ותשובה, ותפלה, וצדקה מעבירים את רוע הגזירה

ניתן לתרום לצדקה של גדולי הדור שליט"א, להצלת אלפי משפחות במצוקה מכל רחבי הארץ