הישועה שלכם מחכה לרגע הזה :העבירו את שמכם לתפילת גדולי ישראל בשעה התשיעית, שעת רצון נדירה לישועה! - ועד הרבנים : ועד הרבנים הישועה שלכם מחכה לרגע הזה :העבירו את שמכם לתפילת גדולי ישראל בשעה התשיעית, שעת רצון נדירה לישועה! - ועד הרבנים

הישועה שלכם מחכה לרגע הזה :העבירו את שמכם לתפילת גדולי ישראל בשעה התשיעית, שעת רצון נדירה לישועה!
מספר קרן: 400

השבת, פרשת ויצא ט' כסליו תשפ"ב זה קורה!

מובא בספרים: בשעה התשיעית, ביום התשיעי לחודש התשיעי, עת רצון לתפילה. המועד המסוגל יחול השנה ביום שבת קודש, פרשת ויצא, ט' כסליו, תשפ"ב. בין השעות: 13:41-13:50.

מקור הסגולה הוא בספר 'ברית מנוחה', ספר קדמון המוזכר על ידי רבי חיים ויטאל:

"קבלה יהיה בידך שהשנה התשיעית שנה מובחרת, החודש התשיעי הוא חודש טוב מן הטובים וחודש רצון, ויום התשיעי לחודש המובחר שבכל החודש, ושנה תשיעית של יום שעה טובה ומובחרת משעות היום – והיא מוכנה מאוד להצלחה, צינור לכל השפע".

בזמן המסוגל הזה יעמדו גדולי ישראל ויתפללו על כל מי שתורם 180 ₪ עבור המשפחות הנזקקות של ועד הרבנים.

השמות שיתקבלו במוקד עד ליום שישי  בשעה 14:00 יחולקו בין גדולי הרבנים והם יתפללו באפן אישי על כל שם והישועה הפרטית שלו:

מרן הגר"ח קנייבסקי, מרן הגר"ר אלבז, מרן האדמו"ר מויזניץ, מרן האדמו"ר מצאנז, מרן הגרב"מ אזרחי, מרן הגר"ש בעדני, מרן הגר"ד כהן, מרן הגר"מ אלישיב, מרן הגר"י שיינר, מרן הגר"מ צדקה, מרן הגר"ש כהן, מרן הר"י אידלשטיין, מרן האדמו"ר מנדבורנה, מרן הגר"י זילברשטיין.

 בנוסף לתפילה הזאת יערכו שליחי ועד הרבנים 6 מעמדי תפילה, בעיצומו של יום השבת במקומות הקדושים ביותר:

בכותל המערבי, במערת שמעון הצדיק, בקבר השל"ה, בהר מירון, בקבר בעל הנועם אלימלך בליזענסק שבפולין ובציון רבי ישעיה בקרעסטיר שבהונגריה.

במשרדי ועד הרבנים כבר הודפסו עשרות צ'קים של תמיכה למשפחות נזקקות שיחולקו בשבועות הקרובים!

מאות ילדים רעבים מחכים לתרומה המיוחדת שלכם השבת, בשבילכם זה סגולה שיכולה להביא לכם את הישועה לה אתם מצפים, בשבילם זה לחם לאכול בארוחה הבאה.

אל תחכו לרגע האחרון, הצטרפו לתפילת גדולי ישראל, תרמו למשפחות נזקקות ובעזרת ה' תזכו להוריד מלמעלה שפע ברכה וישועה!