משפחת גנז: אל תתנו לנו להיזרק לרחוב עם 5 ילדים! - ועד הרבנים : ועד הרבנים משפחת גנז: אל תתנו לנו להיזרק לרחוב עם 5 ילדים! - ועד הרבנים

משפחת גנז: אל תתנו לנו להיזרק לרחוב עם 5 ילדים!
מספר קרן: 3718

100,000 ₪
  • 102,047 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 1,002 Donors

בנימין ושרה גנז לא העלו בדעתם עד השנים האחרונות לאיזו מסכת חיים מטלטלת הם יסחפו.

זה התחיל במחלתו של בנימין, תחילה היה נראה כי מדובר על ווירוס קל שיחלוף תוך תקופה קצרה, אבל לאחר שעברו הימים והוא לא התאושש ההוא פנה לברר את פשר ההרגשה הקשה. הימים הבאים היו מסע בין רופא לבדיקה, בין פענוח למדידת נתונים, המסקנה הובהרה: מדובר על מחלה כרונית קשה.

שבועות חלפו, במשך ימים ארוכים בנימין היה במיטה, לאחר תקופה הוא קיבל הודעה ממקום עבודותו על פיטורים, כאן התחילה סאגה נוספת, מלבד הקושי של המחלה איתה התמודדה המשפחה כולה, המצב הכלכלי הלך והדרדר.

שרה רעייתו לא הרפתה, היא הוסיפה שעות עבודה כמוכרת בחנות בה היא עבדה, אבל בשכר המינימום שקבלה היא בקושי רב הצליחה לממן את הוצאות הרפואה של בנימין, מעט מזון והוצאות חיוניות לבית ופה ושם לכסות באופן חלקי את השכירות החודשית לדירת המגורים.

בחודשים האחרונים ב"ה התחתן הבן הבכור, משה, החתונה התקיימה בפשטות בלתי מצויה, אבל יחד עם זאת הכיס המצומק של המשפחה לא יכול היה לספוג אירוע בסדר גודל של חתונה. ודמי השכירות של דירת המגורים שלהם, לא שולמו…

בימים האחרונים המצב העגום הוכרע, משכיר הדירה הודיע כי הוא לא יוכל עוד להמתין ובמידה ובימים הקרובים לא יושלם סכום השכירות של החודשים האחרונים הוא ייאלץ להוציא את בני המשפחה מהדירה.

משפחת גנז תיזרק לרחוב כמו בתקופות האפלות ביותר בהסטוריה!!!

דמעותיה של שרה ומצבו הרפואי המדרדר של בנימין לא מותירות לב יהודי אדיש.

הגאון המפורסם רבי אשר אנשיל שווארץ, בעל הספר "מעדני אשר" שמכיר את המשפחה באופן אישי מתחנן לכל  מי שלב יהודי פועם בקרבו, לסייע למשפחה הנמצאת במצב מצוקה קשה שאף הולך ומדרדר עד סכנה של איבוד קורת הגג.

"ידיד שאני מכיר אותו מבית שמש, עלול להיזרק מהבית,

מדובר על  אבא לחמישה ילדים שמתחננים לפת לחם, מתחננים למיטה!!!" 

והוא מברך את התורמים "שפע בריאות ונחת וכל הברכות שבתורה"

אנונימי

פורסם - 05/08/2022

Refuah Shelama Shulamit Chana bat Nechama/Rachel Aliza bat Gittel/Yitzchak Yehuda ben Miriam

אנונימי

פורסם - 03/08/2022

ברכה והצלחה בכל מעשה ידכם בע"ה

אנונימי

פורסם - 02/08/2022

שתתחזקו הלאה ותראו ישועות

אנונימי

פורסם - 28/07/2022

ישועת ה’ כהרף עין

אנונימי

פורסם - 28/07/2022

שלא נשמע עוד שוד ושבר. אסאך אידיש נחת מכל יוצאי חלציכם!!

אנונימי

פורסם - 28/07/2022

כל טוב

אנונימי

פורסם - 27/07/2022

אין מעצור לה' מלהושיע אתכם

אנונימי

פורסם - 26/07/2022

התרומה ניתנת לרפואה שלימה של הרב גנץ ונחת ושמחה מכל הילדים והמשפחה היקרה!!

משה שפירא

פורסם - 25/07/2022

בשורות טובות

אנונימי

פורסם - 25/07/2022

בשורות טובות

אנונימי

פורסם - 25/07/2022

בהצלחה

אנונימי

פורסם - 25/07/2022

רפואה שלמה ובשורות טובות

אנונימי

פורסם - 25/07/2022

לזיווג הגון לשלומי בן סוזן בקרוב

אנונימי

פורסם - 24/07/2022

אבקש לשלוח קבלת מס בדואר

אנונימי

פורסם - 24/07/2022

לקרב את הגאולה ברחמים

מנחם מנדל שטרנבך

פורסם - 21/07/2022

לרפואת אלכסנדר בן דוד

אנונימי

פורסם - 21/07/2022

לעילוי נשמת עדינה בת שלמה

ירוחם יורם יוסף

פורסם - 21/07/2022

כל הישועות !!! יישר כח לכל התורמים

אנונימי

פורסם - 21/07/2022

רפואה שלמה ובשורות טובות

אהרן פרקש

פורסם - 21/07/2022

אשריך ר' אשר

אנונימי

פורסם - 21/07/2022

נא.לשלוח.קבלה.תודה.

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

רפואה שלמה , בעל הרחמים ירחם

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

התרומה על סך 85 גימטריה פ״נ אנא לעורר רחמים רבים ועצומים על נרנח״י של יחזקאל בן מרגלית לרפואה קרובה ושלמה מיד ממש לבריאות הגוף ושמחת הלב בריאות איתנה וחזקה בתוך כלל בני ישראל אמן כן יהי רצון שיהיה הכל בניקל בניקל

אביתר ס.

פורסם - 20/07/2022

שהמשפחה תצליח לחזור לאיתנה בעזרת השם, ושנשמע אנחנו וכל עמ"י רק בשורות טובות, ושניגאל בגאולה שלמה במהרה בימינו עם ארץ ישראל השלמה!

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

שיהיו לכם תמיד חיים רגועים ושלוים

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

בשורות טובות ותראו ישועת השם במהרה ממש בכל העניינים.

יצחק הראל

פורסם - 20/07/2022

מנין יבא עזרי? עזרי מעם ה' . הוא הבורא יעזור לכם

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

ה' ישמור על כל עם ישראל

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

לעילוי נשמת עדינה בת שלמה

יגאל חבשוש

פורסם - 20/07/2022

רפואה שלימה

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

לעלות נשמתו של אבי יצחק בן יוסף. בריאות ופרנסה טובה למשפחה היקרה

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

להצלחת יחיאל צבי בן חוה

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

בע"ה שהקב"ה ימלא חסרונן במהרה

צפורה זיסוביץ

פורסם - 20/07/2022

לזכות שושנה בת צפורה לזיווג הגון בקרוב. לזכות יעקב יהודה בן אסתר וצפורה בת אסתר לשלום בית אמיתי באמונה ובאהבה.

אנונימי

פורסם - 20/07/2022

ישועת השם כהרף עין

מיכל קליין

פורסם - 19/07/2022

לרפואה שלמה, ברכה והצלחה

אנונימי

פורסם - 19/07/2022

חזקו ואמצו שה ימלא כל משאלות ליבכם לטובה

אנונימי

פורסם - 19/07/2022

רפואה שלימה והרווחה בקרוב.

אנונימי

פורסם - 19/07/2022

קודם כל שיהיה להם בריאות פרנסה טובה ושפע

אנונימי

פורסם - 19/07/2022

בהצלחה.

אנונימי

פורסם - 19/07/2022

לברכה והצלחה למשפחה ולתורמים

יעל וזהר הלל

פורסם - 19/07/2022

רפואה שלמה ובשורות טובות בקרוב ממש!!!

אנונימי

פורסם - 19/07/2022

תודה רבה על הזכות לתרום צדקה אמיתית.

אנונימי

פורסם - 19/07/2022

רפואה שלימה, ושפע ברכה וטוב. משיח עכשיו!

אברהם אירגאס

פורסם - 19/07/2022

קרן 3718

אנונימי

פורסם - 19/07/2022

רפואה שלימה ומהירה ובהצלחה בכל מכל כל

אנונימי

פורסם - 18/07/2022

השם ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה השתא בעגלא ובזמן קריב

תרם 15 ב 25.04.2023 15:02

מנחם-מנדל יעקובוביץ

תרם 54 ב 30.10.2022 19:26

חיים אדלר

תרם 100 ב 25.09.2022 10:39

שלום ויינמן

תרם 50 ב 12.09.2022 14:50

אנונימי

תרם 60 ב 06.09.2022 15:04

אנונימי

תרם 36 ב 05.09.2022 20:37

אנונימי

תרם 30 ב 02.09.2022 17:06

תרם 18 ב 26.08.2022 00:32

אנונימי

תרם 26 ב 24.08.2022 21:52

אנונימי

תרם 260 ב 22.08.2022 00:31

ללא קבלה כנ"ל

תרם 5 ב 20.08.2022 22:20

אנונימי

תרם 72 ב 19.08.2022 03:48

אנונימי

תרם 3 ב 16.08.2022 06:53

ברוך דייטש

תרם 18 ב 16.08.2022 02:38

תרם 20 ב 16.08.2022 00:32

רחל ברוורמן

תרם 20 ב 16.08.2022 00:20

תרם 18 ב 16.08.2022 00:04

אנונימי

תרם 18 ב 15.08.2022 23:19

תרם 10 ב 10.08.2022 11:10

אנונימי

תרם 3840 ב 10.08.2022 10:56

אנונימי

תרם 2 ב 09.08.2022 16:21

אנונימי

תרם 100 ב 08.08.2022 18:00

אנונימי

תרם 50 ב 08.08.2022 17:45

אנונימי

תרם 50 ב 08.08.2022 15:53

אנונימי

תרם 50 ב 07.08.2022 23:18

אברהם רנד

תרם 10 ב 07.08.2022 11:07

אנונימי

תרם 72 ב 06.08.2022 23:46

אנונימי

תרם 310 ב 05.08.2022 15:31

אנונימי

תרם 72 ב 05.08.2022 11:48

אנונימי

תרם 20 ב 03.08.2022 04:31

אנונימי

תרם 52 ב 03.08.2022 00:36

אנונימי

תרם 101 ב 03.08.2022 00:14

Shaul vachnun

תרם 52 ב 02.08.2022 15:40

תרם 20 ב 02.08.2022 10:29

אנונימי

תרם 36 ב 02.08.2022 04:37

אנונימי

תרם 72 ב 01.08.2022 22:10

תרם 2 ב 01.08.2022 22:07

אנונימי

תרם 50 ב 01.08.2022 11:27

אנונימי

תרם 200 ב 01.08.2022 10:17

אנונימי

תרם 542 ב 01.08.2022 09:12

אנונימי

תרם 36 ב 01.08.2022 08:47

אנונימי

תרם 18 ב 31.07.2022 21:46

אנונימי

תרם 26 ב 31.07.2022 21:06

אנונימי

תרם 20 ב 31.07.2022 20:21

אנונימי

תרם 36 ב 31.07.2022 19:58

אנונימי

תרם 50 ב 31.07.2022 19:51

אנונימי

תרם 18 ב 31.07.2022 19:36

av Tahari

תרם 50 ב 31.07.2022 18:52

אנונימי

תרם 100 ב 31.07.2022 13:22

יחי המלך המשיח המשיח

תרם 18 ב 31.07.2022 13:06

אנונימי

תרם 100 ב 31.07.2022 12:34

אנונימי

תרם 18 ב 31.07.2022 11:09

מרדכי כהן

תרם 52 ב 31.07.2022 11:01

אנונימי

תרם 10 ב 31.07.2022 09:37

אנונימי

תרם 180 ב 31.07.2022 01:12

אנונימי

תרם 2 ב 29.07.2022 18:47

אנונימי

תרם 2 ב 29.07.2022 16:32

אנונימי

תרם 36 ב 29.07.2022 13:39

אנונימי

תרם 180 ב 29.07.2022 12:28

אנונימי

תרם 150 ב 29.07.2022 08:36

אנונימי

תרם 180 ב 29.07.2022 08:29

אנונימי

תרם 10 ב 29.07.2022 01:45

אנונימי

תרם 5 ב 28.07.2022 23:08

אנונימי

תרם 500 ב 28.07.2022 22:11

אנונימי

תרם 138 ב 28.07.2022 22:04

אנונימי

תרם 200 ב 28.07.2022 22:03

רבקה הרוש

תרם 50 ב 28.07.2022 21:45

תרם 20 ב 28.07.2022 21:35

אנונימי

תרם 50 ב 28.07.2022 20:52

יהודה יהודה

תרם 10 ב 28.07.2022 20:25

אנונימי

תרם 40 ב 28.07.2022 19:46

אנונימי

תרם 3 ב 28.07.2022 18:32

אנונימי

תרם 268 ב 28.07.2022 18:24

אנונימי

תרם 60 ב 28.07.2022 17:56

אנונימי

תרם 360 ב 28.07.2022 17:30

אנונימי

תרם 50 ב 28.07.2022 17:13

אנונימי

תרם 5 ב 28.07.2022 16:29

יונתן מסנר

תרם 15 ב 28.07.2022 16:18

אנונימי

תרם 36 ב 28.07.2022 15:36

אנונימי

תרם 120 ב 28.07.2022 14:06

אנונימי

תרם 207 ב 28.07.2022 13:41

אנונימי

תרם 18 ב 28.07.2022 13:00

מנחם מענדל הרצל

תרם 36 ב 28.07.2022 12:59

חיים אויש

תרם 18 ב 28.07.2022 12:42

דויד אבודרהם

תרם 18 ב 28.07.2022 12:11

אנונימי

תרם 36 ב 28.07.2022 11:37

אנונימי

תרם 18 ב 28.07.2022 11:14

אנונימי

תרם 10 ב 28.07.2022 11:04

anon anon

תרם 10 ב 28.07.2022 10:56

אנונימי

תרם 50 ב 28.07.2022 10:25

אנונימי

תרם 50 ב 28.07.2022 09:57

אנונימי

תרם 50 ב 28.07.2022 09:14

אנונימי

תרם 180 ב 28.07.2022 08:58

אנונימי

תרם 20 ב 28.07.2022 08:53

אנונימי

תרם 60 ב 28.07.2022 07:59

אנונימי

תרם 18 ב 28.07.2022 07:51

אנונימי

תרם 180 ב 28.07.2022 07:39

אנונימי

תרם 200 ב 28.07.2022 01:53

שלום ויינמן

תרם 100 ב 28.07.2022 01:38

אנונימי

תרם 18 ב 28.07.2022 00:57

אנונימי

תרם 200 ב 28.07.2022 00:47

אנונימי

תרם 54 ב 27.07.2022 22:38

אנונימי

תרם 26 ב 27.07.2022 22:16

אנונימי

תרם 50 ב 27.07.2022 22:08

תרם 2 ב 27.07.2022 20:27

Yishay Pinhas

תרם 100 ב 27.07.2022 19:42

אנונימי

תרם 50 ב 27.07.2022 19:40

מרדכי לב

תרם 40 ב 27.07.2022 17:04

אנונימי

תרם 180 ב 27.07.2022 16:50

אנונימי

תרם 52 ב 27.07.2022 16:43

אנונימי

תרם 50 ב 27.07.2022 16:11

אנונימי

תרם 50 ב 27.07.2022 15:54

אנונימי

תרם 18 ב 27.07.2022 15:39

אנונימי

תרם 10 ב 27.07.2022 15:37

אנונימי

תרם 1000 ב 27.07.2022 15:26

אנונימי

תרם 18 ב 27.07.2022 14:52

אנונימי

תרם 18 ב 27.07.2022 14:49

אנונימי

תרם 350 ב 27.07.2022 14:04

אנונימי

תרם 36 ב 27.07.2022 13:29

אנונימי

תרם 100 ב 27.07.2022 11:07

אנונימי

תרם 100 ב 27.07.2022 10:28

אנונימי

תרם 2 ב 27.07.2022 10:10

אנונימי

תרם 50 ב 27.07.2022 09:57

תרם 31 ב 27.07.2022 08:04

אנונימי

תרם 50 ב 27.07.2022 06:45

אלי הינריך

תרם 50 ב 27.07.2022 00:55

אנונימי

תרם 20 ב 27.07.2022 00:44

אנונימי

תרם 20 ב 26.07.2022 23:39

אנונימי

תרם 120 ב 26.07.2022 23:09

תרם 50 ב 26.07.2022 22:42

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2022 22:37

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2022 22:15

יוחנן ארלנגר

תרם 52 ב 26.07.2022 21:24

תרם 50 ב 26.07.2022 20:28

אנונימי

תרם 250 ב 26.07.2022 20:15

יעקב זינגר

תרם 5 ב 26.07.2022 19:55

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2022 19:52

אנונימי

תרם 2 ב 26.07.2022 19:14

אנונימי

תרם 10 ב 26.07.2022 18:46

אנונימי

תרם 30 ב 26.07.2022 18:46

אנונימי

תרם 22 ב 26.07.2022 18:43

תרם 18 ב 26.07.2022 18:39

אנונימי

תרם 3 ב 26.07.2022 18:33

אנונימי

תרם 120 ב 26.07.2022 17:50

עידו כחלון

תרם 300 ב 26.07.2022 17:37

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2022 17:23

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2022 16:00

רפאל אשר

תרם 10 ב 26.07.2022 15:25

תרם 101 ב 26.07.2022 14:57

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2022 14:40

אנונימי

תרם 36 ב 26.07.2022 13:41

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2022 12:28

אנונימי

תרם 25 ב 26.07.2022 11:35

מרים דיויס

תרם 15 ב 26.07.2022 11:31

אנונימי

תרם 100 ב 26.07.2022 10:53

אנונימי

תרם 100 ב 26.07.2022 10:00

אנונימי

תרם 100 ב 26.07.2022 08:29

אנונימי

תרם 80 ב 26.07.2022 07:11

Sam Kahn

תרם 10 ב 26.07.2022 04:13

יאיר נווה

תרם 100 ב 26.07.2022 00:24

אנונימי

תרם 18 ב 25.07.2022 23:42

אנונימי

תרם 25 ב 25.07.2022 20:33

תרם 25 ב 25.07.2022 19:52

תרם 120 ב 25.07.2022 19:02

אנונימי

תרם 180 ב 25.07.2022 18:04

תרם 30 ב 25.07.2022 18:03

חנה

תרם 20 ב 25.07.2022 17:31

אנונימי

תרם 50 ב 25.07.2022 17:27

אנונימי

תרם 18 ב 25.07.2022 15:44

אנונימי

תרם 2 ב 25.07.2022 15:43

אנונימי

תרם 100 ב 25.07.2022 15:35

משה שפירא

תרם 65 ב 25.07.2022 15:14

אנונימי

תרם 36 ב 25.07.2022 15:11

מרדכי ברגר

תרם 18 ב 25.07.2022 14:56

אנונימי

תרם 200 ב 25.07.2022 14:51

משה לוי

תרם 100 ב 25.07.2022 14:42

אנונימי

תרם 180 ב 25.07.2022 14:19

אנונימי

תרם 10 ב 25.07.2022 14:12

אנונימי

תרם 10 ב 25.07.2022 14:04

אנונימי

תרם 50 ב 25.07.2022 14:03

אנונימי

תרם 20 ב 25.07.2022 13:58

אנונימי

תרם 100 ב 25.07.2022 13:54

אנונימי

תרם 18 ב 25.07.2022 13:35

אנונימי

תרם 100 ב 25.07.2022 13:33

אנונימי

תרם 36 ב 25.07.2022 13:33

אנונימי

תרם 15 ב 25.07.2022 13:31

אנונימי

תרם 20 ב 25.07.2022 13:31

לירון בידני

תרם 130 ב 25.07.2022 13:23

אנונימי

תרם 18 ב 25.07.2022 13:22

אנונימי

תרם 10 ב 25.07.2022 13:19

יחי המלך המשיח המשיח

תרם 36 ב 25.07.2022 13:13

ח י

תרם 18 ב 25.07.2022 13:07

עקיבא גרינצייג

תרם 36 ב 25.07.2022 12:48

אנונימי

תרם 100 ב 25.07.2022 12:39

אנונימי

תרם 52 ב 25.07.2022 12:18

אנונימי

תרם 180 ב 25.07.2022 12:15

אנונימי

תרם 25 ב 25.07.2022 11:24

אנונימי

תרם 5000 ב 25.07.2022 11:04

אברהם הופמן

תרם 50 ב 25.07.2022 10:20

אנונימי

תרם 10 ב 25.07.2022 08:24

אנונימי

תרם 100 ב 25.07.2022 07:37

אנונימי

תרם 20 ב 25.07.2022 01:37

תרם 5 ב 24.07.2022 22:45

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2022 21:31

אנונימי

תרם 207 ב 24.07.2022 21:26

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2022 21:17

אנונימי

תרם 36 ב 24.07.2022 20:17

אנונימי

תרם 1 ב 24.07.2022 20:16

אנונימי

תרם 18 ב 24.07.2022 19:53

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2022 19:40

אנונימי

תרם 36 ב 24.07.2022 19:07

אנונימי

תרם 108 ב 24.07.2022 19:04

אנונימי

תרם 50 ב 24.07.2022 18:16

אנונימי

תרם 101 ב 24.07.2022 18:15

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2022 18:14

אנונימי

תרם 500 ב 24.07.2022 18:10

אנונימי

תרם 5 ב 24.07.2022 18:06

אנונימי

תרם 2 ב 24.07.2022 18:05

אנונימי

תרם 5 ב 24.07.2022 17:27

אנונימי

תרם 180 ב 24.07.2022 14:25

אנונימי

תרם 2 ב 24.07.2022 13:41

אנונימי

תרם 3000 ב 24.07.2022 12:23

אנונימי

תרם 18 ב 24.07.2022 09:46

תרם 200 ב 23.07.2022 23:37

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2022 22:04

אנונימי

תרם 180 ב 23.07.2022 16:11

אנונימי

תרם 20 ב 22.07.2022 16:40

אנונימי

תרם 36 ב 22.07.2022 16:31

שושנה חרמץ

תרם 180 ב 22.07.2022 14:54

אנונימי

תרם 120 ב 22.07.2022 12:45

אנונימי

תרם 200 ב 22.07.2022 12:03

חיים מאיר ויזל

תרם 18 ב 22.07.2022 11:19

תרם 30 ב 22.07.2022 10:21

תרם 20 ב 22.07.2022 09:42

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2022 03:04

תרם 12 ב 22.07.2022 02:36

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2022 01:39

Esther Nicoll

תרם 26 ב 22.07.2022 00:14

אנונימי

תרם 18 ב 21.07.2022 22:54

SIMON MOSKOWITS

תרם 101 ב 21.07.2022 22:41

אנונימי

תרם 20 ב 21.07.2022 22:13

מנחם מנדל שטרנבך

תרם 770 ב 21.07.2022 21:32

שרה אורן

תרם 20 ב 21.07.2022 19:54

אנונימי

תרם 10 ב 21.07.2022 18:59

תרם 50 ב 21.07.2022 18:54

אנונימי

תרם 107 ב 21.07.2022 18:22

ELIESER FETMAN

תרם 10 ב 21.07.2022 17:21

בנימין יורוביץ

תרם 100 ב 21.07.2022 17:02

תרם 35 ב 21.07.2022 16:52

אנונימי

תרם 200 ב 21.07.2022 16:25

אנונימי

תרם 50 ב 21.07.2022 16:08

אנונימי

תרם 18 ב 21.07.2022 15:49

אנונימי

תרם 120 ב 21.07.2022 15:33

אנונימי

תרם 50 ב 21.07.2022 15:23

ברכה קורקוס

תרם 36 ב 21.07.2022 15:13

אנונימי

תרם 100 ב 21.07.2022 15:07

אנונימי

תרם 36 ב 21.07.2022 15:03

אנונימי

תרם 100 ב 21.07.2022 14:35

תרם 50 ב 21.07.2022 14:28

אנונימי

תרם 50 ב 21.07.2022 14:27

אנונימי

תרם 18 ב 21.07.2022 14:18

הלל לודמיר

תרם 20 ב 21.07.2022 14:11

אנונימי

תרם 52 ב 21.07.2022 14:09

משה בן חמו

תרם 180 ב 21.07.2022 14:07

אנונימי

תרם 25 ב 21.07.2022 14:01

אנונימי

תרם 2 ב 21.07.2022 13:48

אנונימי

תרם 250 ב 21.07.2022 13:18

אנונימי

תרם 1000 ב 21.07.2022 13:17

חיה לוריא

תרם 50 ב 21.07.2022 13:17

Moshé Alloul

תרם 20 ב 21.07.2022 13:16

תרם 20 ב 21.07.2022 13:14

תרם 18 ב 21.07.2022 13:05

אנונימי

תרם 18 ב 21.07.2022 12:55

משה פרוש

תרם 18 ב 21.07.2022 12:34

אנונימי

תרם 18 ב 21.07.2022 12:29

אנונימי

תרם 18 ב 21.07.2022 12:07

אברהם שמחה כאשיאן

תרם 10 ב 21.07.2022 12:05

אנונימי

תרם 52 ב 21.07.2022 12:03

ירוחם יורם יוסף

תרם 101 ב 21.07.2022 12:02

אנונימי

תרם 60 ב 21.07.2022 11:58

אנונימי

תרם 300 ב 21.07.2022 11:57

גבריאל דוידוביץ

תרם 18 ב 21.07.2022 11:56

אנונימי

תרם 18 ב 21.07.2022 11:49

אורית הלל

תרם 100 ב 21.07.2022 11:40

FRED EL BAZE

תרם 52 ב 21.07.2022 11:37

אנונימי

תרם 18 ב 21.07.2022 11:36

אנונימי

תרם 180 ב 21.07.2022 11:35

אנונימי

תרם 30 ב 21.07.2022 11:34

אנונימי

תרם 50 ב 21.07.2022 11:30

אנונימי

תרם 36 ב 21.07.2022 11:30

תרם 18 ב 21.07.2022 11:28

תרם 18 ב 21.07.2022 11:19

אנונימי

תרם 2 ב 21.07.2022 11:11

אהרן פרקש

תרם 18 ב 21.07.2022 10:02

אנונימי

תרם 100 ב 21.07.2022 09:48

אנונימי

תרם 60 ב 21.07.2022 09:14

אנונימי

תרם 200 ב 21.07.2022 08:26

שמעון מאדר

תרם 10 ב 21.07.2022 07:04

אנונימי

תרם 1000 ב 21.07.2022 06:39

יהודה אריה גוברמן

תרם 72 ב 21.07.2022 02:44

אנונימי

תרם 10 ב 21.07.2022 00:38

אנונימי

תרם 202 ב 20.07.2022 23:47

תרם 6 ב 20.07.2022 23:36

תרם 52 ב 20.07.2022 23:30

יחי המלך המשיח המשיח

תרם 36 ב 20.07.2022 23:20

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 22:29

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 21:49

אנונימי

תרם 85 ב 20.07.2022 21:46

אנונימי

תרם 40 ב 20.07.2022 21:45

דרור

תרם 100 ב 20.07.2022 21:38

אביתר ס.

תרם 50 ב 20.07.2022 21:35

אנונימי

תרם 10 ב 20.07.2022 21:32

אנונימי

תרם 180 ב 20.07.2022 21:11

אנונימי

תרם 36 ב 20.07.2022 20:07

אנונימי

תרם 200 ב 20.07.2022 19:52

אנונימי

תרם 20 ב 20.07.2022 19:46

אנונימי

תרם 5 ב 20.07.2022 19:40

אנונימי

תרם 50 ב 20.07.2022 18:57

אנונימי

תרם 50 ב 20.07.2022 18:41

תרם 5 ב 20.07.2022 18:16

אלחנן יעקובוביץ

תרם 54 ב 20.07.2022 17:35

Shlomo Frid

תרם 200 ב 20.07.2022 17:13

יצחק הראל

תרם 101 ב 20.07.2022 17:06

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 16:48

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 16:46

אנונימי

תרם 50 ב 20.07.2022 16:42

אנונימי

תרם 26 ב 20.07.2022 16:36

יגאל מזרחי

תרם 101 ב 20.07.2022 16:34

תרם 50 ב 20.07.2022 16:11

אנונימי

תרם 60 ב 20.07.2022 15:49

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 15:23

יגאל חבשוש

תרם 20 ב 20.07.2022 15:06

אנונימי

תרם 180 ב 20.07.2022 14:55

Feldman

תרם 36 ב 20.07.2022 14:50

רבקה ביקסנשפנר

תרם 50 ב 20.07.2022 14:27

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 14:12

אנונימי

תרם 72 ב 20.07.2022 14:06

Yishay Pinhas

תרם 200 ב 20.07.2022 14:00

אנונימי

תרם 36 ב 20.07.2022 13:28

אנונימי

תרם 180 ב 20.07.2022 13:10

אנונימי

תרם 18 ב 20.07.2022 13:01

אנונימי

תרם 180 ב 20.07.2022 12:59

אנונימי

תרם 2 ב 20.07.2022 12:57

אנונימי

תרם 18 ב 20.07.2022 12:49

לבריאות כול עם ישראל חדד

תרם 18 ב 20.07.2022 12:43

ליטל אשורוב

תרם 30 ב 20.07.2022 12:07

אנונימי

תרם 30 ב 20.07.2022 12:02

אנונימי

תרם 200 ב 20.07.2022 11:55

אברהם שמואל בנימין שישא

תרם 16 ב 20.07.2022 11:39

בנימין מיכאלי

תרם 286 ב 20.07.2022 11:39

אנונימי

תרם 18 ב 20.07.2022 11:39

אנונימי

תרם 200 ב 20.07.2022 11:37

מירי איצקוביץ

תרם 50 ב 20.07.2022 11:21

אנונימי

תרם 20 ב 20.07.2022 11:18

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 11:15

תרם 19 ב 20.07.2022 11:13

אנונימי

תרם 18 ב 20.07.2022 11:12

תרם 50 ב 20.07.2022 10:53

אנונימי

תרם 50 ב 20.07.2022 10:40

אנונימי

תרם 250 ב 20.07.2022 10:22

אנונימי

תרם 18 ב 20.07.2022 10:17

אנונימי

תרם 180 ב 20.07.2022 10:08

אנונימי

תרם 20 ב 20.07.2022 10:05

תרם 20 ב 20.07.2022 09:44

אנונימי

תרם 36 ב 20.07.2022 09:14

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 09:09

אנונימי

תרם 36 ב 20.07.2022 09:05

צפורה זיסוביץ

תרם 50 ב 20.07.2022 09:00

אנונימי

תרם 25 ב 20.07.2022 08:52

אנונימי

תרם 200 ב 20.07.2022 07:13

דוד ש

תרם 50 ב 20.07.2022 06:42

אנונימי

תרם 101 ב 20.07.2022 05:48

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 04:51

אנונימי

תרם 100 ב 20.07.2022 04:27

אנונימי

תרם 50 ב 20.07.2022 01:54

אנונימי

תרם 51 ב 20.07.2022 01:17

אנונימי

תרם 36 ב 20.07.2022 01:13

אנונימי

תרם 101 ב 20.07.2022 00:50

תרם 10 ב 20.07.2022 00:37

אנונימי

תרם 120 ב 20.07.2022 00:36

אנונימי

תרם 20 ב 20.07.2022 00:16

תרם 260 ב 19.07.2022 23:56

אנונימי

תרם 20 ב 19.07.2022 23:43

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 23:20

תרם 2 ב 19.07.2022 23:16

אנונימי

תרם 200 ב 19.07.2022 23:05

אנונימי

תרם 30 ב 19.07.2022 22:34

אנונימי

תרם 1 ב 19.07.2022 22:33

תרם 10 ב 19.07.2022 22:31

אנונימי

תרם 25 ב 19.07.2022 21:59

רוני כהן

תרם 200 ב 19.07.2022 21:57

רותפ פ

תרם 200 ב 19.07.2022 21:37

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 21:13

אנונימי

תרם 50 ב 19.07.2022 20:41

אנונימי

תרם 36 ב 19.07.2022 20:19

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 20:13

אנונימי

תרם 180 ב 19.07.2022 19:53

אנונימי

תרם 36.00 ב 19.07.2022 19:50

אנונימי

תרם 360.00 ב 19.07.2022 19:21

אנונימי

תרם 20 ב 19.07.2022 19:08

אנונימי

תרם 18 ב 19.07.2022 19:06

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 18:28

אנונימי

תרם 10 ב 19.07.2022 18:28

אנונימי

תרם 25 ב 19.07.2022 18:21

מיכל קליין

תרם 250 ב 19.07.2022 18:19

יעקב זינגר

תרם 5 ב 19.07.2022 18:13

אנונימי

תרם 180 ב 19.07.2022 18:12

ש לוב

תרם 20 ב 19.07.2022 17:52

אנונימי

תרם 101 ב 19.07.2022 17:43

Ollech Henri

תרם 100 ב 19.07.2022 16:51

אנונימי

תרם 30 ב 19.07.2022 16:40

yona rov

תרם 50 ב 19.07.2022 16:22

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 16:22

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 15:18

אנונימי

תרם 250 ב 19.07.2022 15:13

יוסף תמיר

תרם 36 ב 19.07.2022 15:11

ציון טל

תרם 18 ב 19.07.2022 14:59

רונן אברגיל

תרם 100 ב 19.07.2022 14:47

אנונימי

תרם 18 ב 19.07.2022 14:14

אנונימי

תרם 20 ב 19.07.2022 13:51

אברהם קליין

תרם 180 ב 19.07.2022 13:31

אנונימי

תרם 50 ב 19.07.2022 13:18

שלמה סלבוצקי

תרם 180 ב 19.07.2022 12:30

אנונימי

תרם 101 ב 19.07.2022 12:26

יחזקאל טאוב

תרם 50 ב 19.07.2022 12:22

אנונימי

תרם 40 ב 19.07.2022 12:15

אנונימי

תרם 20 ב 19.07.2022 11:55

יחיאל שפירא

תרם 30 ב 19.07.2022 11:39

אנונימי

תרם 18 ב 19.07.2022 11:24

אביעד ויסולי

תרם 250 ב 19.07.2022 10:52

אנונימי

תרם 180 ב 19.07.2022 10:40

בתיה צורי

תרם 55 ב 19.07.2022 10:23

אנונימי

תרם 65 ב 19.07.2022 10:20

תרם 36 ב 19.07.2022 09:51

אנונימי

תרם 18 ב 19.07.2022 09:44

תרם 72 ב 19.07.2022 09:42

אנונימי

תרם 50 ב 19.07.2022 09:42

אנונימי

תרם 18 ב 19.07.2022 09:20

אנונימי

תרם 36 ב 19.07.2022 09:17

אנונימי

תרם 10 ב 19.07.2022 09:02

אנונימי

תרם 10 ב 19.07.2022 08:40

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 08:31

אנונימי

תרם 200 ב 19.07.2022 08:20

אנונימי

תרם 120 ב 19.07.2022 08:19

מרדכי לפאיר

תרם 180 ב 19.07.2022 08:11

טובה ע.

תרם 100 ב 19.07.2022 08:10

ישראל טרופר

תרם 6 ב 19.07.2022 07:58

יעל וזהר הלל

תרם 200 ב 19.07.2022 07:57

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 07:55

אנונימי

תרם 180 ב 19.07.2022 07:08

אנונימי

תרם 51 ב 19.07.2022 06:58

אנונימי

תרם 2 ב 19.07.2022 06:48

אנונימי

תרם 36 ב 19.07.2022 06:37

Sara Newman

תרם 180 ב 19.07.2022 05:55

תרם 100 ב 19.07.2022 03:48

מרדכי קופרמן

תרם 100 ב 19.07.2022 02:23

אנונימי

תרם 36 ב 19.07.2022 02:10

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 02:05

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 01:47

אנונימי

תרם 25 ב 19.07.2022 01:29

אברהם אירגאס

תרם 52 ב 19.07.2022 01:28

אנונימי

תרם 26 ב 19.07.2022 01:21

תרם 18 ב 19.07.2022 01:13

שי לייכטמן

תרם 36 ב 19.07.2022 01:07

אנונימי

תרם 50 ב 19.07.2022 00:37

תרם 10 ב 19.07.2022 00:34

אנונימי

תרם 50 ב 19.07.2022 00:31

אנונימי

תרם 25 ב 19.07.2022 00:29

אנונימי

תרם 100 ב 19.07.2022 00:20

אנונימי

תרם 20 ב 19.07.2022 00:16

אנונימי

תרם 36 ב 19.07.2022 00:11

אנונימי

תרם 177 ב 19.07.2022 00:11

Kfir Lavi

תרם 52 ב 19.07.2022 00:06

תומר ויזר

תרם 148 ב 19.07.2022 00:06

אנונימי

תרם 88 ב 19.07.2022 00:04

אנונימי

תרם 5 ב 19.07.2022 00:00

רחל דויטש

תרם 180 ב 18.07.2022 23:59

אנונימי

תרם 18 ב 18.07.2022 23:34

אנונימי

תרם 50 ב 18.07.2022 23:24

אנונימי

תרם 31 ב 18.07.2022 22:41

אנונימי

תרם 5 ב 18.07.2022 22:30

אנונימי

תרם 1000 ב 18.07.2022 22:28

ירון הרפז

תרם 100 ב 18.07.2022 22:26

אנונימי

תרם 180 ב 18.07.2022 22:13

תרם 100 ב 18.07.2022 22:13

אנונימי

תרם 200 ב 18.07.2022 22:12

אנונימי

תרם 18 ב 18.07.2022 22:08

אנונימי

תרם 100 ב 18.07.2022 21:57

אנונימי

תרם 100 ב 18.07.2022 21:47

שרה קרומביין

תרם 75 ב 18.07.2022 21:34

אנונימי

תרם 30 ב 18.07.2022 21:32

שרגא ואלכסנדרה רוזנברג

תרם 100 ב 18.07.2022 20:59

תרם 18 ב 18.07.2022 20:50

אנונימי

תרם 15 ב 18.07.2022 20:47

אנונימי

תרם 50 ב 18.07.2022 20:34

אנונימי

תרם 25 ב 18.07.2022 19:44

אנונימי

תרם 100 ב 18.07.2022 19:29

אנונימי

תרם 18 ב 18.07.2022 19:09

אנונימי

תרם 50 ב 18.07.2022 19:06

שלמה קלינמן

תרם 36 ב 18.07.2022 18:43

אנונימי

תרם 100 ב 18.07.2022 16:03

אנונימי

תרם 50 ב 18.07.2022 15:51