מה עוד אפשר לעשות כדי לזכות לנחת מהילדים? - ועד הרבנים : ועד הרבנים מה עוד אפשר לעשות כדי לזכות לנחת מהילדים? - ועד הרבנים

מה עוד אפשר לעשות כדי לזכות לנחת מהילדים?
מספר קרן: 400

100,000 ₪
  • 28,861 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 130 Donors

כל הורה רוצה לראות את ילדיו נוהגים בדרך ארץ, מכבדים הורים, אוהבים ללמוד ומתפללים כראוי.

מה אנחנו לא עושים כדי לזכות לקבל את אלו מהילדים שלנו?

בכל דור הורים רצו, תמיד הם השקיעו, אבל היום בעידן הטכנולוגיה כל כך מעט שליטה יש לנו על הבחירות שלהם, כל כך מעט השפעה יש לנו עליהם, הרחוב כל כך וויזואלי ומושך,

מה נותר לנו כבר לעשות כדי לגרום להם להתקרב לראוי ולנכון ולזכות לראות מהם נחת יהודית?

עכשיו, בימים אלו ובמיוחד בזמן המסוגל ערב ראש חודש סיוון, עליו כתב

השל"ה הקדוש:

"שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיון… אז נקראים בנים לה' אלוקינו"

גדולי ומאורי התורה והחסידות בראשות מרן ראש הישיבה מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א פונים אל כל אחד מאיתנו "שכל אחד יפריש סכום הגון לצדקה בארה"ק להצלת ח"י אלפי ילדים של משפחות עמלי התורה בתוך הדחק"

 

ובערב ראש סיוון יתקיים מעמד אדיר בראשות גדולי ומאורי הדור בהשתתפות מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א מביתו. ובה הם יעתירו:

"על כל התורמים לוועד הרבנים שיזכו שיקויים תפילת השל"ה בהם בבניהם ובבנותיהם וכל יוצ"ח. שה' יטע בהם חשקות והתמדת … ויזכו ההורים לגדלם לתורה ולחופה בשמחה בלי שום עוגמת נפש ברוח ובגשם ולא ידעו שום צער ומכאוב כל ימיהם… וכל מה שנצרך להם מתוך בריאות ונחת"

 

 

 

אנונימי

פורסם - 30/05/2022

ברכת הצלחה להשלמת בנין בית הכנסת במעלה הזיתים .ברכת הצלחה להוצאה מחודשת של "דיוקים על התורה" של הרב הגאון פינחס וולף זצ"ל

אליסף דרומר

פורסם - 30/05/2022

לברכה והצלחה

טליה מאיה כהן

פורסם - 30/05/2022

לזיווג הגון בשבילי בבקשה 🙏🏽

אנונימי

פורסם - 29/05/2022

לתפילה בקבר השל"ה בערב ר"ח סיוון על שמואל מאיר בן מירל, שיחזור לדרך ישראל סבא ובתשובה שלימה ,וישקוד בתורה הקדו' מתוך טהרת הגוף והנפש .

אנונימי

פורסם - 29/05/2022

תפלה עבור רבקה בת נעמה
מנחם-מנדל יעקובוביץ

תרם 54 ב 01.09.2022 13:41

אנונימי

תרם 20 ב 02.06.2022 00:05

תרם 120 ב 30.05.2022 17:28

אנונימי

תרם 460 ב 30.05.2022 17:25

אנונימי

תרם 120 ב 30.05.2022 17:06

אנונימי

תרם 480 ב 30.05.2022 16:38

אנונימי

תרם 10 ב 30.05.2022 16:28

אליסף דרומר

תרם 120 ב 30.05.2022 15:31

אנונימי

תרם 120 ב 30.05.2022 14:45

אנונימי

תרם 120 ב 30.05.2022 11:53

אנונימי

תרם 120 ב 30.05.2022 11:52

אנונימי

תרם 120 ב 30.05.2022 11:50

אנונימי

תרם 120 ב 30.05.2022 11:49

אנונימי

תרם 120 ב 30.05.2022 11:48

אנונימי

תרם 120 ב 30.05.2022 11:46

טליה מאיה כהן

תרם 200 ב 30.05.2022 11:44

אנונימי

תרם 50 ב 30.05.2022 11:11

יוסף סבח

תרם 54 ב 30.05.2022 11:03

אנונימי

תרם 20 ב 30.05.2022 10:36

אנונימי

תרם 120 ב 30.05.2022 10:03

יוסף דביר

תרם 480 ב 30.05.2022 09:23

אנונימי

תרם 18 ב 30.05.2022 01:54

hadassah nelkenboim

תרם 18 ב 29.05.2022 17:40

משפחת זעירא

תרם 70 ב 29.05.2022 16:49

אנונימי

תרם 72 ב 29.05.2022 15:59

אנונימי

תרם 125 ב 29.05.2022 14:22

אנונימי

תרם 120 ב 29.05.2022 11:48

אנונימי

תרם 120 ב 29.05.2022 11:47

אנונימי

תרם 120 ב 29.05.2022 09:15

Josef KLEIN

תרם 50 ב 27.05.2022 10:05