"אבא, אבא אני טובעת תציל אותי" - ועד הרבנים : ועד הרבנים "אבא, אבא אני טובעת תציל אותי" - ועד הרבנים

"אבא, אבא אני טובעת תציל אותי"
מספר קרן: 28403

orphans_bloy_

.

א-ב-א! קול צעקה עולה ממי הירדן, מפלח את השמים השחורים, אבא!!!!  המים מתנפלים כמו חיה רעבה, הזרם חזק, האדמה נשמטת. האוויר. האוויר נגמ-ר-ר

.
א-ב-א!  ואבא בא. בא כמו תמיד. מטפס על אבני הגדה החלקלקות, טרוף נשימה. אבא בכל נפשו ובכל מאודו. אבא שלעולם לא משאיר את ילדתו לבד. הוא בא.

.
א-ב-א!  מתייפחים 15 יתומים. מתוכן 11 עדיין בבית. בוכה כלה חודש לפני חתונתה. בוכה תינוק בן שנה. הלב נשבר, ונשארת רק הקריאה, מתייפחת, תמה, ילדותית, ילד קורא לאבא שלו.

.
ואבא לא בא.  ואבא לא יבוא. אף פעם.

.

היום יפנה, השמש יבוא ויפנה, נבואה שעריך. שנה שעברה, כשאמרו בבתי כנסיות בדמעות: מי במים, ומי באש, הוא נכתב שם. אבל גם אז, כשנחתמה הגזירה, נתנו לו עוד כמעט שנה שלימה, כמעט…

.
השנה מתחלפת בלוח, אבל אצל 11 היתומים הקטנים של משפחת בלוי נעצרו החיים, לנצח.

.

תנו כעת את הכח ל-11 היתומים הקטנים את הכח להתגבר

זכרו לציין בתרומתכם את מספר הקרן 4350

.