רחל אמנו, עד מתי? - ועד הרבנים : ועד הרבנים רחל אמנו, עד מתי? - ועד הרבנים

רחל אמנו, עד מתי?
מספר קרן: 400

עד מתי נסבול מהקורונה?

עד מתי נמתין לשידוך?

עד מתי נתייסר בקשיי הפרנסה?

מתי תגיע כבר הישועה?

אלפי ישועות בזכות רחל אמנו

ילדים מרגישים נוח לבקש אצל אמא. באים לקבר רחל ושוטחים את כל הרצונות, פורקים כל מה שיש.

הלב שואל, ואמא מבקשת ישועה. זו אמא, וכל הבקשות שלנו- הן הבקשות שלה.

הרב מבריסק הורה שקבר רחל זהו מקום תפילה, כיוון שכך כתוב כבר בתורה הקדושה. אין שינוי. אותה דרך אפרתה, משעול הגלות. כאן מבקשים וכאן נענים.

השנה, בי"א חשוון, אנחנו עונים לאמא. לא רק מבקשים לעצמנו, גם שומעים את הבקשות שלה. רחל אמנו מבקשת עבור אלפי הנדכאים והנאנחים, עברו אלפי הבקשות במשרדי ועד הרבנים, שכולם-כולם הם ילדים שלה. ואנחנו עונים, ותורמים, ומצילים חיים.
מידה כנגד מידה ישמעו את הבקשות שלנו.

זה ההזדמנות שלנו להצטרף למערך התפילות של "ועד הרבנים ב"קבר רחל". כל יום תפילה קבועה, עקשנות מפצירה שבשמים נענים לה. ריבונו של עולם, אנחנו כאן עד שתיענה! אמא רחל, תתחנני בשביל בנייך!