מטבע ישועות אישי שהתברך על ידי מרן שר התורה שהבטיח: "וכל המסייעים להצלת נפש ידידי אכיר להם טובה" - ועד הרבנים : ועד הרבנים מטבע ישועות אישי שהתברך על ידי מרן שר התורה שהבטיח: "וכל המסייעים להצלת נפש ידידי אכיר להם טובה" - ועד הרבנים

מטבע ישועות אישי שהתברך על ידי מרן שר התורה שהבטיח: "וכל המסייעים להצלת נפש ידידי אכיר להם טובה"
מספר קרן: 5927

500,000 ₪
  • 292,855 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 2,130 Donors

במכתב נדיר ומיוחד פונה אלינו שר התורה ומבקש עזרה למען 'נפש ידידו':

מרחשוון תשפ"ב, שנת השמיטה.

אבקש מכל אחד ואחד להיות שותף עמי להצלת נפש ידידי, ת"ח מופלא הרב הגאון ר' שליט"א.

אשר מצבו נוגע לליבי וקרוב לפיקוח נפש ממש "וכל המסייעים אכיר להם טובה, ויזכו לגדל צאצאיהם לתורה ולחופה, ולא יבוא בביתם שום חולי ופגע רע, ויתברכו בבני חיי ומזוני וכל טוב סלה"

                                                                                                 חיים קנייבסקי

 

נכון לכתיבת שורות אלו שרוי ידיד של שר התורה במצב קשה מאוד, יהודי תלמיד חכם שנמצא על סף פיקוח נפש.

גדול הדור שלקח באופן אישי במיוחד את מצבו הקשה פונה אלינו בבקשת עזרה למען חיי ידידו ומבטיח:

"וכל המסייעים אכיר להם טובה, ויזכו לגדל צאצאיהם לתורה ולחופה, ולא יבוא בביתם שום חולי ופגע רע, ויתברכו בבני חיי ומזוני וכל טוב סלה"

על פי הוראתו של שר התורה, כל מי שיעשה מאמץ מיוחד לתרום, יעביר את שמו ושם משפחתו לתפילה והוא יעתיר בעדכם באופן אישי.

בנוסף, בירך שר התורה מטבע ישועות מיוחד משעת היציקה, עליו חרוטה ברכתו וחתימת ידו הקדושה.

המטבע שמהווה קמע להצלחה ושמירה, הינו סמל להסכם המיוחד בינכם ובין גדול הדור והוא ישלח כאות הכרת תודה לכל השותפים בתרומת 1080 ש"ח למען מצוות הצלת נפשות.

הצטרפו עכשיו למען הצלת חייו של יהודי צדיק ותלמיד חכם ותזכו לברכתו המיוחדת של שר תורה: "ולא יבוא בביתם שום חולי ופגע רע"

אשר חיים גדי גדלוביץ

פורסם - 16/01/2022

עבור קרן 'הצלת נפש הגאון'

אנונימי

פורסם - 02/01/2022

רפואה שלמה

אנונימי

פורסם - 30/12/2021

רפו"ש ואריכות ימים ושנים טובות למרן שר התורה ולידידו הטוב שליט"א! בו"ה מידה כנגד מידה וכל הישועות לכל התורמים אמכי"ר ?

אנונימי

פורסם - 29/12/2021

ישועות ונחמות

אנונימי

פורסם - 28/12/2021

רפואה שלמה

אנונימי

פורסם - 27/12/2021

תרומה

אנונימי

פורסם - 26/12/2021

רפואה שלמה אריכות ימים ברכה והצלחה וכל הישועות אמן

אנונימי

פורסם - 26/12/2021

בע"ה רפואה שלמה!

אנונימי

פורסם - 26/12/2021

בריאות לכולם

אנונימי

פורסם - 26/12/2021

בניי חיי מזוניי וגאולה לעמו ישראל

טל אליהו סימן טוב

פורסם - 26/12/2021

לרפואתו השלמה והחלמתו הקלה, המהירה, המלאה והשלמה של חיים אריה בן עדנה גורג'יה

לאה אשל

פורסם - 26/12/2021

רפואה שלמה

אנונימי

פורסם - 26/12/2021

שיהיה רפואה שלמה בקרוב ובהצלחה

אנונימי

פורסם - 26/12/2021

לרפואת אביב בן אפרת לאה בתוך שאר חולי עמו ישראל

אנונימי

פורסם - 24/12/2021

בס"ד לגאולת עם ישראל ברחמים,לפרנסה בריווח משה בן שושנה וזיווג הגון ,להצלחת חן בת רונית בתביעות ולרפואתה,להצלחת תהל ושירז בנות חן

אורית צור

פורסם - 24/12/2021

בריאות ורק בשורות טובות

ענבר ברקאי

פורסם - 23/12/2021

אבקש להתפלל עבור יהודה בן ענבר אתי לרפואה שלמה ולהינצל מכל המחלות והמגפות וכן להתפלל עבורו שיתבטלו כל החרדות ויהיה רגוע ושלו. יגדל בתורה וביראת שמים טהורה וימצא חן ושכל טוב בעיני הקב"ה ובעיני האדם.

אנונימי

פורסם - 23/12/2021

רפואה שלמה לתלמיד החכם בתוך כל חולי עמך ישראל

אנונימי

פורסם - 23/12/2021

רפואה שלימה

נועם נוסן

פורסם - 23/12/2021

לכבוד מרן שר התורה

אנונימי

פורסם - 22/12/2021

להצלחה. ולעבור בהצלחה את הטסט מחר בעז"ית

אנונימי

פורסם - 22/12/2021

שנזכה לברכות מרן שליט"א

אנונימי

פורסם - 22/12/2021

מכיר טובה לגדול הדור

נחמה אברט

פורסם - 22/12/2021

רפואה שלימה נחמה בת.חווה פייגל

אנונימי

פורסם - 22/12/2021

ה יושיע ויגן בקרוב ממש

אברהם פישר

פורסם - 21/12/2021

לעילוי נשמת דודתי נעמי שיינדעל זכרונה לברכה בת הרב בצלאל והרבנית חנה יוכבד זכרונם לברכה

גילה זכאי

פורסם - 21/12/2021

בבקשה לשלוח בדחיפות לרב להתפלל עבור אבא שלי אברהם בן רחל חנה לרפואה שלימה , בריאות אריכות ימים קיבלנו בשורה מרה שהתגלה בגופו המחלה הארורה אנחנו מתחזקים ומתפללים בשבילו שכבוד הרב יתפלל שיעבור אתזה במהירות ויחלים ויהיה בריא בעזרת ה'

אנונימי

פורסם - 21/12/2021

ב"ה בשורות טובות

מרדכי אריה לוי

פורסם - 21/12/2021

מצ"ב שמות לתפילה תודה, מרדכי א' לוי טל' 0548450611 לרפו"ש: יהודה בן דינה. חיים בן יפה שיינדל. זאב בן חנה קיילא. יוסף בנימן בן רבקה מייטא. לבריאות איתנה : הינדא בת רחל לאה. צבי בן מלכה. רחל בת מלכה. לזחו"ק: מלכה בת דבורה. לאה בת דבורה לזיווג הגון במהרה: רחל לאה בת מרגלית פרל. שרה בת מרגלית פרל. רחל לאה בת רבקה חוה. שלמה זלמן בן רבה חוה. חוה בת צפורה. למעוברת: אילה הינדא בת גולדה נחמה. להשלמת העיבור ולידה קלה בהצלחה. למציאת דירה בעבור המשפחה: ישראל בן שולמית ורעיתו חיה רבקה בת דינה. מרדכי אריה בן מלכה. דינה בת הינדה. הצלחה ובריאות איתנה, ההורים והצאצאים.

אלחנן אדרי

פורסם - 20/12/2021

..

אנונימי

פורסם - 20/12/2021

רחל שרה בת רבקה-רפואה שלמה,נחת חסידי מהצאצאים,שמחה ומשיח נאו. חי'ה מושקא בת רחל שרה-בריאות הגוף והנפש,זיווג הגון,שמחה ומשיח נאו.דבורה לאה בת רחל שרה-בריאות הגוף והנפש,זיווג הגון,שמחה ומשיח נאו.

אנונימי

פורסם - 20/12/2021

להצלחת כל המשפחה, בריאות איתנה וסייעתא דשמייא!

אנונימי

פורסם - 20/12/2021

רפואה שלמה בע"ה בקרוב

טל אליהו סימן טוב

פורסם - 20/12/2021

לרפואתו השלמה והחלמתו הקלה, המהירה, המלאה והשלמה של חיים אריה בן עדנה גורג'יה
אנונימי

תרם 50 ב 30.04.2022 22:32

אנונימי

תרם 18 ב 28.04.2022 18:04

תרם 22 ב 02.03.2022 19:13

תרם 150 ב 25.01.2022 20:53

תרם 50 ב 18.01.2022 00:50

אשר חיים גדי גדלוביץ

תרם 70 ב 16.01.2022 16:03

פינחס פקר

תרם 260 ב 13.01.2022 11:59

אנונימי

תרם 180 ב 10.01.2022 22:49

אנונימי

תרם 52 ב 06.01.2022 22:25

אנונימי

תרם 20 ב 05.01.2022 19:23

אנונימי

תרם 180 ב 02.01.2022 22:18

אנונימי

תרם 26 ב 02.01.2022 14:46

אנונימי

תרם 1080 ב 01.01.2022 23:08

אנונימי

תרם 180 ב 01.01.2022 18:20

אנונימי

תרם 105 ב 31.12.2021 13:55

אנונימי

תרם 500 ב 31.12.2021 02:02

אנונימי

תרם 180 ב 30.12.2021 21:33

אנונימי

תרם 60 ב 30.12.2021 00:18

אנונימי

תרם 3 ב 29.12.2021 22:11

משה פלג

תרם 36 ב 29.12.2021 21:42

איל נבון

תרם 1080 ב 29.12.2021 21:30

חיים מזרחי

תרם 32 ב 29.12.2021 11:14

אנונימי

תרם 50 ב 28.12.2021 23:40

אנונימי

תרם 18 ב 28.12.2021 13:50

אנונימי

תרם 180 ב 28.12.2021 11:06

אנונימי

תרם 20 ב 28.12.2021 10:03

אנונימי

תרם 50 ב 28.12.2021 10:00

אנונימי

תרם 18 ב 28.12.2021 09:42

אנונימי

תרם 36 ב 27.12.2021 23:20

ישי שבתאי

תרם 180 ב 27.12.2021 23:18

Esther Nicoll

תרם 18 ב 27.12.2021 23:00

אנונימי

תרם 20 ב 27.12.2021 22:48

תרם 50 ב 27.12.2021 22:36

אנונימי

תרם 18 ב 27.12.2021 22:24

אלירן קוצ'רו

תרם 26 ב 27.12.2021 22:04

אנונימי

תרם 1080 ב 27.12.2021 20:41

אנונימי

תרם 303 ב 27.12.2021 20:02

mordechaii younger

תרם 3.5 ב 27.12.2021 19:36

אנונימי

תרם 20 ב 27.12.2021 19:10

אביחי שטיין

תרם 120 ב 27.12.2021 18:54

אנונימי

תרם 52 ב 27.12.2021 16:07

אנונימי

תרם 500 ב 27.12.2021 16:02

ישראל שמואל

תרם 20 ב 27.12.2021 15:41

אנונימי

תרם 180 ב 27.12.2021 14:55

ציון טל

תרם 18 ב 27.12.2021 14:30

אודיה דן

תרם 18 ב 27.12.2021 14:18

אנונימי

תרם 18 ב 27.12.2021 12:16

אנונימי

תרם 180 ב 27.12.2021 11:49

אנונימי

תרם 7 ב 27.12.2021 11:24

אנונימי

תרם 60 ב 27.12.2021 11:15

אנונימי

תרם 26 ב 27.12.2021 10:33

יהודה קרואני

תרם 1080 ב 27.12.2021 10:31

אנונימי

תרם 500 ב 27.12.2021 09:35

אנונימי

תרם 18 ב 27.12.2021 09:16

אנונימי

תרם 70 ב 27.12.2021 08:29

אנונימי

תרם 20 ב 27.12.2021 08:29

אנונימי

תרם 60 ב 26.12.2021 22:58

אנונימי

תרם 60 ב 26.12.2021 22:37

אסתר סלם

תרם 36 ב 26.12.2021 21:43

אנונימי

תרם 36 ב 26.12.2021 21:23

אנונימי

תרם 100 ב 26.12.2021 21:22

אנונימי

תרם 1 ב 26.12.2021 19:30

מרדכי יוסף דוד

תרם 101 ב 26.12.2021 18:44

אנונימי

תרם 260 ב 26.12.2021 18:28

moshe greif

תרם 7 ב 26.12.2021 18:22

תרם 15 ב 26.12.2021 17:19

Kfir Lavi

תרם 150 ב 26.12.2021 16:38

michel chetrit

תרם 104 ב 26.12.2021 16:36

טל אליהו סימן טוב

תרם 500 ב 26.12.2021 16:22

אנונימי

תרם 200 ב 26.12.2021 16:10

אנונימי

תרם 80 ב 26.12.2021 16:02

תרם 100 ב 26.12.2021 15:51

אנונימי

תרם 1080 ב 26.12.2021 15:48

אנונימי

תרם 2 ב 26.12.2021 15:35

לאה אשל

תרם 36 ב 26.12.2021 15:32

אנונימי

תרם 36 ב 26.12.2021 15:30

אנונימי

תרם 200 ב 26.12.2021 15:26

אנונימי

תרם 150 ב 26.12.2021 14:50

אנונימי

תרם 180 ב 26.12.2021 14:41

אנונימי

תרם 180 ב 26.12.2021 14:40

אנונימי

תרם 2 ב 26.12.2021 14:30

אנונימי

תרם 100 ב 26.12.2021 14:01

שלום גרינברגר

תרם 200 ב 26.12.2021 13:36

אנונימי

תרם 36 ב 26.12.2021 13:34

אנונימי

תרם 50 ב 26.12.2021 13:28

תרם 52 ב 26.12.2021 13:01

שלום ויינמן

תרם 1080 ב 26.12.2021 12:56

אנונימי

תרם 30 ב 26.12.2021 11:02

אנונימי

תרם 36 ב 26.12.2021 10:04

אנונימי

תרם 1080 ב 26.12.2021 07:54

Kfir Lavi

תרם 319 ב 26.12.2021 01:21

אנונימי

תרם 28 ב 25.12.2021 23:09

תרם 100 ב 25.12.2021 20:44

תרם 10 ב 25.12.2021 18:41

אנונימי

תרם 18 ב 24.12.2021 15:17

אנונימי

תרם 1080 ב 24.12.2021 15:13

אנונימי

תרם 132 ב 24.12.2021 15:08

אנונימי

תרם 10 ב 24.12.2021 13:30

אנונימי

תרם 30 ב 24.12.2021 11:52

אנונימי

תרם 45 ב 24.12.2021 11:34

אנונימי

תרם 26 ב 24.12.2021 10:43

תרם 15 ב 24.12.2021 09:55

אורית צור

תרם 36 ב 24.12.2021 08:49

אנונימי

תרם 1080 ב 24.12.2021 06:16

אנונימי

תרם 18 ב 24.12.2021 02:28

אנונימי

תרם 50 ב 24.12.2021 02:24

אנונימי

תרם 18 ב 24.12.2021 00:37

אנונימי

תרם 36 ב 23.12.2021 23:58

יחיאל לוי

תרם 20 ב 23.12.2021 23:21

אנונימי

תרם 1080 ב 23.12.2021 21:51

ענבר ברקאי

תרם 60 ב 23.12.2021 19:49

אנונימי

תרם 12 ב 23.12.2021 18:33

אנונימי

תרם 100 ב 23.12.2021 18:27

אנונימי

תרם 20 ב 23.12.2021 18:19

אנונימי

תרם 25 ב 23.12.2021 17:49

אנונימי

תרם 50 ב 23.12.2021 17:31

אנונימי

תרם 180 ב 23.12.2021 16:25

אנונימי

תרם 100 ב 23.12.2021 16:18

Yishay Pinhas

תרם 101 ב 23.12.2021 16:02

יוסף מגר

תרם 1080 ב 23.12.2021 15:52

אנונימי

תרם 180 ב 23.12.2021 15:51

אנונימי

תרם 126 ב 23.12.2021 15:48

הדס ליברמן

תרם 50 ב 23.12.2021 15:39

אנונימי

תרם 72 ב 23.12.2021 15:35

אנונימי

תרם 20 ב 23.12.2021 15:30

אנונימי

תרם 18 ב 23.12.2021 14:03

אנונימי

תרם 180 ב 23.12.2021 13:10

אנונימי

תרם 180 ב 23.12.2021 11:23

אודיה דן

תרם 18 ב 23.12.2021 11:02

שלמה גרשוני

תרם 20 ב 23.12.2021 10:48

אנונימי

תרם 144 ב 23.12.2021 09:34

תרם 25 ב 23.12.2021 09:11

אנונימי

תרם 180 ב 23.12.2021 07:31

נועם נוסן

תרם 180 ב 23.12.2021 01:23

אנונימי

תרם 20 ב 22.12.2021 22:45

עדן מעודד

תרם 50 ב 22.12.2021 22:43

אנונימי

תרם 180 ב 22.12.2021 21:58

אנונימי

תרם 20 ב 22.12.2021 21:33

אנונימי

תרם 20 ב 22.12.2021 21:27

אנונימי

תרם 50 ב 22.12.2021 21:08

אנונימי

תרם 1080 ב 22.12.2021 20:55

אנונימי

תרם 20 ב 22.12.2021 20:20

אנונימי

תרם 200 ב 22.12.2021 20:17

יניב ושירה כהן

תרם 1080 ב 22.12.2021 20:02

אנונימי

תרם 72 ב 22.12.2021 19:36

Chaim Pinter

תרם 1080 ב 22.12.2021 18:38

אושרת זרקה

תרם 36 ב 22.12.2021 18:29

Samuel Stern

תרם 180 ב 22.12.2021 18:23

תרם 100 ב 22.12.2021 18:17

יוסף פורטל

תרם 20 ב 22.12.2021 18:00

אנונימי

תרם 10 ב 22.12.2021 17:55

אנונימי

תרם 18 ב 22.12.2021 17:39

נחמה אברט

תרם 1080 ב 22.12.2021 17:39

אנונימי

תרם 500 ב 22.12.2021 17:10

אנונימי

תרם 50 ב 22.12.2021 16:57

Yishay Pinhas

תרם 180 ב 22.12.2021 16:50

אנונימי

תרם 52 ב 22.12.2021 16:40

אנונימי

תרם 18 ב 22.12.2021 16:37

אנונימי

תרם 102 ב 22.12.2021 16:31

אנונימי

תרם 26 ב 22.12.2021 16:15

ציון טל

תרם 36 ב 22.12.2021 16:05

אנונימי

תרם 180 ב 22.12.2021 15:20

אנונימי

תרם 360 ב 22.12.2021 15:13

חגי זילברשץ

תרם 180 ב 22.12.2021 15:00

הדסה אסתר רוקח

תרם 36 ב 22.12.2021 14:50

אורן נבון

תרם 50 ב 22.12.2021 14:34

אנונימי

תרם 100 ב 22.12.2021 14:22

שי קובי

תרם 90 ב 22.12.2021 14:13

אנונימי

תרם 100 ב 22.12.2021 14:10

אנונימי

תרם 50 ב 22.12.2021 13:46

אנונימי

תרם 90 ב 22.12.2021 13:43

דורון לסרי

תרם 1080 ב 22.12.2021 12:13

מרדכי לב

תרם 100 ב 22.12.2021 11:49

תרם 10 ב 22.12.2021 08:58

אנונימי

תרם 15 ב 21.12.2021 22:31

אנונימי

תרם 15 ב 21.12.2021 22:30

אנונימי

תרם 25 ב 21.12.2021 22:28

אנונימי

תרם 540 ב 21.12.2021 22:02

ספיר אליה

תרם 180 ב 21.12.2021 20:25

אסתר סלם

תרם 36 ב 21.12.2021 20:24

אנונימי

תרם 20 ב 21.12.2021 20:16

נתנאל

תרם 10 ב 21.12.2021 19:00

יוסף אריה גפנר

תרם 72 ב 21.12.2021 18:26

אנונימי

תרם 200 ב 21.12.2021 18:24

אנונימי

תרם 30 ב 21.12.2021 18:02

אנונימי

תרם 180 ב 21.12.2021 17:45

אנונימי

תרם 72 ב 21.12.2021 16:58

איל גוטליב

תרם 82 ב 21.12.2021 16:55

אנונימי

תרם 20 ב 21.12.2021 15:34

רפאל רוסיאר

תרם 100 ב 21.12.2021 15:27

אנונימי

תרם 36 ב 21.12.2021 15:02

אברהם פישר

תרם 36 ב 21.12.2021 14:49

אנונימי

תרם 360 ב 21.12.2021 14:35

אליהו שוקרון

תרם 26 ב 21.12.2021 14:04

אנונימי

תרם 10 ב 21.12.2021 13:30

אנונימי

תרם 180 ב 21.12.2021 13:16

יעקב-חיים יעקובוביץ

תרם 36 ב 21.12.2021 13:09

אנונימי

תרם 180 ב 21.12.2021 12:39

בתאל חאלו

תרם 20 ב 21.12.2021 12:36

אנונימי

תרם 50 ב 21.12.2021 12:35

אנונימי

תרם 18 ב 21.12.2021 12:32

אנונימי

תרם 1080 ב 21.12.2021 12:24

אלעזר לוגסי

תרם 100 ב 21.12.2021 12:09

אנונימי

תרם 180 ב 21.12.2021 11:48

אנונימי

תרם 120 ב 21.12.2021 11:34

אנונימי

תרם 5 ב 21.12.2021 11:32

יוחנן בוטבול

תרם 500 ב 21.12.2021 10:58

אנונימי

תרם 180 ב 21.12.2021 10:09

גילה זכאי

תרם 180 ב 21.12.2021 09:51

אנונימי

תרם 18 ב 21.12.2021 09:32

ציון טל

תרם 54 ב 21.12.2021 08:38

אנונימי

תרם 26 ב 21.12.2021 08:36

שרה קרומביין

תרם 50 ב 21.12.2021 08:26

אנונימי

תרם 18 ב 21.12.2021 08:25

אנונימי

תרם 200 ב 21.12.2021 08:05

אנונימי

תרם 26 ב 21.12.2021 07:47

אנונימי

תרם 180 ב 21.12.2021 07:13

אליהו דוד רפאלי

תרם 26 ב 21.12.2021 06:43

אהרן גודמן

תרם 10 ב 21.12.2021 01:28

מרדכי אריה לוי

תרם 100 ב 21.12.2021 00:21

אנונימי

תרם 52 ב 21.12.2021 00:10

אנונימי

תרם 18 ב 21.12.2021 00:02

אנונימי

תרם 30 ב 20.12.2021 22:58

אנונימי

תרם 180 ב 20.12.2021 22:58

אנונימי

תרם 136 ב 20.12.2021 22:16

אנונימי

תרם 18 ב 20.12.2021 22:14

אנונימי

תרם 20 ב 20.12.2021 21:37

אנונימי

תרם 20 ב 20.12.2021 21:19

אנונימי

תרם 20 ב 20.12.2021 21:01

אנונימי

תרם 20 ב 20.12.2021 20:34

chaim rosenbaum

תרם 180 ב 20.12.2021 20:33

אנונימי

תרם 100 ב 20.12.2021 20:30

אנונימי

תרם 18 ב 20.12.2021 20:14

אלחנן אדרי

תרם 50 ב 20.12.2021 20:04

ברכה מט

תרם 100 ב 20.12.2021 20:02

אנונימי

תרם 18 ב 20.12.2021 19:57

אנונימי

תרם 10 ב 20.12.2021 19:56

David Yaari

תרם 100.00 ב 20.12.2021 19:56

אנונימי

תרם 250.00 ב 20.12.2021 19:50

אנונימי

תרם 50 ב 20.12.2021 19:44

אנונימי

תרם 50 ב 20.12.2021 19:41

אנונימי

תרם 180 ב 20.12.2021 19:39

אנונימי

תרם 50 ב 20.12.2021 19:36

אנונימי

תרם 100 ב 20.12.2021 19:24

אנונימי

תרם 18 ב 20.12.2021 18:51

אנונימי

תרם 10 ב 20.12.2021 18:47

Mathias Yéhonatan Lebrati

תרם 1080 ב 20.12.2021 18:47

אנונימי

תרם 72 ב 20.12.2021 18:41

אנונימי

תרם 52 ב 20.12.2021 18:10

אנונימי

תרם 380.00 ב 20.12.2021 18:09

אנונימי

תרם 100 ב 20.12.2021 18:03

אנונימי

תרם 100 ב 20.12.2021 17:43

יחזקאל וולקן

תרם 30 ב 20.12.2021 16:10

אנונימי

תרם 30 ב 20.12.2021 16:10

אנונימי

תרם 18 ב 20.12.2021 16:09

אנונימי

תרם 20 ב 20.12.2021 15:58

אנונימי

תרם 10 ב 20.12.2021 15:51

אנונימי

תרם 52 ב 20.12.2021 15:46

moshe greif

תרם 10 ב 20.12.2021 15:45

אברהם קליין

תרם 360 ב 20.12.2021 15:45

אנונימי

תרם 360 ב 20.12.2021 15:43

אנונימי

תרם 60 ב 20.12.2021 15:34

תרם 180 ב 20.12.2021 15:27

אנונימי

תרם 52 ב 20.12.2021 15:18

אנונימי

תרם 20 ב 20.12.2021 15:11

אנונימי

תרם 20 ב 20.12.2021 15:04

אברהם מרדכי רוזן

תרם 18 ב 20.12.2021 15:03

אנונימי

תרם 100 ב 20.12.2021 14:57

אנונימי

תרם 10 ב 20.12.2021 14:56

אנונימי

תרם 20 ב 20.12.2021 14:54

אנונימי

תרם 130 ב 20.12.2021 14:40

תרם 260 ב 20.12.2021 14:33

אנונימי

תרם 50 ב 20.12.2021 14:28

אנונימי

תרם 26 ב 20.12.2021 14:23

תרם 5 ב 20.12.2021 14:17

טל אליהו סימן טוב

תרם 200 ב 20.12.2021 14:07