חסידי בעלזא מאמצים את אלתר'ל פרוש היתום הבודד בעולמו - ועד הרבנים : ועד הרבנים חסידי בעלזא מאמצים את אלתר'ל פרוש היתום הבודד בעולמו - ועד הרבנים

חסידי בעלזא מאמצים את אלתר'ל פרוש היתום הבודד בעולמו
מספר קרן: 5204

500,000 ₪
  • 96,075 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 862 Donors

בשיתוף "אהבת חסד" דחסידי בעלזא בארה"ק

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

– – –

מתוך זעקת הגאון רבי פנחס פרידמאן שליט"א ראש הכוללים:

"איה עט סופר שיכול לתאר את הצער הגדול של אלתר'ל, נשמה יקרה שנותרה בודדה בעולם. זעקת השבר שהשמיע לפני מיטת אביו ע"ה: "טאטע, שידוכים, אני רוצה לבנות בית יהודי"! הבכיות הנוראות שבקעו את כל שערי רקיע, מי יקבל את פניו במילה טובה ובארוחה חמה בבוקר ובערב, מי ידאג לכל מחסורו, מי ישתדל למצוא לו שידוך הגון".

טייערע בעלזא חסידים, לפניכם פניה אישית מהגאון רבי פנחס פרידמאן שליט"א – ראש הכוללים דחסידי בעלזא, לא מבקשים כאן הוראות קבע לשנים ארוכות, רק שכל אחד ואחד מאיתנו יתרום באופן חד פעמי 101 ש"ח! אבל כל אחד ללא יוצא מהכלל! כך נוכל להבטיח את עתידו של אלתר'ל פרוש ודורותיו אחריו!!!

אם כל אחד יתן  101 ש"ח  – בלי יוצא מהכלל, נזכה להציל את אלתר'ל!

– – –

בס"ד

יום שלישי פרשת אחרי קדושים לסדר "איש אמו ואביו תיראו"

ד' אייר י"ט למטמונים שנת תש"פ לפ"ק

לכבוד אחי ורעי אנשי שלומינו היקרים
רחמנים בני רחמים וגומלי חסדים שיחיו.

הנני פונה בזה בבקשה מיוחדת לשמוע את הקול נהי מציון, הזעקה והתחינה היוצאות מלב קרוע ומורתח, של היתום הבחור החשוב אלתר פרוש שיחיה, בעקבות המקרה הטראגי והמזעזע שאיבד את אמו ואת אביו ע"ה, שהלכו לעולמם בפתאומיות בהפרש של ארבעה ימים בלבד, האמא מרת בילא ע"ה נפטרה לפני שבוע, וארבעה ימים אח"כ נפטר אביו הרה"ח ר' הערשיל ע"ה, ואלתר נשאר בעולם גלמוד ובודד בלי שום תמיכה.

איה עט סופר שיכול לתאר את הצער הגדול של אלתר'ל, נשמה יקרה שנותרה בודדה בעולם. זעקת השבר שהשמיע לפני מיטת אביו ע"ה: "טאטע, שידוכים, אני רוצה לבנות בית יהודי"! הבכיות הנוראות שבקעו את כל שערי רקיע, מי יקבל את פניו במילה טובה ובארוחה חמה בבוקר ובערב, מי ידאג לכל מחסורו, מי ישתדל למצוא לו שידוך הגון.

זכור נזכור את גודל חיבת זקינו, עט סופר מהיר מפיק מרגליות, האי גברא רבא הרה"ח רבי שלום חיים פרוש זצ"ל, שבשעתו עמד לימין קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, להביע ב"המחנה החרדי" מדי שבוע בשבוע את השקפתו הטהורה, ולהעלות על שלחן מלכים פניני החסידות מרבוה"ק זי"ע ברוב פאר והדר.
חסידי בעלזא, אחים היקרים, זכרו נא, אלתר'ל הוא היתומ'ל שלנו! אחד מבני החבורה, מסתופף עמנו בקהלא קדישא בצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, וכן אביו הרה"ח ר' הערשיל פרוש ע"ה שהיה נכנס אל הקודש פנימה, אשר קרבו באהבה רבה לחזקו ולעודדו בשעותיו הקשים.

החובה מוטלת עלינו לעשות נחת רוח לפני הקב"ה "אבי היתומים", על ידי שנקבל על עצמנו לעודד את היתום, לאמצו ולחזקו בשעתו הקשה. יחד נכריז ונאמר לו: "אלתר'ל אתה לא לבד, אנחנו נתמוך בך, אנחנו בעזרת השי"ת אבי היתומים נוביל אותך לחופה בשעה טובה ומוצלחת"!

אנו מבקשים מכל אחד לקחת על עצמו תרומה חד פעמית של 101 ש"ח, ותושבי חו"ל 36 דאלער, כדי להקים קרן מיוחדת ופרטית שלנו חסידי בעלזא לאמץ את אלתר'ל, ובזכות זה ימלא ה' אבי היתומים את כל משאלות לבנו לטובה, בבני ברוכי, וחיי ארוכי ומזוני רוויחא, וסייעתא דשמיא, לגדל כל צאצאינו לתורה לחופה ולמעשים טובים, מתוך בריאות הגוף והנפש לאורך ימים ושנים טובות, עד ביאת הגואל צדק במהרה בימינו אמן.

הכותב וחותם לכבוד התורה וזעקת היתום

פנחס פרידמאן

 

 

רבי הערשל פרוש מספיד בבכי תמרורים את האמא ע"ה 3 ימים בלבד קודם פטירתו: "אני מקבל עלי דין שמים באהבה, לא האמנתי שאאבד אותך כל קח מהר"

רבי הערשל פרוש בהלויית האמא – 3 ימים לפני פטירתו, אוי…

מימין קברה של האמא בילא פרוש שנפטרה ביום שלישי האחרון, משמאל קברו של האבא ר' הערשל פרוש ע"ה שנפטר ביום שישי האחרון, ובאמצע קברו של הבן שמואל שנפטר לפני כשנתיים…

שלושת הבנים מלווים למנוחת עולמים את המשענת היחידה שנותרה להם בעולם…

ראובן שמחה

פורסם - 14/05/2020

כולנו אתך היתום שלנו - לזיווג הגון במהרה - ולעם ישראל ישועה גדולה

יהושע

פורסם - 12/05/2020

נענה לקריאת הגר"פ פרידמן שליט"א

שלמה

פורסם - 12/05/2020

לעילוי נשמת ר' שמעון בר יוחאי ולמען הבחור החשוב אלתר ני"ו שאני מכירו באופן אישי הותרם ע"י הילל שכטר

מוטי

פורסם - 11/05/2020

דרך הרב משה יואל פאנעט

דוד

פורסם - 05/05/2020

ידידי בית נפתלי

מנחם

פורסם - 05/05/2020

חזק ואמץ!

יוסף

פורסם - 05/05/2020

לזכות אימי שיינדל דוידוביץ

ישכר

פורסם - 04/05/2020

לעילוי נשמת רבי ישראל שלמה בן רבי יהוסף חיים

הדס

פורסם - 04/05/2020

לע"נ פרומא מלכה בת יצחק יוסף

מאיר

פורסם - 02/05/2020

חזק ואמץ

יעקב שלמה

פורסם - 01/05/2020

עס איז זייער שרעקליך איך האב ליידער פאר 1 מיט א האלב יאהר צוריק פארלוירן מיין הייליגע מאמע און נאר די גרוסע באשעפער קען און וועט רחמנות האבן און מחזק זיין

Nattan

פורסם - 30/04/2020

לעילוי נשמת הזוג פרוש זצ''ל

Howard

פורסם - 30/04/2020

HERTZKA ENGEL USA

יוסף

פורסם - 30/04/2020

תודה רבה לכל העסקנים חזקו ואמצו

פנחס

פורסם - 30/04/2020

בעלזא חסידים לייגן צו א פלייצע

חיים יצחק

פורסם - 30/04/2020

כואב הלב הערצה לאלתר פרוש היקר
פורסם - 29/04/2020

מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די

יהודה

פורסם - 29/04/2020

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד

אליעזר

פורסם - 29/04/2020

לר' אלתר היקר

Howard

פורסם - 29/04/2020

HERTZKA ENGEL USA

יוסף

פורסם - 29/04/2020

עבור אלתר ידידי. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוספו לדאבה עוד

Menasche

פורסם - 29/04/2020

לרפואת שלמה בן אסתר בשחי"א

יהושע העשיל

פורסם - 29/04/2020

בהערכה ליהודי היקר שתמיד הייתה צהלתו על פניו.

שלמה

פורסם - 29/04/2020

שלא ישמע עוד שוד ודבר בגבולינו

חיים יצחק

פורסם - 29/04/2020

בשורות טובות במהרה

שלמה לייב

פורסם - 29/04/2020

בשביל רבי אלתר

יחיאל

פורסם - 29/04/2020

לטובת נשמת רבי ישעיה בן משה זצ"ל

יהושע

פורסם - 29/04/2020

השם ירחם על כולנו - בב"א

יחיאל

פורסם - 29/04/2020

לטובת נשמת רבי ישעיה בן משה זצ"ל

שמואל

פורסם - 29/04/2020

חד פעמי 101 ש"ח

ברוך

פורסם - 28/04/2020

אלתו'ש העם איתך, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם

Simon

פורסם - 28/04/2020

חזק!

חיים

פורסם - 28/04/2020

הַמָּקוֹם יְנַחֵם אֶתְכֶם בְּתוֹךְ שְׁאַר אֲבֵלֵי צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם וְלֹא תּוֹסִיפוּ לַדְּאָבָה עוֹד. אלתר'ל חֲזַק וֶאֱמָץ, אַל-תִּירָא וְאַל-תֵּחָת!

יוסף

פורסם - 28/04/2020

אני מכיר את אלתר באופן אישי.בחור יקר. לב זהב. כולנו אוהבים ומעריכים אותו. מתפללים שיזכה לזיווג הגון במהרה

פנחס ישעי'

פורסם - 28/04/2020

עבור הבחור החשוב והיקר אציל המידות אלתר פרוש ני"ו יה"ר שתזכה בקרוב ממש לזיווג הגון ולבריאות ואושר ועושר עד בלי די

Efraim

פורסם - 28/04/2020

אידן טוהן וואס מען קען און השי"ת זאל טרייסטן אלע צובראכענע אידן אין כלל ישראל

אהרן

פורסם - 28/04/2020

והקב"ה יאמר לצרותינו די

ישראל

פורסם - 28/04/2020

לזכור אלתר

ש.

פורסם - 28/04/2020

המקום ינחם את אלטער ואת כל המשפחה ושלא נשמע עוד שוד ושבר
Luzer Lerner

תרם 150 ב 26.08.2020 13:55