ה'בושה' שהצילה את האחיינים - ועד הרבנים : ועד הרבנים ה'בושה' שהצילה את האחיינים - ועד הרבנים

ה'בושה' שהצילה את האחיינים
מספר קרן: 35479

 

 

.

 

.

  ראש השנה תש"ע  

.

ראש השנה תש"ע. ר׳ אליהו קלצקין זצ"ל עומד על בימת ביהכנ״ס 'זכרון משה' והשופר בידו. היכל התפילה מלא על גדותיו, המקרא אומר ׳תקיעה׳ ור׳ אליהו מקרב את פיית השופר, נושף – ודממה. אין קול ואין צליל.

.
הקהל הקדוש ממתין.

.
רבי אליהו מנסה שוב, פניו מאדימות ממאמץ – ואין.

.
שקט מתוח בחלל. מעזרת הנשים נשמעות בכיות חרישיות, הציבור ממתין בציפייה דרוכה…

.
אין ברירה. רבי אליהו מעביר את השופר לאחיו רבי דוד שליט"א בעל התפילה. רבי דוד נוטל את השופר וקול תקיעה אדירה מעבר את חלל בית הכנסת.

.
רבי אליהו חש בושה נוראה. אותו שופר, אותו מעמד, אצלי נדם ואצל אחי רעם!

.
אחר התקיעות, יצא ר׳ אליהו החוצה, הרים עיניו לשמים ואמר לבורא כל עולמים: ׳רבש״ע, בושה גדולה עברתי זה עתה, ממש ׳אזל סומקא ואתא חיוורא׳ אבא, אחי ר' דוד ׳תקוע׳ עם 3 ילדים בשידוכים בני 19-22, הריני מקדיש את כל הבושה הזאת והכפרת עוונות שלצידה, לזכות אחי ר״ד שיוושעו ג׳ ילדיו בזאת השנה׳.

 .

אכן: בין יו״כ לסוכות התארס הגדול מתוך השלשה, באמצע החורף התארס השני ועד סוף אותה שנה חגגו את אירוסי השלישי!

.

 

  תשעה באב תשע"ז  

 .

כזה היה רבי אליהו קלצקין ז"ל רק בן 42 שנה וכולו למען הזולת, אתמול נפטר לאחר מחלה קצרה, עדיין לא עברה שנה מה'ברית' של יוסי התינוק הקטן , כמה שבכינו איתו יחד, האבא ר' אליהו ז"ל היה הסנדק – – –

 .

עין אחת לא נותרה יבשה כשנשמע הקול "קיים את הילד הזה לאביו ולאימו" – – – כולנו כבר ידענו על המחלה המאיימת…

 .

וכעת יוסי בן עשר חודשים נותר לבדו יתום – יחד עם שישה אחים ואחיות קטנים שלא יודעים את נפשם מרוב צער ובלבול.

 .

הם קיוו. התפללו אל השם בדמעות, צעקו את נשמתם "תשאיר לנו את אבא".

 .

אבל נגזרה הגזירה ואבא האהוב נפטר והשאיר 7 ילדים קטנים לבד.

.

 

השנים הבאות לא יהיו קלות.  אבל התרומה שלנו כעת יכולה לתת להם קצת עידוד, קצת תמיכה…

.

      נתרום כעת 50 ש"ח לחודש     

            למשך 50 חודשים             

.

יהיה לנו קצת קשה נרגיש את זה, אבל בשביל היתומים האלו זה פיקוח נפש

.

.