תורמי ועד הרבנים זוכים מדי יום לתפילתם של גדולי הדור שליט"א ותפילה במקומות הקדושים