"היום שלישי בשלח! ההזדמנות שלכם להתברך בפרנסה בשפע !" - ועד הרבנים : ועד הרבנים "היום שלישי בשלח! ההזדמנות שלכם להתברך בפרנסה בשפע !" - ועד הרבנים

"היום שלישי בשלח! ההזדמנות שלכם להתברך בפרנסה בשפע !"
מספר קרן: 5900

300,000 ₪
  • 116,666 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 402 Donors

השבוע יחול התאריך המיוחד, יום שלישי, ג' בשלח, המקובל בתפוצות ישראל מדורי דורות, כיום המסוגל לפרנסה ברווח ובשפע וישועות אדירות.

גדולי ישראל יצאו למעמד תפילה אדיר הנערך פעם בשנה, בארץ ישראל על קברו של רבי יהודה בר עילאי, ובפולין על קברו של רבי מנחם מנדל מרימינוב.

במעמד המסוגל על קברו של רבי יהודה בר עילאי יטלו חלק מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א בראשות הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי, כ"ק האדמו"ר מביאלא, הגאון הרב אלימלך בידרמן, הגאון הרב בנימין פינקל והגאון הרב שריאל רוזנברג.

גדולי ישראל יפתחו באמירת פרשת המן כמבואר שניים מקרא ואחד תרגום, לאחר מכן יקראו פרקי תהילים המסוגלים עם יהי רצון וימשיכו באמירת י"ג מידות רחמים שאינן חוזרות ריקם.

מייד לאחר תקיעת השופר יחל החלק המרכזי של המעמד בו יזכירו גדולי ישראל את כל שמות התורמים, עם הבקשה הפרטית הנלווית לכל שם. 

בסיום התפילה, יוציאו נציגי ועד הרבנים את שטרות הפרנסה הנושאים את ברכתו של מרן שר התורה זצוק"ל. 

השטרות יעברו לגדולי ישראל שיחתמו על ברכת "יוכפלו מזונותיכם" בתוך המערה לכל מי שיתרום סכום של 1653 ₪ עבור קרן לחם וחלב למשפחות נזקקות.

במקביל שלוחי ועד הרבנים יעלו לקברו הנודע של בעל הסגולה רבי מנחם מנדל מרימינוב שבפולין, ובמקום קדוש ומסוגל זה יאמרו ּפָרָשַת הַמָן שניים מקרא ואחד תרגום ובתפילה המיוחדת לפרנסה יזכירו כל שם במתינות ובכוונה שתקוים בהם ההבטחה הנוראה לפרנסה בשפע ובנקל.

וכך מובא בשו"ע:

"כל המרחם על העניים הקב"ה מרחם עליו, ויתן האדם אל לבו שהוא מבקש כל שעה פרנסתו מהקב"ה, וכמו שהוא מבקש שהקב"ה ישמע שוועתו, כך הוא ישמע שוועת עניים, גם יתן אל לבו כי הוא גלגל החוזר בעולם וסוף האדם שיבא הוא או בנו או בן בנו לידי מדה זו וכל המרחם על אחרים מרחמין עליו" 

בעקבות האסונות הקשים שהתרחשו לאחרונה, הגיעו למוקד ועד הרבנים עשרות פניות חדשות לעזרה:

נציגי הקופה שעלו למעונו של הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א הסבירו כי למרות הרצון העז להגיע לכולם, אין לקופה יכולת לגייס משאבים באופן עצמאי והיא נשענת על תרומות נדיבי עמך ישראל.

בתגובה לכך אמר הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א:

 

"כל מי שזוכה לעשות עשות חסד עם אנשים קשיי יום והעניים האלה שאין להם פרנסה בבית, אשריו ואשרי חלקו ולא ידע מחסור כל ימי חייו!

גם אני בעזר ה' יתברך אקח חבל במצווה הגדולה הזאת! הזכות הזאת תהיה לכם לשמירה מכל צרה ויוכפלו מזונותיכם מתוך בריאות ונחת מכל יוצאי חלציכם"

להורדת פרשת המן, הקליקו פה

 

בנימין אנקוואה

פורסם - 01/02/2023

חליתי בסרטן גרורתי בגוף כולו בעצמות עדיין בטיפולים והקרנות מאוד קשה לי עם כך

אנונימי

פורסם - 31/01/2023

משה דוד בן רייזל לרפואת הגוף והנפש

אנונימי

פורסם - 31/01/2023

שבני דניאל בן מיטל יתחיל לדבר רצוף , ולפרנסת מיטל בת שרה ויעקב בן שרה אמן

אנונימי

פורסם - 30/01/2023

למען שמו באהבה

אנונימי

פורסם - 30/01/2023

פרנסה בריווח לכולם

אנונימי

פורסם - 29/01/2023

בעזרת השם יתברך שיהיה לעזר וסיוע לעובדי השם

אנונימי

פורסם - 26/01/2023

Zivoug dvorah tamar bat malka Zivoug tehila bat malka

אנונימי

פורסם - 24/01/2023

שהקבה יחזיר לכם אותה בבריאות ושמחה

אנונימי

פורסם - 24/01/2023

לרפואת הראל דוד בן יעל

אנונימי

פורסם - 24/01/2023

ישועות ושמחות גדולות בקרוב. חזקו ואמצו.

אנונימי

פורסם - 22/01/2023

לרפואת רחמים בן שלום מהמחלה הנוראה

אנונימי

פורסם - 22/01/2023

לתשועת שמשון חיים בן חווה

בנימין פולק2

פורסם - 22/01/2023

לע״נ אשר בן אברהם;דורית בת אשר;שמואל בן זיגמונד; אורטנס בת לאה

אנונימי

פורסם - 20/01/2023

רפואה שלמה והתאוששות מהירה בשמחה

אנונימי

פורסם - 20/01/2023

לע״נ הורי ברוך ורחל טסלר,וקרובי משפחתי היקרים ז״ל,לרפ״ש כל חולי ישראל ובפרט אלה שאני מזכיר מדי יום,לבשורות טובות,ישועות ושמחות.

פורסם - 19/01/2023

לזכות טלי בן ברוך

אנונימי

פורסם - 19/01/2023

לרפואת האם ולהצלחת המשפחה ,לרפואה שלמה והצלחה למיכאל בן אסתר

אנונימי

פורסם - 19/01/2023

ה' יושיעכם

אנונימי

פורסם - 18/01/2023

אסתר מושקא בת רבקה לרפואה שלימה בקרוב, והחלמה קלה ומהירה.

אנונימי

פורסם - 18/01/2023

רפואה שלמה במהרה שהאמא תחזור לאיתנה בקרוב ממש

אנונימי

פורסם - 18/01/2023

רפואה שלמה, בריאות ושפע בכל מכל כל.

אביטל צדקה

פורסם - 18/01/2023

רפואת שלימה בקרוב .

אנונימי

פורסם - 17/01/2023

לישועת כל המשפחה! שנזכה לפרי בטן בריאים ושלמים הן בגוף והן בנפש. הזכות הזאת תהיה לנו לשמירה מכל צרה ויוכפלו מזונותינו מתוך בריאות ונחת מכל יוצאי חלצינו"

אנונימי

פורסם - 17/01/2023

שהקבה" ישלח לה רפואה במהרה תהיו חזקים

תרם 3 ב 17.02.2023 10:19

אנונימי

תרם 2 ב 17.02.2023 10:13

אנונימי

תרם 3 ב 17.02.2023 10:10

תרם 3 ב 17.02.2023 10:06

אנונימי

תרם 3 ב 17.02.2023 09:57

אנונימי

תרם 3 ב 17.02.2023 09:51

אנונימי

תרם 3 ב 17.02.2023 09:48

תרם 3 ב 12.02.2023 14:14

תרם 10 ב 08.02.2023 15:28

אנונימי

תרם 18 ב 04.02.2023 21:36

שרעבי אלעזר

תרם 138 ב 01.02.2023 19:51

תרם 5 ב 01.02.2023 18:44

תרם 20 ב 01.02.2023 18:42

אנונימי

תרם 26 ב 01.02.2023 12:33

בנימין אנקוואה

תרם 52 ב 01.02.2023 09:17

David BETECH

תרם 26 ב 01.02.2023 00:35

אנונימי

תרם 300 ב 31.01.2023 21:27

אנונימי

תרם 52 ב 31.01.2023 14:31

תרם 15 ב 31.01.2023 14:26

אנונימי

תרם 18 ב 31.01.2023 13:32

אנונימי

תרם 100 ב 31.01.2023 12:17

אנונימי

תרם 18 ב 31.01.2023 12:17

אנונימי

תרם 20 ב 31.01.2023 12:13

אנונימי

תרם 180 ב 31.01.2023 12:10

בנימין מזרחי

תרם 1653 ב 31.01.2023 12:03

אנונימי

תרם 52 ב 31.01.2023 11:52

אנונימי

תרם 18 ב 31.01.2023 11:51

יחזקאל פריזנד

תרם 50 ב 31.01.2023 11:21

אנונימי

תרם 20 ב 31.01.2023 11:03

אנונימי

תרם 30 ב 31.01.2023 09:55

אנונימי

תרם 350 ב 31.01.2023 01:53

אנונימי

תרם 180 ב 30.01.2023 23:20

אנונימי

תרם 1 ב 30.01.2023 23:17

אנונימי

תרם 180 ב 30.01.2023 22:22

אנונימי

תרם 300.00 ב 30.01.2023 19:29

דוד חכמי חכמי

תרם 18 ב 30.01.2023 18:41

אנונימי

תרם 180 ב 30.01.2023 15:05

אנונימי

תרם 121 ב 30.01.2023 13:14

תרם 15 ב 30.01.2023 12:39

אנונימי

תרם 72 ב 30.01.2023 12:39

אנונימי

תרם 100 ב 30.01.2023 10:56

אנונימי

תרם 1653 ב 30.01.2023 09:34

אנונימי

תרם 50 ב 30.01.2023 09:13

אנונימי

תרם 360 ב 30.01.2023 00:25

אנונימי

תרם 300 ב 29.01.2023 23:36

אנונימי

תרם 180 ב 29.01.2023 23:14

אנונימי

תרם 101 ב 29.01.2023 22:46

אנונימי

תרם 180 ב 29.01.2023 13:07

הודיה צדוק

תרם 100 ב 29.01.2023 12:48

אנונימי

תרם 5 ב 29.01.2023 12:40

תרם 26 ב 29.01.2023 10:54

תרם 20 ב 29.01.2023 10:27

אנונימי

תרם 300 ב 29.01.2023 10:21

תרם 300 ב 29.01.2023 07:03

DOV JUROVITS

תרם 50 ב 29.01.2023 05:52

אנונימי

תרם 52 ב 28.01.2023 22:58

אנונימי

תרם 5 ב 28.01.2023 22:28

דוד מימון

תרם 101 ב 28.01.2023 18:47

אנונימי

תרם 54 ב 27.01.2023 17:44

רפאל אשר

תרם 10 ב 27.01.2023 15:20

דוד חכמי חכמי

תרם 18 ב 27.01.2023 14:35

Tzvi Arnstein

תרם 100 ב 27.01.2023 01:19

אנונימי

תרם 100 ב 26.01.2023 17:30

אנונימי

תרם 50 ב 26.01.2023 17:04

אנונימי

תרם 18 ב 26.01.2023 15:36

אנונימי

תרם 161 ב 26.01.2023 15:25

תרם 1 ב 26.01.2023 15:18

דוד חכמי

תרם 18 ב 26.01.2023 14:16

אנונימי

תרם 26 ב 26.01.2023 12:46

תרם 50 ב 26.01.2023 12:35

אנונימי

תרם 50 ב 26.01.2023 12:33

חיי אלבוים

תרם 5 ב 26.01.2023 07:18

אנונימי

תרם 50 ב 25.01.2023 09:59

אנונימי

תרם 36 ב 25.01.2023 09:44

אנונימי

תרם 1653 ב 25.01.2023 09:16

זאב רוזנברג

תרם 36 ב 24.01.2023 22:46

אנונימי

תרם 36 ב 24.01.2023 21:50

אנונימי

תרם 18 ב 24.01.2023 17:28

Yudie Akselrud

תרם 100 ב 24.01.2023 17:22

אנונימי

תרם 180 ב 24.01.2023 16:38

אנונימי

תרם 18 ב 24.01.2023 15:10

אסתר סלם

תרם 26 ב 24.01.2023 12:41

אנונימי

תרם 36 ב 24.01.2023 11:06

אנונימי

תרם 100 ב 24.01.2023 10:18

אליהו לוין

תרם 100 ב 24.01.2023 08:58

אנונימי

תרם 260 ב 24.01.2023 08:42

דוד חכמי

תרם 18 ב 24.01.2023 08:33

אנונימי

תרם 18 ב 24.01.2023 08:29

אנונימי

תרם 200 ב 24.01.2023 06:07

Dvora Rosenthal

תרם 5 ב 23.01.2023 20:56

אנונימי

תרם 26 ב 23.01.2023 14:27

אנונימי

תרם 300 ב 23.01.2023 11:21

תרם 20 ב 23.01.2023 11:13

אנונימי

תרם 1 ב 23.01.2023 10:41

Amrusi Racheli

תרם 18 ב 23.01.2023 10:17

אנונימי

תרם 50 ב 23.01.2023 09:36

אנונימי

תרם 150 ב 23.01.2023 00:35

תרם 260 ב 22.01.2023 22:31

אנונימי

תרם 18 ב 22.01.2023 21:24

יצחק וולף

תרם 360 ב 22.01.2023 18:34

אנונימי

תרם 300 ב 22.01.2023 18:24

אנונימי

תרם 18 ב 22.01.2023 18:15

אנונימי

תרם 300 ב 22.01.2023 17:51

אנונימי

תרם 50 ב 22.01.2023 17:48

אנונימי

תרם 1 ב 22.01.2023 16:45

דוד חכמי

תרם 18 ב 22.01.2023 14:28

אנונימי

תרם 18 ב 22.01.2023 14:17

אנונימי

תרם 1653 ב 22.01.2023 14:16

אנונימי

תרם 18 ב 22.01.2023 14:06

אנונימי

תרם 20 ב 22.01.2023 13:55

אנונימי

תרם 10 ב 22.01.2023 13:45

יעקב לנזר

תרם 52 ב 22.01.2023 13:45

אנונימי

תרם 181 ב 22.01.2023 13:25

שלמה בנימין

תרם 52 ב 22.01.2023 09:14

בנימין פולק2

תרם 600 ב 22.01.2023 03:02

אנונימי

תרם 59 ב 22.01.2023 00:15

אנונימי

תרם 25 ב 21.01.2023 22:37

אנונימי

תרם 202 ב 21.01.2023 22:13

אנונימי

תרם 270 ב 21.01.2023 19:08

moshe shabot

תרם 40 ב 20.01.2023 16:37

מאיר מור

תרם 72 ב 20.01.2023 14:45

אנונימי

תרם 40 ב 20.01.2023 14:29

תרם 13 ב 20.01.2023 13:45

אנונימי

תרם 50 ב 20.01.2023 11:47

אנונימי

תרם 180 ב 20.01.2023 11:08

אנונימי

תרם 100 ב 20.01.2023 09:45

רחל קארו

תרם 20 ב 20.01.2023 08:48

אנונימי

תרם 120 ב 20.01.2023 08:40

תרם 50 ב 20.01.2023 08:21

אנונימי

תרם 1 ב 20.01.2023 07:56

אנונימי

תרם 180 ב 20.01.2023 05:58

אנו נימי

תרם 36 ב 20.01.2023 05:30

אהרן תמיר

תרם 26 ב 19.01.2023 23:50

רפאל לוי

תרם 118 ב 19.01.2023 23:38

אנונימי

תרם 1 ב 19.01.2023 23:16

שמואל כהן

תרם 50 ב 19.01.2023 23:11

אנונימי

תרם 18 ב 19.01.2023 23:02

אנונימי

תרם 30 ב 19.01.2023 22:59

אנונימי

תרם 50 ב 19.01.2023 22:21

פרידמן

תרם 36 ב 19.01.2023 21:35

שלמה דילמוני

תרם 100 ב 19.01.2023 20:06

תרם 5 ב 19.01.2023 18:35

אנונימי

תרם 36 ב 19.01.2023 17:59

חיים מרדכי אלבוים

תרם 5 ב 19.01.2023 17:31

גאלדי פוקס

תרם 26 ב 19.01.2023 17:25

אנונימי

תרם 200 ב 19.01.2023 16:08

משה יצחק אוסטרייכר

תרם 50 ב 19.01.2023 15:38

Judith Flint

תרם 100 ב 19.01.2023 15:14

אנונימי

תרם 10 ב 19.01.2023 14:13

תרם 50 ב 19.01.2023 13:07

אנונימי

תרם 18 ב 19.01.2023 12:58

אנונימי

תרם 72 ב 19.01.2023 12:53

sebbag yossef

תרם 26 ב 19.01.2023 12:00

אנונימי

תרם 36 ב 19.01.2023 11:48

אנונימי

תרם 1800 ב 19.01.2023 11:37

אברהם קליין

תרם 180 ב 19.01.2023 11:19

אנונימי

תרם 101 ב 19.01.2023 11:14

אנונימי

תרם 26 ב 19.01.2023 11:07

אנונימי

תרם 171 ב 19.01.2023 11:02

תרם 31 ב 19.01.2023 10:49

פיגא דירנפלד

תרם 50 ב 19.01.2023 10:37

אנונימי

תרם 300 ב 19.01.2023 10:26

אנונימי

תרם 10 ב 19.01.2023 10:04

אנונימי

תרם 10 ב 19.01.2023 09:47

אנונימי

תרם 50 ב 19.01.2023 09:33

אנונימי

תרם 200 ב 19.01.2023 09:33

דניאל דני לביא

תרם 18 ב 19.01.2023 09:32

אנונימי

תרם 20 ב 19.01.2023 09:27

אנונימי

תרם 10 ב 19.01.2023 09:26

אנונימי

תרם 36 ב 19.01.2023 09:24

תומר אברהם

תרם 18 ב 19.01.2023 08:35

שושנה ואברהם לוי

תרם 100 ב 19.01.2023 08:33

די דושינסקי

תרם 150 ב 19.01.2023 08:21

אנונימי

תרם 63 ב 19.01.2023 07:28

אנונימי

תרם 36 ב 18.01.2023 23:07

אנונימי

תרם 54 ב 18.01.2023 23:06

אנונימי

תרם 5 ב 18.01.2023 22:50

אנונימי

תרם 1653 ב 18.01.2023 22:42

אנונימי

תרם 636 ב 18.01.2023 19:42

אנונימי

תרם 52 ב 18.01.2023 18:53

אביטל צדקה

תרם 50 ב 18.01.2023 17:42

אנונימי

תרם 150 ב 18.01.2023 14:51

אנונימי

תרם 50 ב 18.01.2023 11:03

DOV JUROVITS

תרם 50 ב 18.01.2023 02:13

אנונימי

תרם 18 ב 18.01.2023 00:28

אנונימי

תרם 260 ב 17.01.2023 22:54

אנונימי

תרם 180 ב 17.01.2023 20:38

אנונימי

תרם 26 ב 17.01.2023 20:07

אנונימי

תרם 30 ב 17.01.2023 18:39

אנונימי

תרם 200 ב 17.01.2023 18:00

אנונימי

תרם 100 ב 17.01.2023 17:17

תרם 50 ב 17.01.2023 17:15

אנונימי

תרם 54 ב 17.01.2023 16:54

אנונימי

תרם 180 ב 17.01.2023 16:40

אנונימי

תרם 18 ב 17.01.2023 15:09

אנונימי

תרם 30 ב 17.01.2023 13:47

אנונימי

תרם 180 ב 17.01.2023 13:10

מרים עוקשי

תרם 50 ב 17.01.2023 12:24

תרם 10 ב 17.01.2023 11:07

אנונימי

תרם 18 ב 17.01.2023 10:34

תרם 51 ב 17.01.2023 10:32

מיכל דטנר

תרם 100 ב 17.01.2023 10:22

אנונימי

תרם 26 ב 17.01.2023 10:18

אברהם קליין

תרם 300 ב 17.01.2023 09:19

אנונימי

תרם 121 ב 17.01.2023 09:19

יגאל גרנביץ

תרם 120 ב 17.01.2023 09:17

שרה זוסמן

תרם 70 ב 17.01.2023 09:10

אנונימי

תרם 180 ב 17.01.2023 09:08

חיים קופל

תרם 103 ב 17.01.2023 08:50

אנונימי

תרם 100 ב 17.01.2023 08:50

רפאל בר-שם

תרם 101 ב 17.01.2023 08:37

אנונימי

תרם 200 ב 17.01.2023 01:36