קרן פדיון שבויים - ועד הרבנים : ועד הרבנים קרן פדיון שבויים - ועד הרבנים

קרן פדיון שבויים
מספר קרן: 4920

500,000 ₪
  • 124,699 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 228 Donors

זעקת כ"ק מרן גאב"ד זכרון מאיר שליט"א:

בס"ד, ג' אב תשע"ט

אל אחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר, נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, לבוא לעזרת איש חי ורב פעלים תומך תורה באופן נפלא, הרבני החסיד המפואר…. שליט"א שעובר רדיפות מצד השלטונות בארה"ב, וכדי לחלצו מן המיצר צריכים לסכום של מליוני דולרים,

לכן הנני פונה בבקשה אישית מעומק הלב, לבא לעזרתו בסיוע של ממש, ויש בזה מצות פדיון שבויים כפשוטו ממש.

ובוודאי זכות המצוה הנשגבה של פדיון שבויים תעמוד לכל העוזרים והמסייעים להנצל מכל צרה וצוקה, ושיזכו לרוב תענוג ונחת מכל יוצאי חלציהם ובברכות עד בלי די מתוך בריאות גו"נ וכל טוב.

אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה ונזכה בקרוב ממש לגאולתן של ישראל בבנין בית הבחירה בב"א

המדבר בצדקה מעומקא דליבא

חיים מאיר הלוי ואזנר

 

משה

פורסם - 07/08/2019

הכרת הטוב לאיש החסד

משפחת זיאת

פורסם - 06/08/2019

לזכות שלום בן אסתר פנינה

מאיר

פורסם - 04/08/2019

הכרת הטוב
אנונימי

תרם 500 ב 17.09.2020 16:34

אפשרות תרומה

סכום אחר

228 תורמים