בשבוע ההילולא: קמיע הישועות של רבי ישעי'ה מקרעסטיר זי"ע - ועד הרבנים : ועד הרבנים בשבוע ההילולא: קמיע הישועות של רבי ישעי'ה מקרעסטיר זי"ע - ועד הרבנים

בשבוע ההילולא: קמיע הישועות של רבי ישעי'ה מקרעסטיר זי"ע
מספר קרן: 663619

250,000 ₪
  • 4,581 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 10 Donors

הרב הקדוש רבי ישעי'ה מקרעסטיר זי"ע היה מפורסם במידת הצדקה המופלגת, וחילק לנזקקים אוכל וממון עד שלא נותרה פרוטה בביתו. בכך זכה להשפעות עצומות משמים וקיבל כח ברכה מיוחד. 

את הכח הזה הוא העלה על גבי קמיע שכתב ומסר לתלמידו. התלמיד שרד את השואה בדרך ניסית בזכות הקמיע והוא נשמר באדיקות על ידי צאצאיו עד היום.

בערב פורים תשפ"ב, חודש בלבד לפני פטירתו וכמאה שנה לאחר שנכתב, סמך מרן זצוק"ל את ידיו על העתקים מדויקים של הקמיע המקורי וחידש את כח  ברכתם למען תורמי ועד הרבנים!

כעת, עם היתמות הקשה בפטירתו וסיפורי הנפלאות על כח ברכתו, נוצר ביקוש אדיר לקמיעות שנותרו בידי ועד הרבנים.

אלפים מעם ישראל כבר נושעו מעל לדרך הטבע על ידי הקמיע הקדוש וזכו לשמירה, פרנסה ברווח, זיווג הגון, זרע של קיימא ונחת מהילדים!

כל מי שיתרום 2160 ש"ח בשביל להאכיל ילדים רעבים יזכה לקבל לביתו את המזכרת האחרונה מכח ברכתו האדיר של מרן שר התורה ולראות ישועות.

ניתן גם לפרוס את התרומה לסכום של 180 ש"ח במשך שנה (סה"כ 2160) ולקבל את הקמיע עד הבית ע"י שליח.

בתרומה של 180 ש"ח ניתן לשלוח עד 5 שמות לתפילה שיוזכרו על הקבר ביומא דהילולא ג' אייר, יום רביעי: לפרנסה, לשמירה, ולברכה והצלחה בכל. 

באותו יום נוהרים המוני עמך ישראל אל הציון בעיירה קערעסטיר, בפיהם תפילות שיתגשמו כל משאלות ליבם לטובה – ורואים שם ישועות. השנה נוסע שליח מיוחד של ועד הרבנים שעושה את דרכו לקבר של רבי שיעלה, שם יעתיר בעד כל התורמים 180 ש"ח לקמפיין של ועד הרבנים.

הקמיע שתקבלו הינו העתק מדויק לקמיע המקורי שכתב רבי ישעיה זיע"א, כתוב על ידי סופר סת"ם ת"ח, בדיו כשר ועד גבי קלף כשר.

מצידו השני מודפס העתק תמונתו וחתימת ידו של רבי ישעיה זצוק"ל, שאף היא מסוגלת לשמירה ולברכה. גודל הקמיע במהדורת כיס, ומוטמן בשני כיסויים על מנת שתוכלו לשאתו עמכם תמיד.

 

שימו לב: הכמות מוגבלת והביקוש רב, בעת התרומה, יש להזין כתובת מען ברורה ומפורטת כדי להקל על השליח שיגיע למסור לכם את הקמיע.

משה וספיר עטיה

פורסם - 04/05/2022

להצלחת משה וספיר עטיה בכל הענינים...

אנונימי

פורסם - 03/05/2022

יעקב דוד בן חוה. פרנסה ברווח. בריאות. שמירה. חיים ארוכים. ונחת. ושמירה . בטל מעלינו כל גזרות קשות. בטל מחשבות שונאינו מעלינו הצלחה רבה. מנוחת הנפש.
‫עקיבא יוסקוביץ‬‎

תרם 180 ב 24.04.2023 15:24

מלכה ברגר

תרם 100 ב 04.05.2022 19:43

משה וספיר עטיה

תרם 101 ב 04.05.2022 16:44

אנונימי

תרם 100 ב 04.05.2022 11:52

אנונימי

תרם 360 ב 04.05.2022 09:25

Hanna AYACHE SFEZ

תרם 350 ב 04.05.2022 08:08

שרה ברנזון

תרם 180 ב 04.05.2022 01:05

אנונימי

תרם 1000 ב 03.05.2022 22:25

שלמה קלינמן

תרם 50 ב 03.05.2022 20:29

משה אויש

תרם 2160 ב 03.05.2022 18:36