קרן "והסירותי מחלה מקרבך" להצלת 243 החולים - ועד הרבנים : ועד הרבנים קרן "והסירותי מחלה מקרבך" להצלת 243 החולים - ועד הרבנים

קרן "והסירותי מחלה מקרבך" להצלת 243 החולים
מספר קרן: 5060

"זעקת 243 החולים הקשים באה אלינו"

החדר הקטן ברחוב רשב"ם 23 ראה הרבה. ובכל זאת, מה שארע שם ביום ראשון י"א תמוז עוד לא ארע מעולם.

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א קרא בצעד נדיר לכ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א. שני גדולי ישראל הנושאים את העם על ליבם התוועדו למטרה אחת ויחידה. רק נושא אחד הועלה ביניהם במפגש המרטיט בביתו של מרן שר התורה רבי חיים שליט"א

243 חולים ובני משפחותיהם חייבים הצלה דחופה! כל רגע קריטי בשבילם, כל דקה היא שאלה של חיים!

"הדברים הגיעו עד כדי פיקוח נפש, להם ולבני משפחותיהם" – כותבים גדולי הדור.

אי אפשר לחכות עוד יום. עכשיו! ממש עכשיו צריך לפעול למענם. מעבר לנורמה, בסכומים משמעותיים יותר משאנחנו נותנים בדרך כלל.

הטפסים והמסמכים הרפואיים נפרסים בפני גדולי הדור. מרן שה"ת שליט"א ומרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א מדפדפים ונאנחים.

הדפים שותתים דם. בעמוד אחד רואים את אמא, מחוברת למכשיר דיאליזה ביתי לטיפול יומיומי. הרצפה שחורה וילדון בן ארבע מציג בפניה ציור מהגן ומצפה לתשומת לב. היא מתאמצת לשמור את עפעפיה הנפולים פתוחים.

בעשרות מהמקרים אחד מבני המשפחה חולה אונקולוגי, והשגרה סובבת סביבו ואיבדה כל נורמליות.

בעיות רפואיות שמציפות את הדמיון בחרדה, וגם כאלה נדירות שלא שמענו עליהם. אבא בכסא גלגלים, ילד שנתקף בניוון שרירים פתאומי, היה רץ ומדבר ושמח ופתאום כלוא בגוף משותק והוריו מריצים אותו לכל טיפול אפשרי.

בדפים אחרים מצפים בכיליון עיניים לתרופה או טיפול מציל חיים. השעון מתקדם בתקתוק מונוטוני: עוד שעה אזלה, יום נוסף. הפתח לחיים קטן ומצטמצם.

מרן הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א מתאר את מצוקתם הנואשת של משפחות החולים. 243 משפחות חולים קריטיים, שחייבות הצלה דחופה!

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א מחליטים על הקמת קרן מיוחדת להצלת 243 משפחות החולים. "על כן הקמנו קרן מיוחדת בועד הרבנים לענייני צדקה…" – קרן פרטית של שני ענקי עולם!

והם מבטיחים: 

מי שיתאמץ עכשיו לתת "ינצלו הם ובני ביתם מכל מחלה מידה כנגד מידה!"

גדולי הדור גוזרים על התורמים  "כל המחלה לא אשים עליך!"

"יראו ישועות גדולות"

"ויזכו לעשות שמחה בביתם"

וזה שווה, להתאמץ מעבר לרגיל, להיות שותפים עם גדולי הדור בהצלת 243 חולים, ולזכות להבטחה הנדירה "כל המחלה לא אשים עליך" – שבעזרת השם נזכה אנו ובני בתינו לבריאות ולשלום.