'הכנסת כלה למהדרין'' - ועד הרבנים : ועד הרבנים 'הכנסת כלה למהדרין'' - ועד הרבנים

'הכנסת כלה למהדרין"
מספר קרן: 5121