שעת רצון של פעם בשנה - ועד הרבנים : ועד הרבנים שעת רצון של פעם בשנה - ועד הרבנים

שעת רצון של פעם בשנה
מספר קרן: 5315

"השעה התשיעית": תפילת גדולי הדור ושלוחי ועד הרבנים במקומות המסוגלים ביותר בשעה המסוגלת ביותר – לזיווג, לרפואה שלמה, לזש"ק, לנחת, לפרנסה ולכל מה שאתם צריכים.

"סגולת השעה התשיעית"  מקובלת בכל תפוצות ישראל כבדוקה ומוכחת לישועה והצלחה בכל העניינים.

מהי סגולת השעה התשיעית? מקור הסגולה בספר הקדמות "בית מנוחה" שם מובא: “קבלה היא בידך: חודש הט’ – חודש טוב מן הטובים וחודש רצון, ויום הט’ לחודש – מן המובחר שבכל החודש, ושעה תשיעית של יום זה – שעה טובה ומובחרת משעת היום”. כלומר – השעה התשיעית של היום התשיעי בחודש התשיעי = זמן מסוגל יותר מכל השנה לישועה.

איך מחשבים את זה? החודש התשיעי זה כסלו (שהרי ניסן הוא החודש הראשון). היום התשיעי זה ט' כסלו. השעה התשיעי היא בין 1.30 ל2.00.

השנה יקיים ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש 6 מעמדי תפילה מיוחדים ונדירים בשעה התשיעית, ע"פ הסדר הבא:

  1. מעמד התפילה בכותל המערבי – לישועה בכל העניינים.

  2. ליזענסק – לזרע של קיימא.

  3. עמוקה – לזיווגים

  4. מירון – לרפואה.

  5. קבר השל"ה – לנחת.

  6. קבר ר"י בר אלעאי – לפרנסה.

בנוסף יתקיימו מעמדי תפילה ע"י מרנן ורבנן גדולי הדור: מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, מרן הגר"ר אלבז, מרן האדמו"ר מויזניץ, מרן האדמו"ר מצאנז, מרן הגרב"מ אזרחי, מרן הגר"ש בעדני, מרן הגר"ד כהן, מרן הגר"מ אלישיב, מרן הגר"י שיינר, מרן הגר"מ צדקה, מרן הגר"ש כהן, מרן הגרי"ג אדלשטיין, מרן רבי חיים פייינשטיין, מרן האדמו"ר מנדבורנה, מרן הגר"י זילברשטיין.

כל שם שיישלח יוזכר בכל המעמדים בפרטיות עם הישועה שהוא זקוק לה.

זו הזדמנות נדירה ומיוחדת שמתקיימת פעם בשנה בלבד – אסור לכם לוותר עליה!!!