פסק בית דין מהרבנים: תרמו לנישואי היתומים ותזכו לברכה בזה ובבא - ועד הרבנים : ועד הרבנים פסק בית דין מהרבנים: תרמו לנישואי היתומים ותזכו לברכה בזה ובבא - ועד הרבנים

פסק בית דין מהרבנים: תרמו לנישואי היתומים ותזכו לברכה בזה ובבא
מספר קרן: 5250

250,000 ₪
  • 38,465 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 113 Donors

גדולי הרבנים התאספו לכינוס היסטורי ויצרו בית דין מיוחד עבור 52 יתומים שזקוקים נואשות לעזרה כספית עבור נישואיהם:

מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

מרן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבות "עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה

מרן הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבות "עטרת שלמה"

מרן הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א מגדולי משפיעי דורנו שברכותיו מתקיימות.

מרן הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א מגודלי המשגיחים בדורנו שתפילותיו ובקשותיו נשמעים בשמים.

ועוד דמויות מרכזיות בעולם התורה המקדישות את חייהם עבור צרכי עמך  התאחדו למען מטרה משותפת זו.

52 יתומים שחוו ילדות קשה ומצולקת פנו לעזרת ועד הרבנים בבקשה משותפת: "אנחנו עומדים להינשא אחרי שנים של התמודדות וסבל ואין לנו איך לשלם את הוצאות החתונה"

כל אחד מהזוגות הצעירים הללו עורך חתונה ללא תמיכה רגשית ופיזית של הורים ומשפחה. לכולם סיפורי אובדן ייחודיים כשאחד קשה יותר מהשני…

דבורי היתה באמצע לקנות את שמלת הכלה שלה כשאמה שלה קבלה אירוע מוחי ונפטרה בפתאומיות, במקום לסיים תיקונים אחרונים אצל התופרת היא הלכה ללוייה, קוברת עמוק את הדמעות, מנסה להיות הבכורה החזקה שמעודדת את הילדים הקטנים.

א"א לתאר את הצורך העצום של היתומים הללו בעזרה ואת השינוי הגדול שאנחנו יכולים ליצור בחייהם. בידוע לנו שכאשר בית דין של מטה גוזר  – בית דין של מעלה מצטרף לפסיקה. זוהי אם כן הסיבה שהרבנים התאספו יחד ויצרו פסיקה עוצמתית חתומה בשטר בית דין:

"כל התורם 520 ₪ לנישואי 52 היתומים, 10 ₪ לכל יתום, יזכה לבני חיי ומזוני ולהשיא צאצאיהם ברווח גדול מתוך בריאת ונחת ולעשות שמחה גדולה בביתם, וינצלו מכל הצרות והמחלות ה"י ויהיה להם ולכל בני ביתם אריכות ימים ושנים, פרנסה ברווח ובנקל"

היום הגדול הולך ומתקרב.

52 חופות יעמדו תחת כיפת השמיים ונשמות של אבא ואמא ירדו מלמעלה להיות יחד ברגעים מצמררים של תקומה.

בואו נשמע את הזעקה שלהם ונעזור להם להתחיל חיים מלאי שמחה!

מול 52 חופות טהורות כאלה לא יכלו הרבנים לעמוד מנגד וכינסו בית דין מיוחד לדון בעניינם.

סביב שולחן אחד ישבו האדמו"ר מויזניץ שליט"א, הרב אזרחי, הרב פינשטיין, הרב פינקל והמשפיע ר' אלימלך בידרמן ופסקו גזרה היסטורית חתומה בשטר בית דין:

"כל התורם 520 ₪ לנישואי 52 היתומים, 10 ₪ לכל יתום, יזכה לבני חיי ומזוני ולהשיא צאצאיהם ברווח גדול מתוך בריאת ונחת ולעשות שמחה גדולה בביתם, וינצלו מכל הצרות והמחלות ה"י ויהיה להם ולכל בני ביתם אריכות ימים ושנים, פרנסה ברווח ובנקל"

היום הגדול הולך ומתקרב.

52 חופות יעמדו תחת כיפת השמיים ונשמות של אבא ואמא ירדו מלמעלה להיות יחד ברגעים מצמררים של תקומה.

בואו נהיה שם גם אנחנו, נניח להם להתייחד עם הכאב ולאחריו נטעין אותם בעוצמות של שמחה.

ועם הברכות שייאמרו בקול רועד, כוסות הלחיים וקריאות המזל טוב, נזכה להכניס הביתה פסק בית דין לישועה!

Asaf noifeld

פורסם - 19/08/2020

ילד

פורסם - 14/07/2020

להצלחת כל כלל ישראל שהמגיפה הקשה תתבטל וכל עוד שלא התבטל להשתדל לשמור על הכללים

ילד

פורסם - 14/07/2020

בהצלחה

דוב

פורסם - 14/07/2020

לזכות כל הרבנים בתמונה שיחבשו מסיכות ויהיו דוגמה לציבור

יוסף

פורסם - 12/07/2020

הרבה מזל טוב!!!!

מרים

פורסם - 12/07/2020

לאהבה ואחדות בעם ישראל

אברהם

פורסם - 07/07/2020

בסימן טוב ובמזל טוב לכל היתומים/יתומות שמתחתנים-שיזכו להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה מתוך נחת יהודי בניי חיי ומזוני רוויחי אמן

מינה יהודית

פורסם - 03/07/2020

בזכות התרומה שאני תורמת, אני מבקשת ברכה לביאת המשיח במהרה

אושרית

פורסם - 01/07/2020

בע״ה שיהיה לברכה והצלחה, גאולת עם ישראל בחסד וברחמיםשנזכה למלכות שמים, מלכות בית דוד ובית המקדש בניין עדי עד ושפע מזל טוב למתחתנים

יוסף מרדכי

פורסם - 30/06/2020

לזכות גדולי ישראל שליט"א

שירה

פורסם - 30/06/2020

להאמין בגדולי ישראל.

עליזה

פורסם - 28/06/2020

מבקשת ברכה לזיווג הגון ליצחקיעקב בן עליזה

משה

פורסם - 28/06/2020

במקום להשקיע ממון רב בהשתדלות אחרת, הנכון ביותר לתרום ולקבל את ברכת הרבנים

ערן

פורסם - 24/06/2020

ישועות

משה יהושע

פורסם - 23/06/2020

עפעס לכבוד הרבי שליט"א

dov

פורסם - 23/06/2020

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שכל התורמים יוושעו בכל משאלות ליבם לטובה ויתקדש שמו יתברך בעולם. אמן

שמואל אשר

פורסם - 23/06/2020

הרבי של כלל ישראל חותם, לא יכול להיות מישהו שלא יצטרף

שמואל אשר

פורסם - 23/06/2020

הרבי של כלל ישראל חותם, לא יכול להיות מישהו שלא יצטרף
אנונימי

תרם 150 ב 08.04.2021 20:44

יעל קורקוס

תרם 52 ב 09.01.2021 22:35

אנונימי

תרם 26 ב 24.11.2020 17:38

אנונימי

תרם 26 ב 17.09.2020 23:03

אנונימי

תרם 520 ב 17.09.2020 00:24

אנונימי

תרם 40 ב 07.09.2020 03:27

הילה פרידמן

תרם 520 ב 30.08.2020 03:09

אנונימי

תרם 520 ב 19.08.2020 00:30