מזכרת אחרונה: מטבעות שמירה בודדים שהתברכו בערב פורים בידיו של מרן שר התורה זצוק"ל עבור תורמי ועד הרבנים - ועד הרבנים : ועד הרבנים מזכרת אחרונה: מטבעות שמירה בודדים שהתברכו בערב פורים בידיו של מרן שר התורה זצוק"ל עבור תורמי ועד הרבנים - ועד הרבנים

מזכרת אחרונה: מטבעות שמירה בודדים שהתברכו בערב פורים בידיו של מרן שר התורה זצוק"ל עבור תורמי ועד הרבנים
מספר קרן: 184

500,000 ₪
  • 7,447 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 25 Donors

עוד מעט תסתיים השנה לפטירתו של אבינו רועינו מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל.

שנה של יתמות ובשוליה זיכרון אחרון ויקר ערך מידיו הקדושות של מרן זצוק"ל: מטבעות שמירה אחרונים שהתברכו מפיו לפני שנה בדיוק בפורים תשפ"ב שעות ספורות טרם כבה האש.

המטבעות האלה נאספו בחרדת קודש מביתו ובהוראת רבני ועד הרבנים, נצררו בשקית מיוחדת מיום פורים שעבר, עד ליום פורים זה, הבא עלינו לטובה.

קופת הצדקה של ועד הרבנים, היתה חביבה במאוד על מרן שר התורה זצוק"ל ומעולם לא חסך במאמצים כדי לעזור לאביונים ולתורמים ולהעניק להם את כל מחסורם.

גם בערב פורים תשפ"ב, שעות ספורות לפני שנפטר, ביקש מרן שר התורה לקיים מצוות מתנות לאביונים בעניי ועד הרבנים ולמנות אותם לשליח מצווה:

"הריני ממנה את ועד הרבנים לעניני צדקה בארץ הקודש לשלוחי דידן לקיים מצוות מתנות לאביונים באופן מהודר ביום הפורים וכן ראוי לכל אחד לנהוג"

לאחר מכן החזיק את מטבעות השמירה בידיו בזו הלשון:

 "כל התורמים לוועד הרבנים, יראו ישועות גדולות, זיווגים הגונים לכל הנצרכים, והצלחה בכל מעשי ידיהם"

כמו שהעיד בנו חביבו הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי שליט"א:

"הנני בזה להעיד כי מטבעות אלו היו בשנה שעברה טרם כבה האש על שולחן זה דאאמו"ר מרן הגאון זלה"ה ובירך את כל התורמים לוועד הרבנים שיראו ישועות גדולות וזיווגים הגונים לכל הנצרכים והצלחה בכל מעשי ידיהם. 

ובעז"ה ביאר"צ כשאעלה לציון הקדוש (למחרת, שושן פורים) שנה זו, אתפלל על כל התורמים שיראו ישועות והצלחות גדולות בכל מעשי ידיהם ונחת מצאצאיהם"

עכשיו, יש לכם הזדמנות אחרונה, לקבל את מטבעות השמירה האלו, לקיים את הוראתו של מרן שר התורה זצוק"ל ולדעת שכל שקל שנתתם לקרן זו, יחולק בו ביום וישמח ילד יתום, אלמנה מתמודדת, או יהודי חולה.

מתפללים על ישועה דחופה, מרגישים שזקוקים לשמירה מיוחדת בזמנים הקשים שעוברים עלינו? אל תחכו! 

הזמינו כעת את מטבע הישועות ותזכו להיזכר על קברו של מרן שר התורה בשושן פורים!

אנונימי

פורסם - 08/03/2023

לכבוד הילולת ולעילוי נשמת מרן שר התורה רבי שמריהו יוסף חיים בן רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצוק"ל

תרם 56 ב 09.03.2023 10:38

אנונימי

תרם 100 ב 08.03.2023 17:15

אנונימי

תרם 3 ב 08.03.2023 15:38

אנונימי

תרם 30 ב 08.03.2023 14:32

אנונימי

תרם 3 ב 02.03.2023 19:15

Ken Gilmore

תרם 1 ב 01.03.2023 17:24

אנונימי

תרם 100 ב 28.02.2023 14:37

מרדכי ובילא ברגר

תרם 400 ב 28.02.2023 13:27

אנונימי

תרם 18 ב 28.02.2023 09:59

תרם 120 ב 28.02.2023 09:25

אנונימי

תרם 360 ב 27.02.2023 16:33

רפאל אשר

תרם 20 ב 26.02.2023 14:11

אבנר חממי

תרם 200 ב 26.02.2023 13:55

אנונימי

תרם 20 ב 26.02.2023 10:32

תרם 61 ב 26.02.2023 09:23

אליעזר רוזנבאום

תרם 1200 ב 26.02.2023 00:22

דוד חכמי חכמי

תרם 18 ב 25.02.2023 20:12

אנונימי

תרם 4320 ב 24.02.2023 12:47

אנונימי

תרם 120 ב 24.02.2023 11:25

אנונימי

תרם 120 ב 24.02.2023 07:27

אנונימי

תרם 120 ב 24.02.2023 07:24

אנונימי

תרם 1 ב 23.02.2023 17:19

תרם 41 ב 23.02.2023 10:33

מנחם

תרם 10 ב 22.02.2023 20:14

אנונימי

תרם 5 ב 22.02.2023 20:09