שטר חיים שנחתם ע"י 28 גדולי הדור: עזרו לעניי ארץ ישראל ותזכו בברכתם לבריאות, שמחה, נחת ופרנסה! - ועד הרבנים : ועד הרבנים שטר חיים שנחתם ע"י 28 גדולי הדור: עזרו לעניי ארץ ישראל ותזכו בברכתם לבריאות, שמחה, נחת ופרנסה! - ועד הרבנים

שטר חיים שנחתם ע"י 28 גדולי הדור: עזרו לעניי ארץ ישראל ותזכו בברכתם לבריאות, שמחה, נחת ופרנסה!
מספר קרן: 5399

רבי חיים קנייבסקי

האדמו"ר מויז'ניץ

רבי ברוך מרדכי אזרחי

רבי שמעון בעדני

…. ויותר מ24 גדולי ישראל נוספים, גדולי הדור……

בחודש זה נערכה אסיפה היסטורית בעלת תוקף הלכתי של פסיקת בית דין כדי לכתוב ולחתום אותך ואת משפחתך בשטר עוצמתי.

למה?

אלפי משפחות סובלות מרה ממצב כלכלי מעורער כתוצאה מווירוס הקורונה. משפחות אלו מתחננות לוועד הרבנים, כמהות למעט עזרה שתציל אתם מחרפת רעב. אנחנו חייבים לעשות משהו, ולזה התאחדו גדולי ישראל.

שטר חיים שנכתב ונחתם ע"י בי"ד של גדולי הדור שליט"א

לתורמי קרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י ועד הרבנים לענייני צדקה באה"ק

כל התורמים לקרן המיוחדת "והסירותי מחלה מקרבך" שהקמנו בוועד הרבנים לעייני צדקה באה"ק להצלת החולים ומשפחותיהם, להחלימן ולרפאותם להחזיקם ולהחיותם

יראו ישועות גדולות בכל הנצרך להם, וינצלו הם וכל בני ביתם מכל מחלה, מידה כנגד מיד

ויזכו לעשות שמחות בביתם, ולרוות נחת מכל צאצאיהם מתוך בריאות ופרנסה בריווח.

הברכה הנדירה הזו היא משום שגדולי הדור קוראים לנו לתרום לקרן חיונית זו

כל התורמים סכום של 72 ₪ למשך 24 חודש, יקבלו את שטר החיים מודפס לביתם- עותק חתום של צו ההלכה מטעם בית הדין, לכבוד תרומתך לקרן נשגבה זו.

רבים שתרמו לקרן זו סיפרו סיפורי ישועות מצמררים כתוצאה מתרומה לקרן זו:

"תודה שהייתם השליח להציל את אמא שלי…"

"הכאבים הלכו ונחלשו.. תודה לק-ל"

"הבריא ממחלת האסתמה ממנה סבל במשך 30 שנה!"

"הרופאים אמרו שיש לה כמה חודשים לחיות …… עכשיו אמרו לה שהיא יכולה לקבל טיפול, ויש לה סיכוי!"

אלה דבריהם של אנשים אמיתיים שהושיטו ידיים ואמרו תודה על שנתתם להם את ההזדמנות הזו לקבל את הזכות ואת הברכה המרגשת מגדולי ישראל.

תרום עכשיו כדי להביא ברכה לביתך, ולמשפחות שמתחננות לעזרתך..