.2022 22:42

אנונימי

תרם 180 ב 22.03.2022 22:34

אנונימי

תרם 52 ב 22.03.2022 21:47

אנונימי

תרם 52 ב 22.03.2022 21:36

אנונימי

תרם 101 ב 22.03.2022 20:40

אברהם כהן

תרם 500 ב 22.03.2022 20:09

אנונימי

תרם 360 ב 22.03.2022 19:28

אנונימי

תרם 50 ב 22.03.2022 19:12

עדי לוי

תרם 101 ב 22.03.2022 18:45

סימון בן ציון

תרם 130 ב 22.03.2022 17:56

משה סס

תרם 180 ב 22.03.2022 17:22

שלום וילק

תרם 180 ב 22.03.2022 16:41

אנונימי

תרם 20 ב 22.03.2022 16:30

אנונימי

תרם 100 ב 22.03.2022 16:16

אסנת אביקר

תרם 200 ב 22.03.2022 15:57

אנונימי

תרם 100 ב 22.03.2022 15:41

אורי בן מיכאל

תרם 100 ב 22.03.2022 15:41

אנונימי

תרם 36 ב 22.03.2022 15:38

סימה רוטשילד

תרם 50 ב 22.03.2022 15:24

אנונימי

תרם 20 ב 22.03.2022 14:31

אנונימי

תרם 101 ב 22.03.2022 11:21

אנונימי

תרם 50 ב 22.03.2022 00:04

אנונימי

תרם 180 ב 21.03.2022 23:53

אנונימי

תרם 100 ב 21.03.2022 20:33

אנונימי

תרם 180 ב 21.03.2022 19:45

אנונימי

תרם 120 ב 21.03.2022 12:44

אנונימי

תרם 180 ב 21.03.2022 10:25

אנונימי

תרם 100 ב 21.03.2022 10:19

רבקה אנטמן

תרם 180 ב 21.03.2022 07:57

Aaron Meisner

תרם 50 ב 21.03.2022 05:41

אנונימי

תרם 50 ב 21.03.2022 00:23

רינה כהן

תרם 150 ב 20.03.2022 23:57

שלום ויינמן

תרם 326 ב 20.03.2022 23:13

אנונימי

תרם 200 ב 20.03.2022 22:23

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 22:08

אנונימי

תרם 100 ב 20.03.2022 22:05

רחל סקופ

תרם 360 ב 20.03.2022 21:40

רפאל גולדפילד

תרם 30 ב 20.03.2022 20:31

אנונימי

תרם 1800 ב 20.03.2022 20:05

אנונימי

תרם 100 ב 20.03.2022 20:01

צפורה וקנין

תרם 300 ב 20.03.2022 19:43

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 18:59

אנונימי

תרם 1 ב 20.03.2022 18:37

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 18:19

אנונימי

תרם 150 ב 20.03.2022 17:42

Perez Tanou rabanan

תרם 64 ב 20.03.2022 17:24

אנונימי

תרם 613 ב 20.03.2022 17:22

אנונימי

תרם 20 ב 20.03.2022 17:04

מרדכי דופלט

תרם 101 ב 20.03.2022 16:18

אנונימי

תרם 26 ב 20.03.2022 15:57

הדסה פרץ

תרם 52 ב 20.03.2022 15:37

שמואל כהן

תרם 202 ב 20.03.2022 15:31

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 15:29

אנונימי

תרם 52 ב 20.03.2022 14:57

אנונימי

תרם 200 ב 20.03.2022 14:52

אנונימי

תרם 120 ב 20.03.2022 14:32

אנונימי

תרם 20 ב 20.03.2022 14:15

תרם 50 ב 20.03.2022 13:39

אנונימי

תרם 100 ב 20.03.2022 13:33

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 13:14

אנונימי

תרם 72 ב 20.03.2022 13:04

horowitz dan

תרם 26 ב 20.03.2022 12:41

אנונימי

תרם 260 ב 20.03.2022 12:18

אברהם לוברבאום

תרם 360 ב 20.03.2022 11:45

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 11:40

בעילום שם

תרם 25 ב 20.03.2022 11:12

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 10:50

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 10:45

אורית פיליפ

תרם 300 ב 20.03.2022 10:42

אנונימי

תרם 150 ב 20.03.2022 10:37

אנונימי

תרם 120 ב 20.03.2022 10:21

אנונימי

תרם 20 ב 20.03.2022 10:16

מרים אליעזר

תרם 60 ב 20.03.2022 09:59

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 09:57

דוד כאהן

תרם 180 ב 20.03.2022 09:55

אנונימי

תרם 90 ב 20.03.2022 09:53

אנונימי

תרם 200 ב 20.03.2022 09:48

אנונימי

תרם 150 ב 20.03.2022 09:43

תומר אברהם

תרם 32 ב 20.03.2022 09:39

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 09:35

אנונימי

תרם 20 ב 20.03.2022 09:19

אנונימי

תרם 260 ב 20.03.2022 09:14

אנונימי

תרם 330 ב 20.03.2022 09:10

ארז קרלנשטיין

תרם 180 ב 20.03.2022 09:01

תרם 100 ב 20.03.2022 08:33

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 08:19

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 07:48

אנונימי

תרם 200 ב 20.03.2022 07:42

גרשון פרוש

תרם 100 ב 20.03.2022 07:20

יורי חיים וסימה דורי

תרם 180 ב 20.03.2022 05:47

Meir Salem

תרם 100 ב 20.03.2022 04:22

חווה טייב

תרם 300 ב 20.03.2022 03:02

אנונימי

תרם 200 ב 20.03.2022 02:24

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 02:19

אנונימי

תרם 120 ב 20.03.2022 01:34

אביעד יחיא

תרם 50 ב 20.03.2022 01:32

תרם 100 ב 20.03.2022 01:31

אנונימי

תרם 100 ב 20.03.2022 01:09

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 01:02

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 00:47

אנונימי

תרם 180 ב 20.03.2022 00:40

רונית בייסקי

תרם 180 ב 20.03.2022 00:12

אנונימי

תרם 50 ב 20.03.2022 00:02

אפרת

תרם 180 ב 19.03.2022 23:49

אנונימי

תרם 50 ב 19.03.2022 23:48

אלירן קוצ'רו

תרם 26 ב 19.03.2022 23:47

אנונימי

תרם 52 ב 19.03.2022 23:44

אנונימי

תרם 200 ב 19.03.2022 23:31

אנונימי

תרם 150 ב 19.03.2022 23:28

אנונימי

תרם 50 ב 19.03.2022 23:28

אנונימי

תרם 100 ב 19.03.2022 23:28

אנונימי

תרם 20 ב 19.03.2022 23:26

אנונימי

תרם 180 ב 19.03.2022 23:23

תרם 180 ב 19.03.2022 23:16

אנונימי

תרם 100 ב 19.03.2022 23:09

אנונימי

תרם 26 ב 19.03.2022 23:08

אנונימי

תרם 180 ב 19.03.2022 23:07

יעקב ביטון

תרם 100 ב 19.03.2022 23:07

אנונימי

תרם 300 ב 19.03.2022 23:04

תרם 50 ב 19.03.2022 22:59

אנונימי

תרם 180 ב 19.03.2022 22:54

נתנאל לוי

תרם 18 ב 19.03.2022 22:54

אנונימי

תרם 180 ב 19.03.2022 22:53

אורי ויפעת דורון

תרם 250 ב 19.03.2022 22:51

מיכה בן ברוך

תרם 360 ב 19.03.2022 22:43

אנונימי

תרם 200 ב 19.03.2022 22:41

אנונימי

תרם 50 ב 19.03.2022 22:38

אנונימי

תרם 50 ב 19.03.2022 22:23

אלון דוקן

תרם 180 ב 19.03.2022 22:16

יגאל יאיר חיימוביץ

תרם 100 ב 19.03.2022 22:08

חגית בוארון

תרם 20 ב 19.03.2022 21:42

אבישי אהרון

תרם 100 ב 19.03.2022 21:35

אנונימי

תרם 100 ב 19.03.2022 21:34

אנונימי

תרם 148 ב 19.03.2022 21:22

צבי מרקוס

תרם 180 ב 19.03.2022 21:03

אנונימי

תרם 180 ב 19.03.2022 20:48

אנונימי

תרם 120 ב 19.03.2022 20:40

אנונימי

תרם 360 ב 19.03.2022 20:35

אביטל אהרון

תרם 101 ב 19.03.2022 20:22

אנונימי

תרם 100 ב 19.03.2022 20:03

תרם 50 ב 19.03.2022 19:44

אנונימי

תרם 36 ב 19.03.2022 19:30

אנונימי

תרם 50 ב 19.03.2022 19:30

אנונימי

תרם 20 ב 19.03.2022 19:08

אנונימי

תרם 100 ב 19.03.2022 18:57

Chaya Mushka Kievman

תרם 5 ב 19.03.2022 11:58

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 20:15

אנונימי

תרם 10.00 ב 18.03.2022 17:56

אנונימי

תרם 120 ב 18.03.2022 17:23

YEHUDA JUSTMAN

תרם 50 ב 18.03.2022 17:05

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 17:00

אנונימי

תרם 180 ב 18.03.2022 16:57

אנונימי

תרם 50 ב 18.03.2022 16:41

אייל רובין

תרם 180 ב 18.03.2022 16:27

אנונימי

תרם 30 ב 18.03.2022 16:17

אנונימי

תרם 600 ב 18.03.2022 16:15

אנונימי

תרם 30 ב 18.03.2022 16:15

אנונימי

תרם 55 ב 18.03.2022 16:11

תרם 260 ב 18.03.2022 16:10

אנונימי

תרם 101 ב 18.03.2022 15:49

אנונימי

תרם 55 ב 18.03.2022 15:47

אנונימי

תרם 1820 ב 18.03.2022 15:44

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 15:40

אליהו לוין

תרם 100 ב 18.03.2022 15:25

מלך סיימון

תרם 200 ב 18.03.2022 15:17

אנונימי

תרם 50 ב 18.03.2022 15:03

אנונימי

תרם 180 ב 18.03.2022 14:44

אנונימי

תרם 200 ב 18.03.2022 14:04

דוד

תרם 101 ב 18.03.2022 13:59

דוד ברוורמן

תרם 50 ב 18.03.2022 13:28

שושנה קורנבליט

תרם 36 ב 18.03.2022 13:15

אנונימי

תרם 2 ב 18.03.2022 13:15

אנונימי

תרם 30 ב 18.03.2022 13:11

אנונימי

תרם 50 ב 18.03.2022 12:22

Avraham Shashoua

תרם 101 ב 18.03.2022 12:18

יחיאל לאש

תרם 50 ב 18.03.2022 12:09

אנונימי

תרם 200 ב 18.03.2022 11:51

תרם 50 ב 18.03.2022 11:18

אנונימי

תרם 30 ב 18.03.2022 10:26

אנונימי

תרם 13 ב 18.03.2022 10:11

אנונימי

תרם 180 ב 18.03.2022 09:37

אנונימי

תרם 101 ב 18.03.2022 07:58

אנונימי

תרם 64 ב 18.03.2022 07:44

Chlomo Cohen

תרם 52 ב 18.03.2022 07:43

אנונימי

תרם 50 ב 18.03.2022 07:37

אנונימי

תרם 36 ב 18.03.2022 06:30

אנונימי

תרם 50 ב 18.03.2022 06:20

משה פריאנטה

תרם 50 ב 18.03.2022 04:46

אנונימי

תרם 36 ב 18.03.2022 03:36

אנונימי

תרם 400 ב 18.03.2022 03:30

אנונימי

תרם 100 ב 18.03.2022 01:05

אנונימי

תרם 200 ב 17.03.2022 23:57

אנונימי

תרם 36 ב 17.03.2022 23:04

אנונימי

תרם 100 ב 17.03.2022 23:01

רון קלופשטוק

תרם 180 ב 17.03.2022 22:47

אנונימי

תרם 360 ב 17.03.2022 22:38

אריאל לוי

תרם 100 ב 17.03.2022 21:51

אנונימי

תרם 300 ב 17.03.2022 21:43

אנונימי

תרם 100 ב 17.03.2022 21:28

אברהם ושרה כ"ץ

תרם 500 ב 17.03.2022 20:58

אנונימי

תרם 100 ב 17.03.2022 20:52

אנונימי

תרם 1000 ב 17.03.2022 19:42

אנונימי

תרם 100 ב 17.03.2022 18:14

DAVID FELD

תרם 18 ב 17.03.2022 17:39

אנונימי

תרם 36 ב 17.03.2022 17:07

יוסף עשור

תרם 260 ב 17.03.2022 16:50

רוברט ואלין בבאג'נוב

תרם 75 ב 17.03.2022 16:10

Itzchak Michaan

תרם 1000 ב 17.03.2022 15:55

תרם 100 ב 17.03.2022 14:31

שאול מוס

תרם 108 ב 17.03.2022 14:31

אנונימי

תרם 175 ב 17.03.2022 13:58

אנונימי

תרם 1000 ב 17.03.2022 12:59

אנונימי

תרם 300 ב 17.03.2022 12:50

שמעון כהן

תרם 180 ב 17.03.2022 12:30

אנונימי

תרם 180 ב 17.03.2022 12:26

אנונימי

תרם 115 ב 17.03.2022 10:53

אנונימי

תרם 52 ב 17.03.2022 10:39

אנונימי

תרם 13 ב 17.03.2022 09:24

אנונימי

תרם 150 ב 17.03.2022 09:02

תמר תורגמן

תרם 60 ב 17.03.2022 06:56

Chaya Mushka Kievman

תרם 18 ב 17.03.2022 04:47

אנונימי

תרם 250 ב 17.03.2022 03:50

בלומי בוימל

תרם 36 ב 17.03.2022 01:11

אנונימי

תרם 100 ב 17.03.2022 01:01

אנונימי

תרם 25 ב 17.03.2022 00:51

אנונימי

תרם 180 ב 17.03.2022 00:03

אנונימי

תרם 50 ב 16.03.2022 23:43

אנונימי

תרם 200 ב 16.03.2022 23:39

אלישי כהן

תרם 180 ב 16.03.2022 23:11

אנונימי

תרם 100 ב 16.03.2022 22:59

משפחת גלבוע

תרם 68 ב 16.03.2022 22:41

אנונימי

תרם 20 ב 16.03.2022 22:21

אנונימי

תרם 100 ב 16.03.2022 21:54

אנונימי

תרם 100 ב 16.03.2022 21:29

אנונימי

תרם 50 ב 16.03.2022 20:41

אנונימי

תרם 200 ב 16.03.2022 19:34

אנונימי

תרם 5 ב 16.03.2022 17:06

אנונימי

תרם 180 ב 16.03.2022 16:41

בנימין מיכאלי

תרם 500 ב 16.03.2022 16:25

אנונימי

תרם 180 ב 16.03.2022 15:36

חיים נייהוז

תרם 50 ב 16.03.2022 15:01

אנונימי

תרם 40 ב 16.03.2022 14:21

אנונימי

תרם 200 ב 16.03.2022 14:13

אנונימי

תרם 180 ב 16.03.2022 14:02

אנונימי

תרם 200 ב 16.03.2022 13:13

אנונימי

תרם 54 ב 16.03.2022 13:13

אנונימי

תרם 30 ב 16.03.2022 12:25

אנונימי

תרם 50 ב 16.03.2022 12:12

נעמה טל

תרם 100 ב 16.03.2022 12:00

ישראל מלמן

תרם 180 ב 16.03.2022 11:56

אנונימי

תרם 70 ב 16.03.2022 11:47

אנונימי

תרם 30 ב 16.03.2022 11:03

אנונימי

תרם 10 ב 16.03.2022 10:17

חגית בוארון

תרם 25 ב 16.03.2022 09:38

נתנאל כהן

תרם 50 ב 16.03.2022 08:31

יפעת בן נתן

תרם 360 ב 16.03.2022 07:55

אנונימי

תרם 180 ב 16.03.2022 07:06

אנונימי

תרם 30 ב 16.03.2022 04:07

אנונימי

תרם 60 ב 16.03.2022 01:26

תרם 200 ב 16.03.2022 00:12

אנונימי

תרם 18 ב 16.03.2022 00:01

אנונימי

תרם 50 ב 15.03.2022 23:13

אנונימי

תרם 100 ב 15.03.2022 23:02

אנונימי

תרם 180 ב 15.03.2022 22:55

אנונימי

תרם 36 ב 15.03.2022 22:48

עמיחי לחמי

תרם 150 ב 15.03.2022 20:55

אנונימי

תרם 18 ב 15.03.2022 20:22

shimon lasri

תרם 100 ב 15.03.2022 20:18

אנונימי

תרם 10 ב 15.03.2022 20:02

‫איריס מידני‬‎

תרם 50 ב 15.03.2022 19:50

אנונימי

תרם 52 ב 15.03.2022 19:46

דניאל שפיצר

תרם 100 ב 15.03.2022 19:21

מיכל דטנר יעקובי

תרם 100 ב 15.03.2022 19:08

אנונימי

תרם 180 ב 15.03.2022 19:08

אנונימי

תרם 40 ב 15.03.2022 18:47

אנונימי

תרם 150 ב 15.03.2022 18:26

אנונימי

תרם 25 ב 15.03.2022 17:37

ליאת שטיינברג

תרם 210 ב 15.03.2022 17:21

אנונימי

תרם 54 ב 15.03.2022 17:17

גילה ויצמן

תרם 100 ב 15.03.2022 17:00

אנונימי

תרם 180 ב 15.03.2022 16:50

תרם 180 ב 15.03.2022 16:44

פאני בן שבת

תרם 52 ב 15.03.2022 16:12

אנונימי

תרם 180 ב 15.03.2022 16:06

יום טוב ינוקא

תרם 50 ב 15.03.2022 15:41

אנונימי

תרם 360 ב 15.03.2022 15:31

אנונימי

תרם 50 ב 15.03.2022 14:53

אנונימי

תרם 50 ב 15.03.2022 14:07

אנונימי

תרם 200 ב 15.03.2022 13:52

אנונימי

תרם 25 ב 15.03.2022 13:27

אנונימי

תרם 200 ב 15.03.2022 13:17

אביחי שטיין

תרם 72 ב 15.03.2022 13:10

אנונימי

תרם 150 ב 15.03.2022 12:57

אנונימי

תרם 180 ב 15.03.2022 12:52

אנונימי

תרם 500 ב 15.03.2022 12:47

אנונימי

תרם 36 ב 15.03.2022 12:44

Bouchouch Jeremie

תרם 26 ב 15.03.2022 12:07

אנונימי

תרם 100 ב 15.03.2022 11:54

רפאל אשר

תרם 20 ב 15.03.2022 11:44

אנונימי

תרם 50 ב 15.03.2022 11:12

אנונימי

תרם 20 ב 15.03.2022 10:34

אהרן דוד דושינסקי

תרם 30 ב 15.03.2022 10:32

אריה לוין

תרם 200 ב 15.03.2022 09:24

יעל שמאי

תרם 30 ב 15.03.2022 09:05

אנונימי

תרם 54 ב 15.03.2022 09:01

אנונימי

תרם 60 ב 15.03.2022 08:02

אנונימי

תרם 500 ב 15.03.2022 07:17

אנונימי

תרם 18 ב 15.03.2022 03:52

אנונימי

תרם 380 ב 15.03.2022 00:58

אנונימי

תרם 60 ב 14.03.2022 23:36

אנונימי

תרם 50 ב 14.03.2022 23:26

טובה ע.

תרם 100 ב 14.03.2022 23:16

אנונימי

תרם 360 ב 14.03.2022 21:41

אנונימי

תרם 100 ב 14.03.2022 21:18

אנונימי

תרם 180 ב 14.03.2022 20:15

אנונימי

תרם 250 ב 14.03.2022 19:52

אנונימי

תרם 68 ב 14.03.2022 19:39

אנונימי

תרם 150 ב 14.03.2022 18:58

Kfir Lavi

תרם 150 ב 14.03.2022 18:27

אנונימי

תרם 100 ב 14.03.2022 17:28

אנונימי

תרם 30 ב 14.03.2022 17:15

אורי קלרמן

תרם 360 ב 14.03.2022 17:05

אנונימי

תרם 26 ב 14.03.2022 16:34

מייקל מיכאל אוביץ

תרם 18 ב 14.03.2022 15:40

משה אורנשטיין

תרם 50 ב 14.03.2022 15:30

אסתר ויצמן

תרם 100 ב 14.03.2022 15:26

אנונימי

תרם 250 ב 14.03.2022 15:25

אורי אזרחי

תרם 36 ב 14.03.2022 15:22

תרם 10 ב 14.03.2022 15:05

אנונימי

תרם 100 ב 14.03.2022 14:56

Yishay Pinhas

תרם 50 ב 14.03.2022 14:49

אנונימי

תרם 50 ב 14.03.2022 14:28

אנונימי

תרם 52 ב 14.03.2022 14:26

יואל דננברג

תרם 100 ב 14.03.2022 14:17

שלמה אלבז

תרם 50 ב 14.03.2022 14:04

אנונימי

תרם 50 ב 14.03.2022 13:59

גלית פרץ

תרם 180 ב 14.03.2022 13:53

אנונימי

תרם 150 ב 14.03.2022 13:32

אנונימי

תרם 1000 ב 14.03.2022 13:07

אנונימי

תרם 50 ב 14.03.2022 13:01

אנונימי

תרם 210 ב 14.03.2022 12:14

אנונימי

תרם 200 ב 14.03.2022 11:58

אנונימי

תרם 392 ב 14.03.2022 11:20

אנונימי

תרם 36 ב 14.03.2022 11:18

שלום גרינברגר

תרם 300 ב 14.03.2022 11:12

אנונימי

תרם 50 ב 14.03.2022 11:04

יהודה מנדלבאום

תרם 50 ב 14.03.2022 10:56

אנונימי

תרם 1500 ב 14.03.2022 10:55

אנונימי

תרם 10 ב 14.03.2022 10:44

תרם 250 ב 14.03.2022 10:40

חיים פלדהיים

תרם 360 ב 14.03.2022 10:37

אנונימי

תרם 26 ב 14.03.2022 10:37

אנונימי

תרם 50 ב 14.03.2022 10:21

אנונימי

תרם 100 ב 14.03.2022 10:09

אנונימי

תרם 15 ב 14.03.2022 09:54

חזי כהן

תרם 50 ב 14.03.2022 09:39

אנונימי

תרם 500 ב 14.03.2022 09:36

אנונימי

תרם 1000 ב 14.03.2022 09:17

אנונימי

תרם 360 ב 14.03.2022 08:57

אנונימי

תרם 18 ב 14.03.2022 08:56

סלין זרחיה סופיר

תרם 200 ב 14.03.2022 08:51

אנונימי

תרם 200 ב 14.03.2022 07:35

שמעון בלזם

תרם 20 ב 14.03.2022 07:18

תרם 18 ב 14.03.2022 04:49

Isaac Friedman

תרם 60 ב 14.03.2022 02:02

horowitz dan

תרם 26 ב 14.03.2022 01:44

בת-שבע הרמן

תרם 10 ב 14.03.2022 01:27

אנונימי

תרם 10 ב 14.03.2022 01:01

אנונימי

תרם 200 ב 14.03.2022 00:45

אנונימי

תרם 36 ב 14.03.2022 00:40

יגאל יהב

תרם 100 ב 14.03.2022 00:30

אנונימי

תרם 20 ב 14.03.2022 00:17

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 23:44

אנונימי

תרם 500 ב 13.03.2022 23:42

אנונימי

תרם 20 ב 13.03.2022 23:39

אנונימי

תרם 300 ב 13.03.2022 23:27

אנונימי

תרם 100 ב 13.03.2022 23:26

דניאל אסייג

תרם 150 ב 13.03.2022 23:14

תרם 26 ב 13.03.2022 23:06

אנונימי

תרם 260 ב 13.03.2022 22:49

גולד

תרם 36 ב 13.03.2022 22:47

יעקב גוטליב

תרם 50 ב 13.03.2022 22:39

אנונימי

תרם 500 ב 13.03.2022 22:33

ישי אונגר אונגר

תרם 50 ב 13.03.2022 22:22

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 22:07

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 22:06

אנונימי

תרם 30 ב 13.03.2022 22:04

אנונימי

תרם 54 ב 13.03.2022 21:44

אנונימי

תרם 36 ב 13.03.2022 21:29

שלום בן חמו

תרם 3 ב 13.03.2022 20:59

ציון זיו כהן

תרם 200 ב 13.03.2022 20:52

אנונימי

תרם 200 ב 13.03.2022 20:46

אנונימי

תרם 150 ב 13.03.2022 20:46

אנונימי

תרם 36 ב 13.03.2022 20:31

אנונימי

תרם 360 ב 13.03.2022 20:18

אנונימי

תרם 18 ב 13.03.2022 20:17

חנה מאירוביץ

תרם 54 ב 13.03.2022 20:16

אנונימי

תרם 52 ב 13.03.2022 19:58

אנונימי

תרם 1200 ב 13.03.2022 19:48

אנונימי

תרם 203 ב 13.03.2022 19:38

אנונימי

תרם 150 ב 13.03.2022 19:30

אנונימי

תרם 250 ב 13.03.2022 19:22

אנונימי

תרם 52 ב 13.03.2022 19:17

שאול מושקוביץ

תרם 120 ב 13.03.2022 19:15

אנונימי

תרם 250 ב 13.03.2022 19:01

אנונימי

תרם 100 ב 13.03.2022 18:47

אנונימי

תרם 80 ב 13.03.2022 18:45

שלומית רייטר

תרם 100 ב 13.03.2022 18:45

צביקה קליין

תרם 100 ב 13.03.2022 18:40

אנונימי

תרם 180 ב 13.03.2022 18:39

אנונימי

תרם 100 ב 13.03.2022 18:24

אנונימי

תרם 250 ב 13.03.2022 18:16

אנונימי

תרם 400 ב 13.03.2022 18:09

תרם 100 ב 13.03.2022 18:00

תמיר ואפרת בן שלומי

תרם 800 ב 13.03.2022 17:57

רבקה שטול

תרם 20 ב 13.03.2022 17:53

אנונימי

תרם 18 ב 13.03.2022 17:44

אנונימי

תרם 100 ב 13.03.2022 17:30

גבריאל אברמוביץ

תרם 200 ב 13.03.2022 17:19

עוזי ואביבה סימן טוב

תרם 100 ב 13.03.2022 17:16

אנונימי

תרם 400 ב 13.03.2022 17:16

אנונימי

תרם 200 ב 13.03.2022 17:14

אנונימי

תרם 18 ב 13.03.2022 17:13

אנונימי

תרם 36 ב 13.03.2022 17:09

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 17:05

רותם פרארי

תרם 315 ב 13.03.2022 17:00

Shoshana Hyer

תרם 100 ב 13.03.2022 16:58

אנונימי

תרם 800 ב 13.03.2022 16:56

חיים ורדי

תרם 200.00 ב 13.03.2022 16:52

אנונימי

תרם 180 ב 13.03.2022 16:52

אנונימי

תרם 180 ב 13.03.2022 16:52

אנונימי

תרם 180 ב 13.03.2022 16:51

תרם 5 ב 13.03.2022 16:45

אנונימי

תרם 20 ב 13.03.2022 16:44

אנונימי

תרם 1000 ב 13.03.2022 16:42

אנונימי

תרם 180 ב 13.03.2022 16:41

אנונימי

תרם 120 ב 13.03.2022 16:35

אנונימי

תרם 100 ב 13.03.2022 16:31

אנונימי

תרם 72 ב 13.03.2022 16:28

אנונימי

תרם 101 ב 13.03.2022 16:19

אנונימי

תרם 36 ב 13.03.2022 16:17

אנונימי

תרם 250 ב 13.03.2022 16:14

אנונימי

תרם 18 ב 13.03.2022 16:12

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 15:46

אנונימי

תרם 18 ב 13.03.2022 15:38

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 15:23

אנונימי

תרם 52 ב 13.03.2022 15:08

ש ק ק

תרם 25 ב 13.03.2022 15:05

אנונימי

תרם 108 ב 13.03.2022 14:56

אנונימי

תרם 36 ב 13.03.2022 14:36

אנונימי

תרם 180 ב 13.03.2022 14:26

אנונימי

תרם 100 ב 13.03.2022 14:25

תרם 50 ב 13.03.2022 14:22

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 14:22

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 14:14

wind yaakov

תרם 20 ב 13.03.2022 14:10

אנונימי

תרם 100 ב 13.03.2022 14:08

אנונימי

תרם 180 ב 13.03.2022 14:04

ציון טל

תרם 36 ב 13.03.2022 14:00

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 13:59

אנונימי

תרם 18 ב 13.03.2022 13:58

אנונימי

תרם 100 ב 13.03.2022 13:49

אנונימי

תרם 120 ב 13.03.2022 13:39

גבריאל לוי

תרם 20 ב 13.03.2022 13:23

מרדכי סיבוני

תרם 50 ב 13.03.2022 13:20

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 12:51

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 12:34

תרם 50 ב 13.03.2022 12:27

אנונימי

תרם 54 ב 13.03.2022 12:17

‫שאול פרבר‬‎

תרם 50 ב 13.03.2022 12:14

יונתן סטרוק

תרם 120 ב 13.03.2022 12:01

יונתן יעקב

תרם 18 ב 13.03.2022 11:36

אנונימי

תרם 200 ב 13.03.2022 11:31

אברהם ושמחה כאשיאן

תרם 10 ב 13.03.2022 10:57

אנונימי

תרם 50 ב 13.03.2022 10:36

רוני נחמיאס

תרם 606 ב 13.03.2022 10:30

אנונימי

תרם 52 ב 13.03.2022 10:00

יצחק כהן

תרם 100 ב 13.03.2022 09:42

חיים פולק

תרם 500 ב 13.03.2022 09:35

אנונימי

תרם 100 ב 13.03.2022 09:35

שלום ניסטנפובר

תרם 20 ב 13.03.2022 09:24

אנונימי

תרם 10 ב 13.03.2022 09:11

יואל רבינוביץ

תרם 180 ב 13.03.2022 08:54

אנונימי

תרם 10 ב 13.03.2022 08:46

אנונימי

תרם 300 ב 13.03.2022 08:34

תרם 40 ב 13.03.2022 08:30

משה גוטליב

תרם 200 ב 13.03.2022 08:22

אנונימי

תרם 52 ב 13.03.2022 07:44

אנונימי

תרם 52 ב 13.03.2022 07:35

Naomi Lolai

תרם 101 ב 13.03.2022 05:53

Yishay Pinhas

תרם 100 ב 13.03.2022 04:04

אנונימי

תרם 30 ב 13.03.2022 02:42

אנונימי

תרם 20 ב 13.03.2022 00:18

אנונימי

תרם 101 ב 13.03.2022 00:08

דב פלדמן

תרם 180 ב 13.03.2022 00:08

Rachel meir

תרם 100 ב 12.03.2022 23:54

אנונימי

תרם 150 ב 12.03.2022 23:53

אנונימי

תרם 100 ב 12.03.2022 23:20

אנונימי

תרם 50 ב 12.03.2022 23:18

אנונימי

תרם 50 ב 12.03.2022 23:14

אנונימי

תרם 50 ב 12.03.2022 22:50

אנונימי

תרם 150 ב 12.03.2022 22:37

מאיר מור

תרם 36 ב 12.03.2022 22:36

אנונימי

תרם 36 ב 12.03.2022 22:31

רותי פרינץ

תרם 100 ב 12.03.2022 22:25

תרם 250 ב 12.03.2022 22:21

אנונימי

תרם 1000 ב 12.03.2022 21:47

אנונימי

תרם 30 ב 12.03.2022 21:38

אנונימי

תרם 138 ב 12.03.2022 21:25

ניצן קפלן

תרם 100 ב 12.03.2022 21:20

אנונימי

תרם 100 ב 12.03.2022 20:52

אנונימי

תרם 50 ב 12.03.2022 20:52

מרים ונדרולדה

תרם 100 ב 12.03.2022 20:38

אנונימי

תרם 36 ב 12.03.2022 20:28

אנונימי

תרם 36.00 ב 12.03.2022 20:14

אנונימי

תרם 10 ב 12.03.2022 20:07

אנונימי

תרם 50 ב 12.03.2022 19:54

אנונימי

תרם 50 ב 12.03.2022 19:54

אברהם קליין

תרם 180 ב 12.03.2022 19:43

‫יואל עמיטל‬‎

תרם 100 ב 12.03.2022 19:37

אנונימי

תרם 500 ב 12.03.2022 19:25

נטלי אקון

תרם 104 ב 12.03.2022 19:25

אנונימי

תרם 180 ב 12.03.2022 19:23

חדוה יגר

תרם 100 ב 12.03.2022 19:13

מיכה כהן

תרם 180 ב 12.03.2022 18:49

אנונימי

תרם 108 ב 11.03.2022 21:55

אנונימי

תרם 180 ב 11.03.2022 20:46

אנונימי

תרם 36 ב 11.03.2022 17:08

אנונימי

תרם 100 ב 11.03.2022 17:02

אהרון פינחסוב

תרם 100 ב 11.03.2022 16:52

Kfir Lavi

תרם 150 ב 11.03.2022 16:35

חנה מדינה

תרם 100 ב 11.03.2022 16:05

אנונימי

תרם 150 ב 11.03.2022 15:58

שרגא רוזנברג

תרם 200 ב 11.03.2022 15:57

שרגא רוזנברג

תרם 200 ב 11.03.2022 15:53

Eyal Nir

תרם 101 ב 11.03.2022 15:04

חנוך חיים גז

תרם 100 ב 11.03.2022 14:40

אנונימי

תרם 250 ב 11.03.2022 14:31

אנונימי

תרם 100 ב 11.03.2022 14:20

אנונימי

תרם 120 ב 11.03.2022 14:01

אנונימי

תרם 50 ב 11.03.2022 14:00

נפתלי מיכאלי

תרם 144 ב 11.03.2022 13:45

אנונימי

תרם 50 ב 11.03.2022 13:40

אנונימי

תרם 50 ב 11.03.2022 13:25

אנונימי

תרם 20 ב 11.03.2022 13:21

חיים שטרן

תרם 36 ב 11.03.2022 13:09

אנונימי

תרם 30 ב 11.03.2022 12:58

אנונימי

תרם 120 ב 11.03.2022 12:52

אנונימי

תרם 100 ב 11.03.2022 12:48

אנונימי

תרם 100 ב 11.03.2022 12:25

יצחק וולף

תרם 360 ב 11.03.2022 12:20

אנונימי

תרם 180 ב 11.03.2022 12:14

אנונימי

תרם 300 ב 11.03.2022 11:53

יהודה שני

תרם 120 ב 11.03.2022 11:41

אנונימי

תרם 653 ב 11.03.2022 11:24

אנונימי

תרם 270 ב 11.03.2022 11:21

אנונימי

תרם 500 ב 11.03.2022 11:20

אנונימי

תרם 180 ב 11.03.2022 11:01

אנונימי

תרם 101 ב 11.03.2022 10:38

אנונימי

תרם 300 ב 11.03.2022 10:38

זאב צבי נבנצל נוה

תרם 180 ב 11.03.2022 10:37

דני לביא

תרם 18 ב 11.03.2022 10:30

יעל וארז עוז

תרם 100 ב 11.03.2022 10:28

אנונימי

תרם 52 ב 11.03.2022 10:26

אנונימי

תרם 60 ב 11.03.2022 10:14

אנונימי

תרם 100 ב 11.03.2022 10:11

אנונימי

תרם 50 ב 11.03.2022 10:08

רפאל אשר

תרם 20 ב 11.03.2022 10:07

אנונימי

תרם 200 ב 11.03.2022 09:53

יוסף ריבלין

תרם 100 ב 11.03.2022 09:39

הלל ביר"ם

תרם 26 ב 11.03.2022 09:34

שחר ביטון

תרם 180 ב 11.03.2022 09:15

אנונימי

תרם 300 ב 11.03.2022 08:51

אנונימי

תרם 260 ב 11.03.2022 08:38

אלי שבת

תרם 50 ב 11.03.2022 08:17

אנונימי

תרם 200 ב 11.03.2022 07:38

אנונימי

תרם 60 ב 11.03.2022 07:29

אנונימי

תרם 100 ב 11.03.2022 07:12

מרדכי רבינוביץ

תרם 100 ב 11.03.2022 07:11

אנונימי

תרם 200 ב 11.03.2022 06:49

שלמה איזן

תרם 36 ב 11.03.2022 01:08

אנונימי

תרם 18 ב 11.03.2022 01:05

אנונימי

תרם 400 ב 11.03.2022 00:48

אנונימי

תרם 100 ב 11.03.2022 00:43

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 23:44

ענר לשם

תרם 50 ב 10.03.2022 23:42

אורה אחיאל

תרם 180 ב 10.03.2022 23:41

שגיא גולי

תרם 180 ב 10.03.2022 23:22

סופי כפיר

תרם 50 ב 10.03.2022 22:41

יוסף יצחק פש

תרם 20 ב 10.03.2022 22:38

אנונימי

תרם 72 ב 10.03.2022 22:36

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 21:50

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 21:44

אנונימי

תרם 120 ב 10.03.2022 21:07

אנונימי

תרם 52 ב 10.03.2022 20:53

אשרת עראמה

תרם 50 ב 10.03.2022 20:42

אנונימי

תרם 120 ב 10.03.2022 20:34

אנונימי

תרם 18 ב 10.03.2022 20:32

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 20:27

אנונימי

תרם 120 ב 10.03.2022 20:01

בת שבע הרמלין

תרם 100 ב 10.03.2022 20:00

אלעד חובב

תרם 100 ב 10.03.2022 19:24

דן ונופר שמלה

תרם 50 ב 10.03.2022 19:12

אנונימי

תרם 104 ב 10.03.2022 19:05

מאיר לוי

תרם 400 ב 10.03.2022 18:42

אנונימי

תרם 18 ב 10.03.2022 18:38

אנונימי

תרם 52 ב 10.03.2022 17:58

מימון גבאי

תרם 180 ב 10.03.2022 17:45

אנונימי

תרם 26 ב 10.03.2022 17:40

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 17:08

אנונימי

תרם 1 ב 10.03.2022 16:59

אנונימי

תרם 20 ב 10.03.2022 16:57

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 16:53

אליה שפירא

תרם 10 ב 10.03.2022 16:49

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 16:40

אנונימי

תרם 75 ב 10.03.2022 16:32

אנונימי

תרם 1245 ב 10.03.2022 16:32

אנונימי

תרם 500 ב 10.03.2022 16:13

אנונימי

תרם 200 ב 10.03.2022 16:05

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 15:57

אנונימי

תרם 500 ב 10.03.2022 15:51

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 15:47

אלי אלדד

תרם 120 ב 10.03.2022 15:34

מרדכי לידרמן

תרם 55 ב 10.03.2022 15:26

יוסף ושמחה אטיאס

תרם 300 ב 10.03.2022 15:25

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 15:23

יוסף לקס

תרם 180 ב 10.03.2022 15:05

יוגלי רויכמן

תרם 360 ב 10.03.2022 14:52

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 14:36

גיורא באבאי

תרם 36 ב 10.03.2022 14:35

אהרון לובט

תרם 5 ב 10.03.2022 14:09

אנונימי

תרם 120 ב 10.03.2022 13:51

רות ברוך-אל

תרם 100 ב 10.03.2022 13:48

אנונימי

תרם 150 ב 10.03.2022 12:49

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 12:28

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 12:17

דוד ורחל יחיאל

תרם 52 ב 10.03.2022 12:16

ציון טל

תרם 50 ב 10.03.2022 12:09

שרית נבוני

תרם 150 ב 10.03.2022 11:43

עדיאל בבצ'יק

תרם 50 ב 10.03.2022 11:28

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 11:22

אנונימי

תרם 1000 ב 10.03.2022 11:21

אנונימי

תרם 1000 ב 10.03.2022 11:21

אנונימי

תרם 120 ב 10.03.2022 11:19

אנונימי

תרם 500 ב 10.03.2022 11:18

gad kari

תרם 100 ב 10.03.2022 10:56

Daniel Low

תרם 50 ב 10.03.2022 10:46

שרה כהנא

תרם 180 ב 10.03.2022 10:41

Amzallag yehiel

תרם 26 ב 10.03.2022 10:40

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 10:35

אנונימי

תרם 52 ב 10.03.2022 10:28

אנונימי

תרם 120 ב 10.03.2022 10:22

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 10:22

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 10:17

מרדכי קופרמן

תרם 180 ב 10.03.2022 10:15

אנונימי

תרם 26 ב 10.03.2022 10:15

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 10:10

שרגא פישרמן

תרם 180 ב 10.03.2022 10:07

אנונימי

תרם 18 ב 10.03.2022 10:03

יואל יהושע

תרם 200 ב 10.03.2022 09:44

ליאור שטראוס

תרם 200 ב 10.03.2022 09:41

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 09:36

שמעון ניומן

תרם 180 ב 10.03.2022 09:36

אנונימי

תרם 500 ב 10.03.2022 09:32

אנונימי

תרם 500 ב 10.03.2022 09:30

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 09:29

אנונימי

תרם 26 ב 10.03.2022 09:29

תרם 50 ב 10.03.2022 09:23

אנונימי

תרם 150 ב 10.03.2022 09:18

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 09:18

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 09:16

עקיבא פוזן

תרם 50 ב 10.03.2022 09:04

צילה מדן

תרם 90 ב 10.03.2022 09:03

אנונימי

תרם 10 ב 10.03.2022 09:02

מאיה סנדר

תרם 500 ב 10.03.2022 09:02

אנונימי

תרם 500 ב 10.03.2022 09:02

אסף פרנקל

תרם 1200 ב 10.03.2022 08:55

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 08:47

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 08:46

אנונימי

תרם 30 ב 10.03.2022 08:38

תרם 50 ב 10.03.2022 08:38

שלומית סיטבון

תרם 50 ב 10.03.2022 08:34

שרה ברון

תרם 10 ב 10.03.2022 08:33

אנונימי

תרם 250 ב 10.03.2022 08:28

תמר ארנטל

תרם 100 ב 10.03.2022 08:26

שלמה ברהום

תרם 500 ב 10.03.2022 08:25

אנונימי

תרם 15 ב 10.03.2022 08:15

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 08:10

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 07:58

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 07:53

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 07:48

אורן נבון

תרם 100 ב 10.03.2022 07:41

שלמה שלזינגר

תרם 80 ב 10.03.2022 07:35

אברהם ששון

תרם 101 ב 10.03.2022 07:32

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 07:32

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 07:31

אנונימי

תרם 200 ב 10.03.2022 07:24

אפרים ותמר גרציק

תרם 150 ב 10.03.2022 07:22

שרה קרומביין

תרם 50 ב 10.03.2022 07:03

אנונימי

תרם 200 ב 10.03.2022 07:00

אנונימי

תרם 20 ב 10.03.2022 06:51

אושר משה

תרם 500 ב 10.03.2022 05:49

אנונימי

תרם 26 ב 10.03.2022 05:27

אנונימי

תרם 54 ב 10.03.2022 04:05

שרה רבקה וייץ

תרם 180 ב 10.03.2022 03:37

Joel Schwimmer

תרם 2 ב 10.03.2022 03:34

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 03:31

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 02:24

אנונימי

תרם 100 ב 10.03.2022 01:22

אנונימי

תרם 36 ב 10.03.2022 01:04

אנונימי

תרם 500 ב 10.03.2022 01:03

אנונימי

תרם 1000 ב 10.03.2022 00:24

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 00:23

אנונימי

תרם 180 ב 10.03.2022 00:21

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 00:18

איל גמליאל

תרם 1200 ב 10.03.2022 00:17

שמשון ישוב

תרם 12 ב 10.03.2022 00:15

אנונימי

תרם 50 ב 10.03.2022 00:06

שלמה בנימין

תרם 101 ב 09.03.2022 23:45

גיא ומיכל באומן

תרם 50 ב 09.03.2022 23:27

אנונימי

תרם 2500 ב 09.03.2022 23:24

אנונימי

תרם 300 ב 09.03.2022 23:23

יאיר לי

תרם 100 ב 09.03.2022 23:18

נתנאל אריה

תרם 50 ב 09.03.2022 23:13

אנונימי

תרם 202 ב 09.03.2022 23:10

אנונימי

תרם 50 ב 09.03.2022 22:57

אנונימי

תרם 36 ב 09.03.2022 22:53

אנונימי

תרם 36 ב 09.03.2022 22:51

אנונימי

תרם 50 ב 09.03.2022 22:51