קרן להצלת "מציל הנפשות" - ועד הרבנים : ועד הרבנים קרן להצלת "מציל הנפשות" - ועד הרבנים

קרן להצלת "מציל הנפשות"
מספר קרן: 5085

קריאת חירום להצלחת עסקן ייחודי שהוא ת"ח מופלג בתורה, משקם משפחות ומעמידם בקרן אורה, מחזיר ומשיב לב בנים אל אבותם, רבים חבים לו את חייהם הרוחניים והגשמיים כאחד, משפחה ברוכת ילדים כן ירבו.

כעת יש לו בבית בת מאורסת, וההוצאות רבו למעלה ראש, כאשר יש עדיין חובות רבים מנישואי בנו הקודם, שהינו ת"ח ובן עליה ועובד ד'.

אנא, אחים יקרים חושו לעמוד לימינו – כל תרומה חשובה מאד מאד.

מספר הקרן 5085